Pedagogisk veiledning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

V-PVEIL

Studienivå

Videreutdanning lavere grad

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Studieprogrammet Pedagogisk veiledning omfatter emner som er rettet mot barnehagelærere som skal være praksislærere for studenter i barnehagelærerutdanningen, disse blir også prioritert ved opptak. Utdanningen tar utgangspunkt i de retningslinjene som den nasjonale rammeplanen og UiS sin fagplan for barnehagelærerutdanningen setter for studentenes praksisopplæring.

Studiet er også åpent for andre som ønsker kompetanse i pedagogisk veiledning.

Undervisningsspråk
Undervisningen foregår på norsk.

Læringsutbytte

Alle emner innenfor studieprogrammet Pedagogisk veiledning skal etter endt studium bidra til å utvikle kompetanse til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring.

Fagplan

Studieplan for emnet Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100): https://www.uis.no/nb/course/PVE100

Rammeplan

Emnet Profesjonsveiledning i utdanning og yrke et selvstendig emne innen studieprogrammet. Se mer informasjon her: https://www.uis.no/nb/studier/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage

Emneevaluering

Studieprogram og emner evalueres jevnlig av studenter og lærere. Se mer om kvalitetssystemet ved UiS: https://www.uis.no/nb/student/kvalitetssystem-for-utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatorisk emne

  • PVE100: Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

   Første år, semester 1

   Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100)

   Studiepoeng: 30