Personvern og informasjonssikkerhet for studenter ved UiS

Finn alt du trenger å vite om informasjonssikkerhet og personvern som student eller ekstern kontakt ved UiS.

Published Endret

Det viktigste

Hva er informasjonssikkerhet og personvern?

I løpet av studietiden vil du i noen tilfeller håndtere informasjon som er sensitiv, eller som må behandles med varsomhet, som for eksempel personopplysninger.

Det stilles ulike krav til innsamling, lagring og bearbeiding av data avhengig av hvilken klassifikasjon og type informasjon du jobber med. På disse sidene finner du all informasjon og veiledning du som student trenger innen informasjonssikkerhet og personvern.

Nettskjema

Vårt anbefalte verktøy for trygg datainnsamling - spørreskjema og lydopptak

Personopplysninger og samtykke

Maler og ressurser

Varsling