Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon årsstudium (Å-KOM)

Fakta
Studieprogramkode

Å-KOM

Vekting (SP)

60

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Årsstudium i kommunikasjon

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

Årsstudium i kommunikasjon gir en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet. Studiet er rettet mot studenter som tar sikte på å arbeide med kommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Studiet tar for seg kommunikasjon som prosess, kommunikasjon internt i en organisasjon, ekstern kommunikasjon til brukere, ledelseskommunikasjon, strategisk kommunikasjon, kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier, krisekommunikasjon samt retorikk, etikk og skillelinjer mellom kommunikasjon og markedsføring.

Årsstudiet i kommunikasjon passer for søkere direkte fra videregående skole, samt søkere med bachelorgrad fra alle fagfelt og ansatte i privat og offentlig sektor som ønsker kommunikasjonsfaglig videreutdanning. Tidligere studie- og arbeidserfaring vil være en fordel.

Fagplan

Studentaktiv læring vektlegges, og studiet tilbyr en blanding av teoretiske kurs og praksis. Studiets oppbygging gjør at studentene både får en innføring i grunnleggende teori og kan velge valgemner ut ifra egen bakgrunn og egne interesser.  

Årsstudiet i kommunikasjon består av tre obligatoriske emner og tre valgemner. 

I første semester tar studentene to obligatoriske teoriemner samt ett valgemne. Studenter som kommer direkte fra videregående opplæring, og/eller ikke har bestått Examen philosophicum tidligere, anbefales å velge EXPHIL som valgemne første semester.  

Andre semester inneholder ett obligatorisk emne samt to valgemner. Ett av valgemnene studentene kan velge, er et praksisemne som gir en innføring i kommunikasjonsarbeid i profesjonelle kommunikasjonsavdelinger. Studentene utplasseres i offentlige og private kommunikasjonsavdelinger i regionen, to dager i uken gjennom vårsemesteret. Det er begrensede plasser på praksisemnet, og studenter som ikke går ut i praksis, tar et prosjektemne i praktisk kommunikasjonsarbeid istedenfor.   

Undervisningsformene forutsetter deltakelse fra studentene gjennom praktiske øvelser, gruppearbeid og tilbakemelding. Kursene innebærer obligatoriske presentasjoner. Vurderingsformer inkluderer skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave, porteføljevurdering og praksisutplassering.

Hva kan du bli?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor og i øvrig organisasjonsliv. Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Studiet være nyttig for studenter som sikter på en karriere i sektorer hvor behovet for kommunikasjonsfaglig kompetanse er nødvendig, som i helsesektoren, i stat og kommune, det private næringslivet og i kulturinstitusjoner. 

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Velg 1 av 3 emner

 • Velg 1 av 2 emner

  • Kommunikasjonsarbeid i praksis

   Første år, semester 2

   Kommunikasjonsarbeid i praksis

   Studiepoeng: 10

  • Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Første år, semester 2

   Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Studiepoeng: 10

 • Velg 1 av 2 emner

Utveksling
Utveksling
 • Alle land