Hopp til hovedinnhold

”Som lyn og eksplosjonar”: Å utvikle ordforråd

I møte med nye tekstar må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast, og denne artikkelen viser korleis.

Publisert: Endret:

Menneske utviklar seg språkleg heile livet. Nye fag gjev oss nye språklege utfordringar. Uformelle spørjeundersøkingar i vanlege klasserom viser at mange elevar har usikker eller feil oppfatning av enkeltord. Og i møte med nye tekstar – både fagtekstar og andre – må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast. Denne artikkelen viser og diskuterer korleis ein kan auke omgrepsforståinga hjå elevane.

Du kan lese heile artikkelen her. (pdf)