Hopp til hovedinnhold

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

35

Studiepoeng

180

Poenggrense

Ny utdanning

Søknadsfrist

15.april gjennom Samordna opptak

Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Kontroll landeveg
Tollere gjennomfører kontroll på landeveien på Svinesund. Foto: Thomas Haugersveen/Tolletaten.

Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og du vil få en unik kombinasjon av teori og praksis i studietiden.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

I programmet inngår 6 måneder praksis på tollsteder. Tollere vil også være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet. Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Les mer om hva som skal til for å bli toller i Tolletaten.

Om opptak:

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse samt og utvidet politiattest.

Dersom du har spørsmål om studieprogrammet, kan du sende mail til b-toll@uis.no.

Søknadsfrist: 15. april.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskaper om:

K1: Tolletatens roller, oppgaver, organisering og funksjon i samfunnet

K2: Logistikk, leveringskjeder og varestrømmer i internasjonal handel

K3: relevante lover og regler innenfor Tolletatens arbeidsområde

K4: muligheter og utfordringer i arbeidet med tanke på HMS, risiko, etterretning og sikkerhet

K5: praktiske anvendelser av metodiske og vitenskapsteoriske verktøy

K6: kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

F1: Relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller

F2: Organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidssituasjonen

F3: rapportere relevant informasjon til kollegaer og annen samarbeidende myndighet

F4: kommunisere med brukere på en trygg og relasjonsfremmende måte og kjenne til hvordan god kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner

F5: gjennomføre kontroller og forklare sanksjonsmuligheter og straffereaksjoner som inntrer ved overtredelse av gjeldende lover og regler

F6: samhandle med ulike aktører og delta i tverrfaglig samarbeid

F7: kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 

Generell kompetanse

Studenten skal ha kompetanse til å:

G1: se og skape sammenhenger mellom de teoriske emnene og praksis i utdanningen

G2: identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.

G3: Kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass

G4: analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse

G5: anvende individuelle, gruppebaserte og organisasjonsperspektiv i analyser og beskrivelser av relevante fenomen

G6: forstå Tolletatens roller i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og andre aktører.

G7: Raskt sette seg inn i endringer i rammebetingelser for virksomheten, organisering, lovverk og prosedyrer

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for arbeid i Tolletaten, men kan også være relevant for yrker som håndterer varestrømmer og internasjonal handel. Gjennomført bachelorutdanning kan kvalifisere til videre mastergradsstudier i økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Dette gjelder blant annet master i business administrasjon (krever 2-3 års yrkespraksis i tillegg) og masterutdanninger i samfunnssikkerhet og endringsledelse.

Arbeid i Tolletaten: https://www.uis.no/nb/jobbe-som-toller-i-tolletaten

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Dette jobber vi med

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel

   Første år, semester 1

   Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel

   Studiepoeng: 10

  • Helse, miljø og sikkerhet

   Første år, semester 1

   Helse, miljø og sikkerhet

   Studiepoeng: 10

  • Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

   Første år, semester 1

   Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode

   Første år, semester 2

   Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode

   Studiepoeng: 10

  • Toll og vareførsel

   Første år, semester 2

   Toll og vareførsel

   Studiepoeng: 10

  • Praksis 1

   Første år, semester 2

   Praksis 1

   Studiepoeng: 10

  • Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi

   Studiepoeng: 10

  • Forvaltningsrett

   Andre år, semester 3

   Forvaltningsrett

   Studiepoeng: 10

  • Tollrett og relaterte juridiske emner

   Andre år, semester 3

   Tollrett og relaterte juridiske emner

   Studiepoeng: 10

  • Praksis 2

   Tredje år, semester 5

   Praksis 2

   Studiepoeng: 30

  • Bacheloroppgave i toll og grensekontroll

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i toll og grensekontroll

   Studiepoeng: 20

  • Etterretning og risikovurdering

   Tredje år, semester 6

   Etterretning og risikovurdering

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 4. semester

  • Obligatoriske emner 4. semester

   • Vitenskapsteori og metode

    Andre år, semester 4

    Vitenskapsteori og metode

    Studiepoeng: 10

   • Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse

    Andre år, semester 4

    Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse

    Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet, IKT og beredskap

    Andre år, semester 4

    Sikkerhet, IKT og beredskap

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen aktuelle spørsmål om bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte relevante emner fra andre studieemner?

Først etter at du har fått opptak kan du søke om evt. godkjenning og innpass av andre avlagte emner. Er du allerede toller med Tolletatens etatsutdanning, jobber UiS og Tolletaten sammen om et opplegg for realkompetansevurdering og et EVU-tilbud for å oppnå bachelorgrad. Ta kontakt med oss for mer informasjon dersom dette gjelder deg.Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Praksisperiodene er obligatoriske.

Kan man ta master i toll?

Per nå finnes ingen master i toll i Norge. Det finnes noen masterstudier internasjonalt, blant annet i Tyskland og Nederland, Australia. Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om disse. Du vil imidlertid være kvalifisert til en rekke masterstudier innen samfunnsfaglig retning ved Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner.

Kan jeg ta emner som enkeltemner eller privatist?

Nei, det er dessverre ikke mulig.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Se flere glimt fra hverdagen i Tolletaten.
Dopingmidler beslaglegges. Foto: Terje Heiestad/Tolletaten
Se presentasjon om Toll, vareførsel og grensekontroll fra Åpen dag 2021.
Bli med på omvisning på campus UiS!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4. semesterOpplegg for utvekslingen

Det er lagt opp til studieopphold i utlandet i 4. semester på bachelorprogrammet i toll, vareførsel og grensekontroll.

Emnene i 4. semester vil være mulig å finne ved andre utdanningsinstitusjoner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være forhåndsgodkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Kristi LøneGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

Kontakt oss

Kontorsjef
51832928
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51831386
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
VÅRT FAGMILJØ

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging er et av de mest forskningstunge instituttene i Norge. Instituttet har en rekke masterstudium innen svært aktuelle områder. Toll, vareførsel og grensekontroll er et tverrfaglig studie, deler av undervisningen vil også foregå på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Livet som student i Stavanger

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Hold av datoen!

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 arrangeres 2. mai.

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...