Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

Publisert Sist oppdatert

Dette er i tråd med Kunnskapsdepartementets egenbetalingsforskrift som åpner for at universiteter og høgskoler kan kreve at studenter skal ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier. Dette innebærer også at studentene skal ha egen bærbar PC til bruk på eksamen. 

Studenter kan ikke pålegges å anskaffe bestemt programvare eller særlig spesialiserte eller kraftige datamaskiner, men det forutsettes at datamaskinen har et nyere operativsystem og en godkjent nettleser.

Du er kanskje også interessert i

Studieavgift for internasjonale studenter

Studenter med statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS or Sveits, skal betale studieavgift ved Universitetet i Stavang...

Nemnd for studentsaker ved UiS

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der pr...

Tildeling av konkurranseutsatte utvekslingsplasser

Hvordan rangerer vi søkere når det er konkurranse om plassene?

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes arbeidskrav som innebære...

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av ...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av informasjon ved UiS pe...

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og hvilke overordnede krav s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 1.august 2022.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får...

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt ove...

Opptak til utveksling

Hva skal til for å kunne dra på utveksling?