IT Hjelp

IT-servicedesk

E-post: it-hjelp@uis.no

Tlf: 51 83 30 00 (åpningstider 08.00-15.30, stengt mellom 11.30-12.00)

Besøksadresse: Kitty Kiellands hus, 1.etasje. Åpningstider: 9.00-14.30

IT Servicedesk er stengt torsdag 16.5 09:30-12:00

Grunnet internt arrangement for IT-avdelingen vil Servicedesk i KK-Hus og telefon til IT være stengt torsdag 16.5 i tidsrommet 09:30-12:00.

Saker som meldes inn via e-post i dette tidsrommet blir behandlet fortløpende når vi åpner kl 12:00.

Microsoft Copilot tilgjengelig for studenter ved UiS

Copilot er supplert med kunstig intelligens (GPT-4).

IT-avdelingen har aktivert Microsoft Copilot for alle studenter ved UiS, se Pålogging til Microsoft Copilot for mer informasjon om hvordan du kommer i gang.

For spørsmål om pålogging og teknisk support kan IT avdelingen kontaktes på it-hjelp@uis.no

For spørsmål og veiledning rundt bruk av Copilot finnes mer informasjon her: Alt om eksamen

Hvordan fungerer Copilot?

Copilot er en språkmodell som er integrert med søkemotoren til Microsoft, Bing. Søkemotoren er supplert med kunstig intelligens (GPT-4) fra selskapet OpenAI, som er samme teknologi som chatroboten ChatGPT. Copilot bruker informasjonen du legger inn og sammenstiller den med informasjon som finnes på åpent nett. Copilot har ikke tilgang til informasjon på datamaskinen din, men den kan ha tilgang til faner i en åpen nettleser eller PDF-dokument som du gjør tilgjengelig.

Hva bør jeg tenke på når jeg bruker Copilot?

Når du bruker Copilot, er det flere ting du må tenke over, blant annet dette:

  • Du må være kritisk til svar språkmodellen gir deg. Du må regne med at språkmodellen genererer tekst med feilaktig informasjon, men fremstilt på en autentisk måte.
  • Du må anta at referansene språkmodellen bruker kan være feilaktige.
  • Du må gjøre en manuell kontroll av svaret språkmodellen gir deg, før du videreformidler eller bruker svaret den har gitt deg i en annen sammenheng.
  • Husk at du gjerne ikke får samme svar to ganger – ikke bruk språkmodellen til oppgaver som krever integritet.
  • Ved bruk og videreformidling av svar skal tekst generert av Copilot merkes med at teksten/oppgaven er løst med hjelp av KI.
  • Ikke bruk språkmodellen til å behandle personopplysninger hverken om deg selv eller andre.
  • Ikke bruk språkmodellen til å behandle saker om studenter eller ansatte.

Er det trygt å bruke Copilot?

Ja, det er det. IT-avdelingen har vurdert tjenesten og konkludert med at tjenesten er trygt å bruke for informasjon som er klassifisert på nivå intern (gult). Løsningen er ikke anbefalt for fortrolig eller strengt fortrolig informasjon. Det er du som bruker som selv må vurdere hvilket klassifiseringsnivå informasjonen du legger inn er på.

Copilot vs. ChatGPT - Hva er forskjellen?

Copilot er koblet til Internett, og kan således gi oppdatert informasjon som vanlig ChatGPT ikke har tilgang til. Det er derimot ikke den eneste forskjellen, og det kan være flere tilfeller hvor ChatGPT kan gi bedre resultater, selv om den kun kjenner Internett frem til 2021. Vi skal se på noen av likhetene og forskjellene mellom de to. Her vurderer vi kun de som er fritt tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiS, Copilot er tilgjengelig i Enterprise-utgave på alle UiS datamaskiner, og ChatGPT er fritt tilgjengelig for alle i "3.5" utgaven.

Copilot er basert på ChatGPT-4, men leveres av Microsoft, og har noen grunnleggende forskjeller fra en standard ChatGPT fra OpenAI.

ChatGPT har under testing vist seg å være bedre på lage analytiske og detaljerte svar, mens Copilot lager kortere oppsummeringer. ChatGPT godtar også lengre "samtaler" da den er ubegrenset i antall spørsmål/svar, mens Copilot har en begrensning fra leverandør sin side på 30 spørsmål per samtale, og 300 samtaler per dag.

Copilot er også utvidet med mulighet for å analysere og generere bilder, dette er kun tilgjengelig i betalingsutgaven av ChatGPT (ChatGPT Plus).

Copilot er det beste valget hvis du trenger oppdatert informasjon, da den har tilgang til Internett og kan generere svar på nyheter og pågående hendelser. Copilot genererer også fotnoter som lenker tilbake til kilder, slik at man kan henvise til kildene man har benyttet og validere disse, det gjør ikke ChatGPT i gratis utgave. Copilot benytter ChatGPT-4, mens gratisutgaven av ChatGPT fortsatt benytter ChatGPT-3.5, så hvis du vil ha tilgang til siste utgave gratis, er Copilot det rette valget.

Siden Copilot også har tilgang til Internett, vil den kunne gi referanser til kilder som inneholder uriktig informasjon i noe større grad enn ChatGPT, men siden man også får kildehenvisninger kan dette kontrolleres og verifiseres.

Copilot er gratis, men man kan oppleve reklame fra tid til annen, det slipper man med ChatGPT. Skal man få tilgang til ChatGPT-4 via OpenAI, må man tegne et personlig abonnement på "ChatGPT Plus".

Både Copilot og ChatGPT har klare regler for personvern, men ingen av dem kan benyttes til sensitive data, bl.a. da begge har funksjonalitet som gjør at data kan bli manuelt kontrollert av leverandøren. Grønne data kan benyttes fritt i dialog med chatboter på generelt grunnlag, mens gule data og oppover bør anonymiseres før bruk i en chatbot. Copilot slik den er installert på UiS maskiner er satt opp slik at data ikke forlater UiS sitt domene hos Microsoft, og kan dermed vurderes som noe tryggere, men ingen av dem er p.t. godkjente for bruk med sensitive data.

Nyttige lenker:

Microsoft Copilot vs ChatGPT; which one is better for students?

Microsoft Copilot vs ChatGPT: Which one is best for you?

ChatGPT vs. Microsoft Copilot: What's the difference?

Endring av standard delingsrettigheter

Standard delingsrettigheter i Office/Onedrive/Teams vil bli begrenset

I dag er standard delingsinnstilling i Sharepoint/Onedrive/Teams satt til "Personer i Universitetet i Stavanger". Dette gjelder filer som man deler med «del med» funksjonen. En konsekvens er at når man deler en fil vil alle som har kjennskap til delingslenken ha redigerings tilgang; det gjøres ikke forskjell på ansatte og studenter. Det er en risiko for at en lenke blir kopieret og at for mange har tilgang.

Standard delingsinnstillinger vil derfor bli endret fra 8.4.24. Eksisterende delinger vil ikke bli påvirket.