Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPATE forsøke å finne svar på.

Publisert Sist oppdatert

En mor og datter.
Digital mobbing er en stor utfordring over hele verden. Nå skal forskere underøske foreldres rolle. Foto: Getty Images.

Digital mobbing er en stor utfordring over hele verden. Både barn og unge som blir utsatt for digital mobbing – og barn som utsetter andre for dette – kan oppleve sosiale, helsemessige og atferdsmessige utfordringer underveis og i etterkant av mobbingen.

Lite forsket på

I forskningsprosjektet PARTICIPATE vil det internasjonale forskningsteamet undersøke foreldrenes rolle når det kommer til å forebygge digital mobbing.

– Vi skal forske på foreldres rolle i arbeidet mot digital mobbing – et område som det har vært lite forskning på til nå. Det er viktig at vi får svar på det viktige spørsmålet som stilles – kan foreldre ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når det kommer til å forebygge digital mobbing? Det håper vi at vi vil finne svaret på med dette forskningsprosjektet, som også vil ha et spesielt fokus på forskjellighet, som for eksempel ulik etnisitet eller kjønnsorientering, forteller Hildegunn Fandrem, som er forskningsprosjektleder for den norske delen av prosjektet.

Les mer: Her er hovednettsiden til det internasjonale prosjektet PARTICIPATE

– Trenger engasjerte stipendiater

PARTICIPATE skal vare i en periode på fire år, og totalt skal det ansettes 10 stipendiater i de 6 landene som er med i prosjektet: Norge, Irland, Finland, Hellas og Nederland. Tre av disse skal ansettes ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Se utlysningen her

I tillegg skal den fjerde stillingen, som vil holde til i Nederland, ha tilknytning til Læringsmiljøsenteret, UiS og få bi-veiledning herfra gjennom at vedkommende tas opp på doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

– Vi leter nå etter engasjerte utenlandske stipendiater som er interessert i det vi skal forske på. Målet med prosjektet er å lære opp en ny generasjon av innovative forskere på et tverrfaglig forskningsfelt, slik at de kan bidra til utvikling av politikk og praksis når det gjelder forebygging og intervensjon av digital mobbing med fokus på foreldres rolle, forteller Fandrem.

Ønsker å spre ordet

På grunn av at prosjektet er innenfor rammen av Marie Skłodowska-Curie-aksjonene under Horisont Europa-programmet som doktorgradsnettverk, kan ikke stipendiatene som ansettes ha bodd i det landet der de skal oppholde seg under doktorgradsperioden mer enn 12 måneder de siste 3 årene.

Det gjør at den norske forskningsgruppa nå har orientert seg mot utlandet for å rekruttere til de tre stillingene. Dette gjør de primært ved å bruke sine internasjonale forskningsnettverk.

– Vi oppfordrer spesielt internasjonale kolleger til å bruke sine nettverk til å spre informasjon om disse spennende stillingene. Og motsatt sprer vi ordet til mastergradsstudenter ved UiS og andre som kan være aktuelle for de resterende stipendiatstillingene i de andre landene i prosjektet, forteller Fandrem. Søknadsfristen er 15. mars, tilføyer hun.

Doktorgradsprogram i verdensklasse

Prosjektet vil bestå av et flersektorielt, tverrfaglig doktorgradsprogram i verdensklasse. Programmet omfatter nettverksbygging samt utveksling av informasjon, kompetanse og ferdigheter når det gjelder digital mobbing i hele Europa.

De tre stillingene ved Universitetet i Stavanger skal undersøke følgende temaer:

  1. Digital mobbing som involverer elever med etnisk minoritetsbakgrunn og hvilken rolle foreldrene spiller i forebygging og intervensjon.
  2. Utvikle kunnskap om konsekvenser av digital mobbing og skolenes tiltak/handlinger, også inkludert samarbeid med foreldre
  3. Sammenligninger av tverrnasjonale store spørreundersøkelser på digital mobbing som involverer elever og foreldre

Universitetet i Stavangers samarbeidspartnerne i prosjektet er Dublin City University (Irland), Aarhus University (Danmark), University of Turku (Finland), National and Kapodistrian University of Athens (Hellas) and Stichting International Parents Alliance (Nederland).

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Getty Images

Mer informasjon om prosjektet:

PARTCIPATE
Tidsperiode:

2022-2026

Finansiering:

- Prosjektet er bevilget 2,8 millioner euro av EU - Det utføres innenfor rammen av Marie Skłodowska-Curie-aksjonene under Horisont Europa-programmet som et doktorgradsnettverk

Vi oppfordrer spesielt internasjonale kolleger til å bruke sine nettverk til å spre informasjon om disse spennende stillingene.

Hildegunn Fandrem

Kontaktpersoner ved UiS:

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning