Kontaktinfo for spørsmål om eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du e-postadresser og kontaktpersoner for ditt fakultet på UiS.

Published Endret

Har du spørsmål angående hjemmeeksamen, muntlig eksamen, sensur, begrunnelse for karaktersetting eller klage på karaktersetting, vennligst ta kontakt med ditt fakultet/institutt:

eksamentn@uis.no

Tlf: 51 83 31 26

helsefag@uis.no

Tlf: 51 83 14 51

Institutt for medie- og samfunnsfag

Kristine Gilje

kristine.gilje@uis.no

Tlf: 51 83 18 14

Institutt for sosialfag

Per Kolstrup

per.kolstrup@uis.no

Tlf: 51 83 37 92

Norsk hotellhøgskole

nhs@uis.no

Tlf: 51 83 37 00

eksamenhh@uis.no

Tine Gjermstad Johansen (bachelorstudier)

Tlf.: 51 83 45 35

Eirik Østensjø Tjelle (masterstudier)

Tlf: 51 83 11 89

Institutt for barnehagelærerutdanning

ibu-eksamen@uis.no

Anlaug Åsnes

Tlf: 51 83 35 13

Audny Molnes (EIS-emnene)

Tlf: 51 83 24 38

Institutt for grunnskoleopplæring, idrett og spesialpedagogikk

eksamen-igis@uis.no

Tlf: 51 83 34 13 (Grunnskolelærer)

Tlf: 51 83 12 23 (Idrett, Master i idrettsvitenskap og Master i spesialpedagogikk)

Institutt for kultur- og språkvitenskap

eksamen.iks@uis.no

Tlf: 51 83 12 23 / 51 83 31 31

musikk-dans@uis.no

Klassisk musikk:

Anne Siri Norland

Tlf: 51 83 45 71

Jazz, dans og MPO:

Lena Crosby Haug

Tlf: 51 83 40 42

PPU:

Per-Erik Petersen

Tlf: 51 83 15 33

Digitale studier:

Ranja Gärtner

Tlf: 51 83 40 00

evu@uis.no

Tlf: 51 83 30 41

Kjetil Endresen

kjetil.endresen@uis.no

Tlf: 51 83 28 77

Ellen Rafos

ellen.rafos@uis.no

Tlf: 51 83 31 45

Hege Cecilie Nygaard Barker

hege.n.barker@uis.no

Tlf: 51 83 35 31


For andre henvendelser, ta kontakt med sentral eksamenskontor:

eksamen@uis.no

Tlf: 51 83 24 05

Aktuelle artikler om eksamen

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Joanna gir studenter gratis veiledning i biblioteket

Da Joanna slet med sin egen bacheloroppgave fikk hun hjelp av en studentmentor for å komme i gang. Nå hjelper hun selv s...

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire diskusjonar rundt bru...