Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

V-MUSPROD

Studienivå

Videreutdanning lavere grad

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tiltenkte deltakere:
Dette internasjonale programmet er ment for modne studenter som ønsker å videreutvikle sine musikkproduksjons- og innspillingsevner. Programmet er åpent for studenter med ulik bakgrunn og erfaringer innen musikk, lyd, multimedia og andre felt. Programmet er begrenset til 10 studenter per år. Programmet tar imot søknader fra besøkende og utvekslingsstudenter fra andre universiteter, samt de som leter etter et alternativ til et profesjonelt musikkopptakspraksis.

Programkrav:
Musikkproduksjon og innspilling er et fulltidsprogram. På grunn av programmets praktiske orientering må studentene delta på alle forelesninger, workshops og masterklasser. Studentene er pålagt å delta i gruppe- og individuell musikkproduksjon og innspillingsaktiviteter for å oppfylle sin endelige portefølje. Studentene forventes å arbeide selvstendig og dokumentere sitt praktiske arbeid med jevne mellomrom.
Studentene oppfordres til å delta på årlige studieturer til profesjonelle konferanser, for eksempel Audio Engineering Society's Conventions i Europa og Nord-Amerika. Studentene har ansvar for egne reise- og konferanseutgifter. Reisestipend er noen ganger tilgjengelig fra SPARS, AES og andre profesjonelle samfunn.

Instruksjon og fasiliteter:
Programmet er organisert med individuell rådgivning, smågruppeundervisning, klasseromsforelesninger, studieturer, praktiske øvelser og selvstendig studium. Undervisningen gis på engelsk med norsk brukt til individuell undervisning etter behov. Undervisningen gis gjennom hele skoleåret med første semester med fokus på studioorientering/drift og andre semester med fokus på praktiske anvendelser og prosjekter.
Alle musikkproduksjons- og opptaksstudenter vil ha sjenerøse mengder tid ved hjelp av instituttets studioer, performancerom og opptaksutstyr. Studentene skal spille inn avdelingssponsede konserter og delta i andre innspillinger og produksjoner. Studentene skal fungere ansvarlig og profesjonelt i alle opptakssituasjoner.
Prosjektmulighetene er i samarbeid med mange lokale organisasjoner som Stavanger Symfoniorkester (SSO), NuMusic Festival, Siddis Brass Festival, Mai-Jazz International Jazz Festival, Stavanger International Music Festival, Shell Music Prize og andre.
Arbeids- og forskningsmuligheter er ofte tilgjengelig lokalt, blant annet ved Lydinstituttets arkiv.

Innhold:
Programmet består av fire hovedtemaer: Current Topics in Music Production and Recording I (15 sp), Current Topics in Music Production and Recording II (15 sp), Music Production and Recording Practice I (15 sp) og Music Production and Recording Practice II (15 sp).
Det kreves aktiv deltakelse fra alle studenter.

Vurdering:
Studentenes arbeid vil kontinuerlig bli evaluert med karakterer for enkeltemner gitt på slutten av hvert semester.

Læringsutbytte

Etter fullført musikkproduksjons- og innspillingsprogram kan en kandidat demonstrere følgende totale læringsutbytte definert av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innen musikkproduksjon og spesialisert innsikt i studio og konsertinnspilling av akustisk musikkforestilling.
 • har inngående kunnskap om lydteknologi, innspillingsmetoder og musikksjangere.
 • kan anvende kunnskap på nye og fremvoksende områder innen musikkproduksjon og innspillingsteknikker.
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på musikkproduksjon og innspillingshistorie, faglige tradisjoner og kulturell funksjon i samfunnet.

Ferdigheter

 Kandidaten

 • kan kritisk analysere ulike tekniske og kunstneriske ressurser og bruke dem til å strukturere og formulere faglig resonnement.
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen musikkproduksjon og arbeide selvstendig med praktisk feilsøking og teoretisk problemløsning.
 • kan gjennomføre selvstendig musikkproduksjonsforskning og utvikling i tråd med gjeldende praksis og etiske normer.

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • kan analysere relevante faglige, etiske og juridiske problemstillinger innen musikkproduksjon.
 • kan anvende sine musikkproduksjonskunnskaper og ferdigheter på nye områder for å muliggjøre og gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter.
 • kan formidle faglige problemstillinger og utfordringer innen musikkproduksjon, både med spesialister og med allmennheten.
 • kan bidra til innovative teknikker innen musikkproduksjon og innspilling.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MPR501: Music Production and Recording Research I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Research I (MPR501)

   Studiepoeng: 15

  • MPR541: Music Production and Recording Practice I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Practice I (MPR541)

   Studiepoeng: 15

  • MPR502: Music Production and Recording Research II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Research II (MPR502)

   Studiepoeng: 15

  • MPR542: Music Production and Recording Practice II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Practice II (MPR542)

   Studiepoeng: 15

Utveksling

Høstsemesteret er åpent for innkommende utvekslingsstudenter.

Opptakskrav

Opptakskrav: For opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det fortrinnsvis et fullført 3- eller 4-årig bachelorprogram i musikk, mediaproduksjon eller annet relevant fagfelt.

Søknad på grunnlag av praktisk erfaring:
Søkere med praktisk utdanning og mye erfaring fra fagfeltet, som kan sidestilles med et fullført bachelorprogram kan bli tatt opp på studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere 2 år med høyere utdanning og relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

Kontaktinformasjon

Kontakt informasjon: Mark Drews, tlf.: 51 83 40 37 mark.drews@uis.no