Hopp til hovedinnhold

Kontaktinfo for eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du kontaktpersoner på fakultetene og instituttene.

Publisert: Endret:

Har du spørsmål angående hjemmeeksamen, muntlig eksamen, sensur, begrunnelse for karaktersetting eller klage på karaktersetting, vennligst ta kontakt med ditt fakultet/institutt:

Det teknisk naturvitenskapelige fakultet

eksamentn@uis.no

51 83 31 26

Det helsevitenskapelige fakultet

helsefag@uis.no

51 83 14 51

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag

Dawid Robert Cetnarowski

dawid.r.cetnarowski@uis.no

51 83 29 80

Institutt for sosialfag

Per Kolstrup

per.kolstrup@uis.no

51 83 37 92

Norsk hotellhøgskole

nhs@uis.no

51 83 37 00

Handelshøgskolen

eksamenhh@uis.no

Eystein S. Lysholm (Vikar for Tine Gjermstad Johansen)

51 83 31 33

Sander Frantsen Voldsund (Vikar for Eirik Østensjø Tjelle)

51 83 12 56

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning

Anlaug Åsnes

anlaug.asnes@uis.no

51 83 35 13

Institutt for grunnskoleopplæring, idrett og spesialpedagogikk

eksamen-igis@uis.no

51 83 34 13 (Grunnskolelærer)

51 83 12 23 (Idrett, Master i idrettsvitenskap og Master i spesialpedagogikk)

Institutt for kultur- og språkvitenskap

eksamen.iks@uis.no

Asta Midttun (PPU og Norint)

51 83 12 23

Vanessa Brune (årsstudium, bachelor og masteremner)

51 83 14 52

Fakultet for utøvende kunstfag

Klassisk musikk:

Anne Siri Norland

musikk-dans@uis.no

51 83 45 71

Jazz og dans:

Lena Crosby Haug

musikk-dans@uis.no

51 83 40 42

MPO og PPU:

Elina Borg Björnström

musikk-dans@uis.no

51 83 12 01

Digitale studier:

Vilde Baklid

musikk-dans@uis.no

51 83 28 05

Etter- og videreutdanning (EVU)

evu@uis.no

51 83 30 41

Kompetanse for kvalitet (UH)

Kjetil Endresen

kjetil.endresen@uis.no

51 83 28 77

Lesesenteret

Ellen Rafos

ellen.rafos@uis.no

51 83 31 45

For andre henvendelser, ta kontakt med:

Sentralt eksamenskontor

eksamen@uis.no

51 83 24 05

Du er kanskje også interessert i

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...