Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

V-MUSPROD

Studienivå

Videreutdanning lavere grad

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tiltenkte deltakere:
Dette internasjonale programmet er ment for  studenter som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i musikkproduksjon og innspilling av musikk. Programmet er åpent for studenter med ulik bakgrunn og erfaringer innen musikk, lyd, multimedia og andre felt. Programmet er begrenset til 15 studenter per år. Programmet tar imot søknader fra utvekslingsstudenter fra andre universiteter, samt dem som ønsker en alternativ profesjonell praksis.

Programkrav:
Musikkproduksjon/opptaksteknikk er et fulltidsstudium over ett år. På grunn av programmets praktiske orientering må studentene delta på alle forelesninger, workshops og mesterklasser. Studentene er pålagt å delta i gruppe- og individuelt arbeid innenfor musikkproduksjon og opptaksteknikk. Studentene forventes å arbeide selvstendig og dokumentere sitt praktiske arbeid underveis i studiet.
Studentene oppfordres til å delta på årlige studieturer til profesjonelle konferanser, for eksempel Audio Engineering Society's Conventions i Europa og Nord-Amerika. Studentene har ansvar for egne reise- og konferanseutgifter. Reisestipend er noen ganger tilgjengelig fra SPARS, AES og andre profesjonelle organisasjoner.

Organisering og fasiliteter:
Programmet er organisert i form av individuell veiledning, gruppeundervisning, forelesninger, studieturer, praktiske øvelser og selvstendig studium. Undervisningen foregår hovedsaklig på engelsk. Undervisningen gis gjennom hele skoleåret hvor første semester har fokus på studioorientering/drift og andre semester har fokus på praksis i ulike prosjekter.
Alle musikkproduksjons- og opptaksstudenter har god tilgang til fakultetets studioer, saler og opptaksutstyr. Studentene skal gjøre opptak av fakultetets konserter og delta i andre innspillinger og produksjoner utenfor fakultetet. 
Prosjektene skjer i samarbeid med flere lokale organisasjoner som Stavanger Symfoniorkester (SSO), Siddis Brass, MaiJazz, Stavanger Kammermusikkfestival og andre.

Innhold:
Programmet består av fire emner: Music Production and Recording Research I (15 sp), Music Production and Recording Research II (15 sp), Music Production and Recording Practice I (15 sp) og Music Production and Recording Practice II (15 sp).
Det kreves aktiv deltakelse fra alle studenter.

Vurdering:
Studentenes arbeid evalueres kontinuerlig med mappevurdering i alle enkeltemner.

Læringsutbytte

Etter fullført studium i musikkproduksjon og opptaksteknikk kan en kandidat demonstrere følgende totale læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innen musikkproduksjon og spesialisert innsikt i studio- og konsertinnspilling av akustisk musikk.
 • har inngående kunnskap om lydteknologi og innspillingsmetoder av ulike musikksjangere.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen musikkproduksjon og innspillingsteknikker.
 • kan analysere faglige problemstillinger innenfor musikkproduksjon, innspillingshistorie og faglige tradisjoner.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og kommunisere ulike tekniske og kunstneriske elementer i en profesjonell kontekst.
 • kan bruke eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen musikkproduksjon og arbeide selvstendig med praktisk feilsøking og teoretisk problemløsning.
 • kan gjennomføre selvstendig forskning og utvikling i musikkproduksjon i tråd med gjeldende praksis og etiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante faglige, etiske og juridiske problemstillinger innen musikkproduksjon.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder og bidra til innovative teknikker innen musikkproduksjon og innspilling.
 • kan formidle faglige problemstillinger og utfordringer innen musikkproduksjon, både med spesialister og med allmennheten.

Hva kan du bli?

Dette programmet kan føre til en rekke ulike karrierer innen musikkproduksjon/opptak, lyd for multimedia, "live sound", mastering og arkivering, og andre profesjonelle stillinger innen lyd så som studioeiere, lydteknikkere i konsertarenaer, skoler og privat sektor.

 

 

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med UiS sitt kvalitetssystem og tilhørende tilpasninger ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. 

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MPR501: Music Production and Recording Research I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Research I (MPR501)

   Studiepoeng: 15

  • MPR541: Music Production and Recording Practice I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Practice I (MPR541)

   Studiepoeng: 15

  • MPR502: Music Production and Recording Research II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Research II (MPR502)

   Studiepoeng: 15

  • MPR542: Music Production and Recording Practice II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Practice II (MPR542)

   Studiepoeng: 15

Utveksling

Høstsemesteret er åpent for innkommende utvekslingsstudenter.

Opptakskrav

Opptakskrav: For opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det fortrinnsvis et fullført 3- eller 4-årig bachelorprogram i musikk, mediaproduksjon eller annet relevant fagfelt.

Søknad på grunnlag av praktisk erfaring:
Søkere med praktisk utdanning og mye erfaring fra fagfeltet, som kan sidestilles med et fullført bachelorprogram kan bli tatt opp på studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere 2 år med høyere utdanning og relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Kontaktinformasjon

Kontakt informasjon: Mark Drews, tlf.: 51 83 40 37 mark.drews@uis.no

Fakultet for utøvende kunstfag, Tlf. 51 83 40 00 E-post: musikk-dans@uis.no