Hopp til hovedinnhold

Kontaktinfo for eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du kontaktpersoner på fakultetene og instituttene.

Publisert: Endret:

Har du spørsmål angående hjemmeeksamen, muntlig eksamen, sensur, begrunnelse for karaktersetting eller klage på karaktersetting, vennligst ta kontakt med ditt fakultet/institutt:

Det teknisk naturvitenskapelige fakultet

eksamentn@uis.no

51 83 31 26

Det helsevitenskapelige fakultet

helsefag@uis.no

51 83 14 51

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag

Kari Riste

kari.riste@uis.no

51 83 15 35

Institutt for sosialfag

Per Kolstrup

per.kolstrup@uis.no

51 83 37 92

Norsk hotellhøgskole

nhs@uis.no

51 83 37 00

Handelshøgskolen

eksamenhh@uis.no

Tine Gjermstad Johansen

51 83 45 35

Eirik Østensjø Tjelle

51 83 11 89

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning

Anlaug Åsnes

anlaug.asnes@uis.no

51 83 35 13

Institutt for grunnskoleopplæring, idrett og spesialpedagogikk

eksamen-igis@uis.no

51 83 34 13 (Grunnskolelærer)

51 83 12 23 (Idrett, Master i idrettsvitenskap og Master i spesialpedagogikk)

Institutt for kultur- og språkvitenskap

eksamen.iks@uis.no

Asta Midttun

51 83 12 23

Fakultet for utøvende kunstfag

Klassisk musikk:

Anne Siri Norland

musikk-dans@uis.no

51 83 45 71

Jazz, dans og MPO:

Lena Crosby Haug

musikk-dans@uis.no

51 83 40 42

PPU:

Elina Borg Björnström

musikk-dans@uis.no

51 83 12 01

Digitale studier:

Ranja Gärtner

musikk-dans@uis.no

51 83 40 00

Etter- og videreutdanning (EVU)

evu@uis.no

51 83 30 41

Kompetanse for kvalitet (UH)

Kjetil Endresen

kjetil.endresen@uis.no

51 83 28 77

Vikar 01.06.22 - 31.07.22:

ida.m.eikaas@uis.no

Ida Eikaas

51 83 14 90

Lesesenteret

Ellen Rafos

ellen.rafos@uis.no

51 83 31 45

For andre henvendelser, ta kontakt med:

Sentralt eksamenskontor

eksamen@uis.no

51 83 24 05

Du er kanskje også interessert i

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller lese- og skrivevansker kan du søke om individuelt tilrettelag...

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...