Utveksling: Skolefritidspedagogikk - bachelorstudium (B-SFO-D)

Alt om utveksling

Ordning for studentutveksling

Utveksling er mulig i 5. eller 7. semester.

Det er mulig å reise på praksisopphold i utlandet i tre av praksisperiodene.

Hvorfor utveksling?

Et utvekslingsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst. Tilgang til et kompetansemiljø utenfor Norge vil være nyttig for både deg som student og fagmiljøet her hjemme.

Ordning for utvekslingen

Det anbefales konkrete universiteter i utlandet som har relevante fagtilbud for dette programmet, og som UiS har en utvekslingsavtale med. Per i dag er det primært Sverige som har studier tilsvarende Bachelor i skolefritidspedagogikk.

Valg av emne må passe inn i fordypningene, og søk om forhåndsgodkjenning av emnene før du reiser, slik at du er sikker på at emnene vil bli innpasset i graden din.

Du kan ta kontakt med studiekoordinator for å få liste over anbefalte og godkjente emner som kan tas.

Kontaktperson

For mer opplysninger og veiledning, kontakt studiekoordinator Hege Barker, NSLA, Hulda Garborgs hus.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

 • Alle land

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.