SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering

De fremste fagmiljøene i landet, deriblant fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU), slår seg sammen for å heve kvaliteten på forskning innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Published Endret
Fakta

SpedAims mål er et NFR-prosjekt som har som mål å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov, gjennom spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet.

Fem forskningsmiljøer deltar, fra universitetene i Oslo (vertsinstitusjon), Stavanger, Agder, Bergen og Nord.

Den offisielle videoen til SpedAims-prosjektet kan du se her.

SpedAims' hovedidé er å bringe ledende forskere og lovende yngre forskere sammen for å løse fire viktige spørsmål innenfor spesialundervisning og inkludering – hvem, når, hva og hvordan. Forskningen er delt i to hovedtemaer, som hver tar for seg to av spørsmålene:

  • Hvem trenger spesialundervisning, og når skal gis?
  • Hva skal spesialundervisningen inneholde, og hvordan bør den gis?

Forskningen er oppdelt i ulike arbeidspakker, og Serap Keles, førsteamanuensis ved KSU, leder en av disse arbeidspakkene. Flere andre forskere fra Universitetet i Stavanger er med i dette prosjektet.

Relatert til prosjektet:

Systematisk kunnskapsoversikt om forskning i Norden på inkludering av elever med særskilte behov

KSU-ansatte involvert i prosjektet

Professor i utdanningsvitenskap med vekt på systematisk kunnskapsoppsummering
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning