Hopp til hovedinnhold

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

Publisert: Endret:

Dette er i tråd med Kunnskapsdepartementets egenbetalingsforskrift som åpner for at universiteter og høgskoler kan kreve at studenter skal ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier. Dette innebærer også at studentene skal ha egen bærbar PC til bruk på eksamen. 

Studenter kan ikke pålegges å anskaffe bestemt programvare eller særlig spesialiserte eller kraftige datamaskiner, men det forutsettes at datamaskinen har et nyere operativsystem og en godkjent nettleser.

Du er kanskje også interessert i

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Retningslinjer for bruk av video til gjennomføring av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom til gjennomføring av inte...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagring av informasjon

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

Klassifisering av informasjon

Det er viktig å tenke gjennom hva slags type informasjon du jobber med. Dette vil hjelpe deg til å si noe om hvor godt i...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

IT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. På denne siden finner du informasjon om hvilke studier de...

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får...

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt ov...

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveks...