Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk leder og styrer i barnehage dersom du er pedagog, men ikke barnehage- eller førskolelærer.

Publisert Sist oppdatert
Studiepoeng

60 (30 + 30)

Søknadsfrist og søkeprosess

Se emnesidene

Språk

Norsk

Varighet

Deltid over 2 år / 4 semestre

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Studiet er tiltenkt prioriterte utdanningsgrupper som sammen med denne tilleggsutdanningen kvalifiserer for tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Grunnlag for opptak er fullført utdanning som:

  • grunnskolelærer/ allmennlærer
  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • barnevernspedagog
  • spesialpedagog
  • kateketutdanning
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Dersom du har lærerutdanning fra utlandet må du dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Studiet har krav om politiattest. Politiattest søker du gjennom Studentweb etter at du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Om studiet

Studiet består av 2 emner på 30 studiepoeng hver:

  • Småbarnspedagogikk NSP100 (30sp)
  • Barnehagepedagogikk VBP100 (30sp)

Begge emnene går på deltid over 1 år. Emnene går vekselsvis annethvert år og tilbys dermed ikke samtidig. Informasjon om hvilket emne som går hvilket år finner du på emnesidene.

Studiet er organisert som en kombinasjon av undervisning, samlinger ved UiS og praktisk arbeid individuelt og i grupper, og er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. består av innhold fra barnehagelærerutdanningen. Lek og læring, didaktikk, organisasjon og ledelse og kunnskap om rammeplanen er noen av temaene i utdanningen som består av innhold fra barnehagelærerutdanningen.

Du velger selv rekkefølge emnene avlegges i.

Kompetanse etter endt studium

Gjennom studiet vil du få innsikt i rollen som pedagogisk leder. Dette inkluderer blant annet kunnskap om lovverket og rammeplanen for barnehagen. Du vil også kunne analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv.

Studiet består av innholdselement fra barnehagelærerutdanningen med utgangspunkt i et helhetlig læringssyn.

Etter å ha fullført begge emnene Småbarnspedagogikk (NSP100) og Barnehagepedagogikk (VBP100) kvalifiserer du til å søke fast stilling som pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Emnene avlegges hver for seg, og du kan velge å bare ta ett av de to emnene. Du behøver imidlertid å gjennomføre begge emner for å kvalifisere for fast stilling som pedagogisk leder og styrer i barnehage.