Distriktsvennlig sykepleierutdanning – Ryfylke

Høsten 2022 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium over tre år. Det er kun opptak til desentralisert sykepleieutdanning i Ryfylke høsten 2022.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, heltid

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

30

Praksis

Halvparten av studietiden

Opptak

Kun opptak i 2022

Distriktsvennlig sykepleierutdanning skal på sikt rullere i ulike distrikt i Rogaland og være modell for andre sykepleierutdanninger.

Det er et stort behov for sykepleiere i distriktene rundt Rogaland. Studiet vil være tilrettelagt for studenter som ikke kan møte daglig på campus blant annet på grunn av bosted eller ønske om å bli boende i distriktet. Det stilles krav om geografisk tilknytning til Ryfylke. Søker må fremlegge gyldig bostedsattest. Det er også åpent for søkere som bor i Ryfylke, men tilhører Sandnes eller Stavanger Kommune.

Arbeids- og undervisningsform

Distriktsvennlig sykepleierutdanningen er et treårig studium med emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis.  Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppe/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening. Undervisningen foregår digitalt og ved samlinger både lokalt i Ryfylke og på campus ved Universitetet i Stavanger. I løpet av studiet er det mulig å avvikle deler av praksis i utlandet. 

Studiet har samme studieplan som bachelor i sykepleie. Det stilles krav at studenter møter på campus for å avlegge eksamen.

Praksisstudier

Sentralt i sykepleierutdanningen er møte med pasienter og pårørende. Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør derfor halvparten av utdanningen.

Studenter gjennomfører totalt seks perioder med kliniske praksisstudier i løpet av utdanningen. Disse vil foregå både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Praksisplassene er fordelt i Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand kommune.  

Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier både ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og utenfor egen kommune, samt å følge praksisstedets arbeidstid. 

Les mer om praksis i helseutdanning

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Hva kan du bli?

Etter fullført studiet har du flere spennende muligheter. Du kan arbeide som autorisert sykepleier innenfor offentlig og privat virksomhet.

Sykepleiere jobber på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvare. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien.

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, for eksempel på akuttmottak, poliklinikker og kirurgiske og medisinske avdelinger. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Noen sykepleiere velger å ta en masterutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie ved UIS.

Bachelor i sykepleie kvalifiserer for å søke ulike etter- og videreutdanninger, samt masterstudier. Fullført masterstudie kan gi mulighet for videre opptak til doktorgrad (PhD).

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Sykepleiens grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens grunnlag (BSD160)

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (BSD161)

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

   Første år, semester 2

   Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet (BSD162)

   Studiepoeng: 10

  • Examen Philosophicum - HV

   Første år, semester 2

   Examen Philosophicum - HV (BSDEXP)

   Studiepoeng: 5

  • Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie

   Første år, semester 2

   Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie (BSDPSH)

   Studiepoeng: 15

  • Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Andre år, semester 3

   Helse, sykdom og sykepleie del 1 (BSD260)

   Studiepoeng: 15

  • Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Andre år, semester 4

   Helse, sykdom og sykepleie del 2 (BSD261)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i sykepleie

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sykepleie (BSDBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Tredje år, semester 6

   Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSD360)

   Studiepoeng: 10

  • Prosjektpraksis - fordypning

   Tredje år, semester 6

   Prosjektpraksis - fordypning (BSDP361)

   Studiepoeng: 5

 • Praksisemner

  • Praksisemner klasse A

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPME1)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPPS2)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPKI3)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPKO4)

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse B

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPKI1)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPKO2)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPME3)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPPS4)

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse C

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPKO1)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPKI2)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPPS3)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPME4)

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse D

   • Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPPS1)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom (BSDPME2)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPKO3)

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer (BSDPKI4)

    Studiepoeng: 15

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt utdanning skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Den finnes her.

Livet som student i Stavanger

Kontakt

Universitetslektor i sykepleie
51834152
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Rådgiver
51832891
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV