Hopp til hovedinnhold

Sykepleie bachelor

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker og være i stand til å ta ansvar og vise omsorg.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

300

Linjeforening

Parasjuk

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 47,8 / 43,6 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Siri bestemte seg tidlig for å bli sykepleier. Derfor valgte hun sykepleie ved UiS.
Ferdighetstrening for sykepleiestudenter
I våre øvingslokaler kan sykepleiestudenter trene på akutte pasientsituasjoner i realistiske omgivelser, uten at pasienten kan komme til skade (Foto: Siv Sivertsen).

En sykepleier møter mennesker i alle aldre som trenger helsehjelp. Som sykepleier må du lære å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Sykepleierutdanningen er et treårig studium med emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis.

Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppe-/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriene. I løpet av studiet er det mulig å avvikle deler av praksis i utlandet.

Les mer:

Hva kan du bli?

Etter fullført grad har du flere spennende muligheter. Du kan arbeide som autorisert sykepleier innenfor både offentlig og privat virksomhet.

Sykepleiere jobber på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. 

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, for eksempel på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Noen sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier ved UiS.

Møt våre studenter

Møt en tidligere student:

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt utdanning skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Den finnes her

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing.

Det er også krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Hvordan søke?

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Sykepleiens grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens grunnlag

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

   Første år, semester 2

   Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

   Studiepoeng: 10

  • Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie

   Første år, semester 2

   Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie

   Studiepoeng: 15

  • Examen Philosophicum - HV

   Første år, semester 2

   Examen Philosophicum - HV

   Studiepoeng: 5

  • Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Andre år, semester 3

   Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Studiepoeng: 15

  • Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Andre år, semester 4

   Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i sykepleie

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sykepleie

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Tredje år, semester 6

   Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Studiepoeng: 15

 • Praksisemner

  • Praksisemner klasse A og B

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse C og D

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse E og F

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse G, H og I

   • Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

Praksisstudier

Sentralt i sykepleierutdanningen er møte med pasienter og pårørende. Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør derfor halvparten av utdanningen.

Jordmødre klargjør utstyr
Halvparten av utdanningen gjennomføres i praksis blant annet på sykehjem, sykehus eller legevakt (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Studenter gjennomfører totalt seks perioder med kliniske praksisstudier i løpet av utdanningen. Disse vil foregå både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Rogaland. Praksisplassene er fordelt fra Egersund til Rennesøy og Strand. Fra høsten 2019 vil vi også utvide praksisfeltet til omliggende kommuner. 

Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Stavanger, samt å følge praksisstedets arbeidstid. Les mer om praksis i helseutdanning her.

Organisering

I løpet av studietiden skal studenter ha praksis innen sentrale faglige fokus slik at man er godt rustet for yrkeslivet som sykepleier. 

 • På første studieår gjennomfører studentene 8 ukers praksis på sykehjem eller omsorgsbolig i 2. semester. 
 • På 2. og 3. studieår fordeles studentene i ulike praksisløp og gjennomfører 9 uker praksis hvert semester innen følgende områder: medisinsk praksis, psykisk helsearbeid, kirurgisk praksis og kommunehelsetjenesten.
 • 6. semester avsluttes med 6 uker spesielt rettet mot å fremme ansvar, samarbeid og selvstendig funksjon i sykepleieutøvelsen.
 • Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene i utlandet. 

Samtlige praksisperioder er veiledet, det vil si at man får oppfølging av både kontaktsykepleiere fra praksisfeltet og praksisveiledere fra UiS. 

Les også: Tredjeårsstudenter tok over en sone i hjemmetjenesten i sin siste praksis

Tilrettelegging

Studenter kan søke om geografisk særplass dersom man oppfyller en av følgende kriterier:

 1. Helsemessige årsaker hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand
 2. Aleneforsørger med omsorg for barn t.o.m. fylte 12 år
 3. Andre særskilte og tungtveiende forhold
 4. Status som toppidrettsutøver via samarbeid mellom Olympiatoppen og UiS
 5. Studenter med tillitsverv i fakultetsstyret, i sentrale råd og utvalg ved UiS, ellernasjonalt

Særplass gjelder kun geografisk plassering, den omfatter ikke dispensasjon fra ubekvem arbeidstid (kvelder/helger) eller start og sluttid på arbeidsdagen. Mer informasjon om tilrettelegging finnes på Canvas.

Som sykepleier er man forpliktet til å gjennomføre alle sykepleieroppgaver med et unntak; reservasjonsretten knyttet til abort. Dette i henhold til abortlovens § 14 som sier at det skal «tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep». 

Spørsmål om praksisstudier?

Send en e-post til våre praksiskoordinatorer på sykepleiepraksis@uis.no

Digitale læringsverktøy i utdanningen

Sykepleierutdanningen ved UiS bruker flere digitale løsninger i undervisning og ferdighetstrening.

studenter ser på ferdighetsfilm i sykepleielab
Sykepleiestudenter ser på prosedyrefilmer i forberedelse til ferdighetstrening (Foto: Cathrine Sneberg).

I Kjell Arholms hus har UiS to sykepleielaboratorium. Den ene er utformet som en sengepost på sykehus. Gjennom simulering og ferdighetstrening i lab får studenter øve på praktiske prosedyrer og simulere situasjoner som er relevante for utfordringer de vil møte i praksis og i arbeidslivet etter fullført utdanning.

Prosedyrefilmer for sykepleierutdanningen

UiS har produsert over 60 prosedyrefilmer til bruk i sykepleierutdanningen. Hvordan stelle sår, sette kateter eller måle blodsukker er blant filmene våre studenter kan ta i bruk i forberedelse til ferdighetstrening. Filmene hjelper studenter med å tilegne seg praktiske ferdigheter – og øker læringsutbyttet under treningen.

App for trening i praktiske sykepleieprosedyrer 

Ferdigheter i prosedyrer er sentralt i sykepleieutdanningen. UiS har derfor utviklet en ny app til bruk i ferdighetstrening.  Løsningen kan brukes til egentrening, men er også laget for at dere som studenter kan veilede hverandre.    

DigiSim Nurse Training App er tilgjengelig i beta-versjon fra Google Play og App Store til bruk på smarttelefoner.

E-læringsressurs for sykepleiestudenter

UiS har utviklet Erasmus Nursing til bruk i sykepleierutdanningen. Ressursen er tilgjengelig både i nettversjon og som app på App Store og Google Play

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon sykepleie bachelor
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4., 5. eller 6. semester.

Det er ikke mulig å reise to ganger på utveksling.

Opplegg for utvekslingen

Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten! Og husk at utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien.

På bachelorprogrammet i sykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4., 5. eller 6. semester.

4. semester (vår-kull 2020): studenter kan ta medisinsk eller kirurgisk praksis på 9 uker og 270 timer i utlandet. Utveksling påbegynnes vanligvis i uke: 12 eller 13 (sjekk årshjul for mer detaljer).

5. semester (høst-kull 2020): her finnes det 2 muligheter:

a. Studenter kan ta ett emne (BSYPRAKSIS på 15 sp) i utlandet.

b. Studenter kan ta kombinasjon av to emner (BSYBAC og BSYPRAKSIS på totalt 30 sp i utlandet).

Ad 5a. De som velger ett emne BSYPRAKSIS drar til utlandet mellom uke 36-38 (dette kan variere siden våre partnerinstitusjoner i utlandet har forskjellige akademiske kalendere). Det legges opp til opphold på 9 uker (270 timer og 15 sp) i medisinsk eller kirurgisk praksis.

Ad 5b. De som ønsker, kan reise for hele semester på utveksling og kombinere 2 emner der. Dvs studenter kombinerer oppgaveskriving (15 sp) med praksis i utlandet (270 timer på 9 uker = 15 sp). Dette valget innebærer at oppgaveskriving påbegynnes før avreisen og studenter får digital veiledning fra UiS.

6 semester (vår) – kull 2019:

Studenter kan dra på utveksling i emnet BSYBAC og ta 6 ukers praksisperiode i utlandet. Dette korte oppholdet kan tas i noen få utvalgte land (Thailand - 8 plasser, Tanzania - 6 plasser, muligens 10 plasser i Kamerun - må bekreftes i oktober). Flere detaljer kommer. Avreise cirka uke 19 - sjekk årshjul.

6 semester (vår) – kull 2020:

Studenter kan dra på utveksling i emnet BSY360 (15 sp) og ta 6 ukers praksisperiode i utlandet. Dette korte oppholdet kan tas i noen få utvalgte land (Thailand - 8 plasser, Tanzania - 6 plasser, muligens 10 plasser i Kamerun - må bekreftes i oktober). Flere detaljer kommer. Avreise cirka uke 19 - sjekk årshjul.

Helsesjekk

Noen universiteter (bl.a. i Australia) krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk. Se beskrivelsene av lærestedene under for mer detaljer.

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider og Folkehelseinstituttet for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Vaksiner tar tid. Husk at vaksinasjonsprosessen for hepatitt B kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Karakterkrav

Alle emner må være bestått til nyttår for de som skal ut om våren og alle emner må være bestått i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom hen stryker på en eksamen også etter at hen har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

 

+
Utveksling
 • Alle land

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  Jyväskylä Polytechnic

  Reis på utveksling til studentbyen Jyväskylä! Universitetet tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for studenter. Rundt 400 utvekslingsstudenter drar på utveksling til JAMK University of Applied Sciences hvert år! Reis du også!

  South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

  Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en helt ny måte! South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) og campus i byen Savonlinna ligger på en øy midt i Kyrönsalmi-sundet. Finland er så mye mer enn Nokia, sauna, innsjøer og Mummitrollet. Landet tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling! De fleste studentene i Finland ved Savonia University of Applied Sciences studerer medisin og helsefag.

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint Joseph

  Paris er kjent for mange som byen med severdigheter som Eiffeltårnet, Louvre og Sacré Coeur, og er den pulserende hovedstaden i Frankrike. Med hurtigtog er det kort vei til både sør og nord - dukan besøke en av strendene Frankrike kan by på eller ta en helgetur til alpene).

  University of Patras

  University of Trieste

  Trieste ligger helt nordøst i Italia og grenser mot Slovenia. Byen har en historie preget av sin geografiske posisjon, og har i tider vært del av Østerrike-Ungarn, mens byen i dag er hovedstad i den selvstyrte regionen Friuli-Venezia Giulia og i provinsen Trieste

  Malta College of Arts, Science & Technology

  Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Landet er en av verdens minste stater og har en befolkning på 421 364 (2012). Malta er mindre enn Oslo fylke og har 2 offisielle språk: maltesisk og engelsk. Til tross for at Malta ikke er spesielt stor er det likevel mye å oppleve der. Malta byr på trange gater, små vingårder samt sol og klart vann.

  Ulike skoler har eksistert på Malta siden 1300-tallet og gratis universitetsutdanning ble innført i 1970. Det helsevitenskapelige fakultet har signert en avtale med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) som ble etablert i 2001.

  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

  Hva med utvekslingsopphold i Lisboa som er hovedstad og største by i Portugal, med ca. 2,5 millioner innbyggere? Byen ligger idyllisk til ved Atlanterhavet, har et yrende natteliv, nydelig mat, strender og shopping. Klimaet er mildt og maritimt og i tillegg er portugiserne er utrolig vennlig og imøtekommende. UiS har en avtale med Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) som er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  Universidad Católica San Antonio de Murcia

  Located in the southeast part of Spain, the Region of Murcia is characterized by mild temperatures and long hours of sunlight which adds to the quality of life. Apply for exchange studies in Nursing at UCAM.

  University of Extremadura

  Har du hørt om Extremadura? Det er en autonom region på grensen mot Portugal som består av Spanias to største provinser: Cáceres og Badajoz. Hovedstaden er Mérida. Romerske ruiner, middelalderbyer, eldgamle tårn og befestede herskapshus gjør Extremadura til et sted med betydelig historisk arv. Det er også en vill region med dramatisk landskap, tynt befolkede fjellområder, tette skoger og store gressletter. Gå tur til en fjelltopp, besøk en arabisk festning og sitt i et romersk amfiteater!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

  University of Nottingham

  Er du sykepleiestudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

  Fachhochschule Bielefeld

  Har du lurt på hvordan det er å ta praksis i utlandet? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen. Bielefeld er en sjarmerende by som ble grunnlagt i 1214 og har hatt universitetsutdanning siden 1969. Velg Bielefeld!

  Ostrava University

  Er du på jakt etter en unik studentopplevelse i hjertet av Europa? Reis til vakre Ostrava i Tsjekkia og bli en del av studentmiljøet ved Ostrava University! Du vil garantert ta med deg hjem minner for livet.

  NMS Exchange Kamerun

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  Haydom Hospital Arusha

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene et multikulturelt samfunn kan medføre. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved Haydom Institute of Health Sciences og Haydom Lutheran Hospital!

  Manipal Academy of Higher Education

  Går du på bachelor i sykepleie og er på jakt etter et unikt praksissemester noe helt utenom det vanlige? Da er Manipal University det rette universitetet for deg! Opplev et fascinerende og et veldig annerledes land og sykehus og forbered deg på kulturkrasjet som du garantert kommer til å oppleve i India. Dersom du ønsker å bli inkludert og delta i arbeidet på praksistedet må du være pågående. Ikke gi opp selv om du får et par nei, for neste du spør sier sikkert ja.

  Padjadjaran University

  Oppdag Indonesia! Bandung er hovedstaden i provinsen Vest-Java og med 2,2 millioner mennesker regnes som den tredje største byen i Indonesia. Her er yrende markeder og gode shoppingmuligheter, blomstrende kafeer i nederlandske kolonibygninger og trafikk overalt hvor du ser. I tillegg har Bandung nesten 50 høyere utdanningsinstitusjoner og er blant de mest populære byene for utdanning i Indonesia.

  University of Haifa

  Har du en drøm om et annerledes praksisopphold? Vil du utvikle deg som fagperson? Er du tilpasningsdyktig og interessert i Midtøsten? Da bør du søke om praksisplass i Haifa!

  University of Nicosia

  Do you want to study in the capital of Cyprus and in a city buzzing with innovative research and technology initiatives? Then apply for exchange at the University of Nicosia!

  The Norwegian Mission Society Thailand

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene i et multikulturelt samfunn. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold i Thailand!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

 • Finland

  Jyväskylä Polytechnic

  Reis på utveksling til studentbyen Jyväskylä! Universitetet tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for studenter. Rundt 400 utvekslingsstudenter drar på utveksling til JAMK University of Applied Sciences hvert år! Reis du også!

  South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

  Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en helt ny måte! South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) og campus i byen Savonlinna ligger på en øy midt i Kyrönsalmi-sundet. Finland er så mye mer enn Nokia, sauna, innsjøer og Mummitrollet. Landet tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling! De fleste studentene i Finland ved Savonia University of Applied Sciences studerer medisin og helsefag.

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Belgia

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Frankrike

  Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint Joseph

  Paris er kjent for mange som byen med severdigheter som Eiffeltårnet, Louvre og Sacré Coeur, og er den pulserende hovedstaden i Frankrike. Med hurtigtog er det kort vei til både sør og nord - dukan besøke en av strendene Frankrike kan by på eller ta en helgetur til alpene).

 • Hellas

  University of Patras

 • Italia

  University of Trieste

  Trieste ligger helt nordøst i Italia og grenser mot Slovenia. Byen har en historie preget av sin geografiske posisjon, og har i tider vært del av Østerrike-Ungarn, mens byen i dag er hovedstad i den selvstyrte regionen Friuli-Venezia Giulia og i provinsen Trieste

 • Malta

  Malta College of Arts, Science & Technology

  Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Landet er en av verdens minste stater og har en befolkning på 421 364 (2012). Malta er mindre enn Oslo fylke og har 2 offisielle språk: maltesisk og engelsk. Til tross for at Malta ikke er spesielt stor er det likevel mye å oppleve der. Malta byr på trange gater, små vingårder samt sol og klart vann.

  Ulike skoler har eksistert på Malta siden 1300-tallet og gratis universitetsutdanning ble innført i 1970. Det helsevitenskapelige fakultet har signert en avtale med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) som ble etablert i 2001.

 • Portugal

  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

  Hva med utvekslingsopphold i Lisboa som er hovedstad og største by i Portugal, med ca. 2,5 millioner innbyggere? Byen ligger idyllisk til ved Atlanterhavet, har et yrende natteliv, nydelig mat, strender og shopping. Klimaet er mildt og maritimt og i tillegg er portugiserne er utrolig vennlig og imøtekommende. UiS har en avtale med Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) som er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  Universidad Católica San Antonio de Murcia

  Located in the southeast part of Spain, the Region of Murcia is characterized by mild temperatures and long hours of sunlight which adds to the quality of life. Apply for exchange studies in Nursing at UCAM.

  University of Extremadura

  Har du hørt om Extremadura? Det er en autonom region på grensen mot Portugal som består av Spanias to største provinser: Cáceres og Badajoz. Hovedstaden er Mérida. Romerske ruiner, middelalderbyer, eldgamle tårn og befestede herskapshus gjør Extremadura til et sted med betydelig historisk arv. Det er også en vill region med dramatisk landskap, tynt befolkede fjellområder, tette skoger og store gressletter. Gå tur til en fjelltopp, besøk en arabisk festning og sitt i et romersk amfiteater!

 • Storbritannia

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

  University of Nottingham

  Er du sykepleiestudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

 • Tyskland

  Fachhochschule Bielefeld

  Har du lurt på hvordan det er å ta praksis i utlandet? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen. Bielefeld er en sjarmerende by som ble grunnlagt i 1214 og har hatt universitetsutdanning siden 1969. Velg Bielefeld!

 • Tsjekkia

  Ostrava University

  Er du på jakt etter en unik studentopplevelse i hjertet av Europa? Reis til vakre Ostrava i Tsjekkia og bli en del av studentmiljøet ved Ostrava University! Du vil garantert ta med deg hjem minner for livet.

 • Kamerun

  NMS Exchange Kamerun

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

 • Tanzania

  Haydom Hospital Arusha

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene et multikulturelt samfunn kan medføre. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved Haydom Institute of Health Sciences og Haydom Lutheran Hospital!

 • India

  Manipal Academy of Higher Education

  Går du på bachelor i sykepleie og er på jakt etter et unikt praksissemester noe helt utenom det vanlige? Da er Manipal University det rette universitetet for deg! Opplev et fascinerende og et veldig annerledes land og sykehus og forbered deg på kulturkrasjet som du garantert kommer til å oppleve i India. Dersom du ønsker å bli inkludert og delta i arbeidet på praksistedet må du være pågående. Ikke gi opp selv om du får et par nei, for neste du spør sier sikkert ja.

 • Indonesia

  Padjadjaran University

  Oppdag Indonesia! Bandung er hovedstaden i provinsen Vest-Java og med 2,2 millioner mennesker regnes som den tredje største byen i Indonesia. Her er yrende markeder og gode shoppingmuligheter, blomstrende kafeer i nederlandske kolonibygninger og trafikk overalt hvor du ser. I tillegg har Bandung nesten 50 høyere utdanningsinstitusjoner og er blant de mest populære byene for utdanning i Indonesia.

 • Israel

  University of Haifa

  Har du en drøm om et annerledes praksisopphold? Vil du utvikle deg som fagperson? Er du tilpasningsdyktig og interessert i Midtøsten? Da bør du søke om praksisplass i Haifa!

 • Kypros

  University of Nicosia

  Do you want to study in the capital of Cyprus and in a city buzzing with innovative research and technology initiatives? Then apply for exchange at the University of Nicosia!

 • Thailand

  The Norwegian Mission Society Thailand

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene i et multikulturelt samfunn. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold i Thailand!

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

Kontakt:

Førsteamanuensis
51834183
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Spørsmål om praksis

sykepleiepraksis@uis.no

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: