Rekruttering av lærere

Systematisk kunnskapsoversikt om å tiltrekke seg og holde på lærere i skolen.

Published Sist oppdatert
Fakta

Samarbeidspartnere

Kunnskapssenter for utdanning og Høgskulen på Vestlandet.

Prosjektperiode

Våren 2022.

Oppdragsgiver

Høgskulen på Vestlandet.

Den systematiske kunnskapsoversikt handler om rekruttering til læreryrket og å beholde lærere i skolen (Foto: Getty Images)

Våren 2022 utarbeidet Kunnskapssenter for utdanning (KSU) en systematisk kunnskapsoversikt om rekruttering til læreryrket og det å beholde lærere i skolen.

Kunnskapsoversikten ble gjennomført på oppdrag fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og ble ferdigstilt i juni 2022.

I august deltok KSU på Arendalsuka, der kunnskapsoversikten ble presentert og tematikken debattert av et seks personer stort panel på Clarion Hotel Tyholmen.

KSU-ansatte involvert i prosjektet

Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Fakultetsdirektør
51833408
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Seniorrådgiver
51834593