Åpen forelesning: Hvordan kan teknologi gi barn med språkvansker en bedre læringsopplevelse?

Torsdag 23. november 2023 kl. 14:45-16:00,
Lesesenteret (Ptil-bygget),
Møterom Hafrsfjord.

Åpen forelesning med professor Bernard Veldkamp, Universitetet i Twente.

Publisert Sist oppdatert

to jenter i barneskolealder sitter ved en pc. hun ene skriver, hun andre ser på og smiler til skjermen.
I denne forelesningen får du kunnskap fra et nytt forskningsprosjekt som har undersøkt hvordan digital teknologi kan brukes til å tilpasse oppgavene til elever med spesielle behov. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Barn med språkvansker får ikke alltid vist hva de kan i skoleoppgaver. Mange barn møter på oppgaver som er tilpasset ferdighetsnivået deres, men der språket er for vanskelig for dem.

I denne forelesningen vil professor Bernard Veldkamp fra University of Twente, Nederland, dele innsikter fra forskning han har gjort sammen med kollega Emma Tas om hvordan avansert teknologi kan brukes for å hjelpe elever med språkvansker.

  • Hvordan kan digital teknologi tilpasse seg individuelle læringsbehov?      
  • Hvorfor kan standard digitale verktøy være utilstrekkelige for barn med språkvansker?      
  • Hvordan kan store språkmodeller som ChatGPT være en løsning for å hjelpe barn med språkvansker?     
  • Resultater og funn fra Veldkamp og Tas sin forskning om forenkling av matematikkoppgaver.

I denne forelesningen får du mulighet til å bli kjent med ny forskning innen digital teknologi og læring, og forstå hvordan avansert teknologi kan brukes for å hjelpe barn med språkvansker. Forelesningen er aktuell for forskere, studenter, pedagoger og andre som er interessert i utdanningsteknologi, og hvordan det kan brukes til å hjelpe barn med spesielle behov.

Forelesningen er på engelsk.

På grunn av bevertning og registrering i bygget, anbefaler vi at du melder deg på og møter opp i god tid. Meld deg på forelesningen her innen torsdag 16. november.

abstrakt:

Simplification of Word Problems using Large Language Models

Åpen forelesning ved Lesesenteret torsdag 23. november

fire elever med ipad. foto: getty
(Illustrasjonsfoto: Getty)

Av: Bernard Veldkamp and Emma Tas, University of Twente, The Netherlands

Interactive digital technology offers personalized learning experiences to meet the individual needs and preferences. While such technology has proven to be effective in primary education, it falls short in supporting children with language development disorders. For these children, the language of an assignment is often too difficult, while the content of the assignment is appropriate for their skill level. However, due to their language deficiencies, they cannot demonstrate their true ability. Currently, no digital tools can adjust a task's reading level without altering its content.      

Therefore, we aim to answer the following research question: To what extent can Large Language Models be used to adapt word problems to the needs of children with a language development disorder?

To answer the question, a dataset of 200 Dutch math problems for primary school children aged 11-12 was collected.  We created five prompts for simplification, including age-based and Dutch reading level-based prompts, as well as a prompt aimed to rewrite the problem as a bulleted list. The outcomes of the generated simplified word problems were calculated and compared to the answers of the original word problem, to test if information was lost during simplification. To quantify the impact of the different prompting methods on the text complexity, a linguistic complexity analysis was done. Preliminary findings using ChatGPT3.5 show that the bulleted list prompt was most effective in preserving content. The linguistic complexity analysis shows that there are some features that are consistently changed while simplifying the word problems. Overall, these outcomes suggest that a Large Language Model such as ChatGPT can be used to create adaptive digital technology that can benefit children with language development disorders.

Om Bernard Veldkamp

Prof. Dr. Ir. Bernard Veldkamp er prodekan for forskning ved Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences, University of Twente. Han spesialiserer seg på forskningsmetodikk, måling og dataanalyse. Hans interesser fokuserer på optimalisering, tekstutvinning og datamaskinbasert vurdering. Hans arbeid spenner over en rekke problemstillinger innen utdanning, psykologi og helsevitenskap, fra utvikling av nye metoder/modeller for design og konstruksjon av (adaptive) psykologiske og pedagogiske tester, til utvikling av data mining-modeller for å analysere verbale data og store datasett. Han baserer forskningen sin på psykometri, operasjonsforskning, datautvinning og statistikk.

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 23. november kl 1500-1600. Det vil bli servert forfriskninger fra kl 1445. Vi anbefaler å møte i god tid på grunn av registrering i bygget.  Sted: Møterom Hafrsfjord, Lesesenteret (Ptil-bygget).  Påmelding: Meld deg på her innen torsdag 16. november.