Med bærekraft på agendaen

Energi, miljø og samfunnstudent Lizelle har et ønske om å bidra til en bedre fremtid gjennom energieffektivitet og bærekraftige løsninger.

Published Endret
Lizelle Haugland, student energi, miljø og samfunn
  • Navn og alder: Lizelle Haugland, 25 år
  • Hjemsted: Drammen
  • Her bor jeg i Stavanger: Kannik, Sanitetsforeningens studentboliger
  • Dette studerer jeg nå: Master i Energi, miljø og samfunn
  • Jeg har tidligere studert: engelsk bachelor med historie som breddefag.

Jeg studerer Energi, miljø og samfunn fordi:

Det er litt tilfeldig at jeg endte på denne masteren, men jeg har et ønske om å bidra til en bedre fremtid gjennom energieffektivitet og bærekraftige løsninger. 

Mitt favorittemne i engelsk bachelor er:

Jeg likte best faget «Hva er historie», det var veldig interessant å se hvordan historie blir brukt til alt av politikk, markedsføring, og mer! Har brukt det i flere fag i senere tid og. Jeg likte selvfølgelig også praksis!

Dette er mitt beste studietips:

Ha oversikt over Canvas, som er vår læringsplattform, her foregår all kommunikasjon mellom faglærer og student Spis nok og unn deg en pause! Gjør noe gøy i eksamensperioden. 

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg engasjerte meg i linjeforeninger og studentorganisasjoner, det er den beste oppskriften for å bli kjent med folk. Jeg begynte med pr-ansvarlig i FIKS, ble senere medlem i Start UiS og deretter nestleder. Har til nå vært i styret til Folken i 3 år, er nestleder i Studentsamskipnaden styret, samt frivillig og styreleder i Tappetårnet. Er også studentrepresentant i Utdannings Utvalget!  

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Være sosial, male, trene og være aktiv i engasjertmiljøet. 

Dette er typisk Stavanger:

At jeg som østlending veldig ofte må si «Hva betyr det?» eller «kan du gjenta?». 

Dette er min drømmejobb:

Leder for bærekraft og samfunnsansvar, derav utarbeide og implementere tydelige strategier internt i en bedrift for å påvirke samfunnsstrukturer. Bidra til å sette bærekraft på agendaen.