Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021. Nylig kunne studentene fra de to kullene endelig feires på en hyggelig masteravslutning. UiS har sett sterk økning av søkere under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Ola Kvaløy, HH-UiS
Dekan ved Handelshøgskolen på UiS, Ola Kvaløy.

– Det er gledelig at så mange har fullført. Dette viser at vi har klart å levere et tilfredsstillende tilbud til tross for utfordringene pandemien ga oss, sier dekan ved Handelshøgskolen på UiS, Ola Kvaløy.

Noen av de planlagte fysiske samlingene måtte gjennomføres digitalt i starten av pandemien, og senere ble samlingene lagt til større konferansesaler, slik at studentene kunne holde avstand til hverandre. Studenter som ikke ville stille på samling, kunne følge undervisningen digitalt.

Styrker kompetansen og utvider nettverket

Executive MBA tilbys som videreutdanning av Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger. Mastergraden er erfaringsbasert, som betyr at studentene deler av sin egen erfaring, samarbeider om gruppeoppgaver, og som regel skriver masteroppgave om bedriften de jobber i. Les mer om studiet her.

– Det at studentene har erfaring fra forskjellige yrker, betyr at de kan henge fagkunnskapen på ulike knagger, som de deler med hverandre. Studentene gir tilbakemelding om at dette gi en ekstra verdi til programmet. Dessuten knytter de kontakt og utvider nettverket sitt i næringslivet, sier seniorrådgiver Rune Manthey Løwehr ved UiS etter- og videreutdanning.

Fra masteravslutningen for studenter som fullførte Executive MBA i 2020/21.

Antall søkere doblet

Det kan se ut til at nedgangstider betyr økt søkertall til EMBA-programmet.

– Etter nedgangen i olje- og gassbransjen i 2016/17, så vi en gradvis økning i antall studenter til programmet. Under pandemien har antallet søknader økt betydelig, og vi ser nå en nær dobling i søkere, sier Løwehr.

Dekan Ola Kvaløy tror pandemien kan ha fått mange til å tenke nytt:

– Kanskje har pandemien gitt folk mer tid til å tenke over hva de ønsker å gjøre videre i karrieren. Da fremstår videreutdanning, og ikke minst en Executive MBA, som en fin mulighet til å realisere nye faglige og personlige ambisjoner, sier han.

Tekst: Line Grønhaug

Rektor Klaus Mohn talte på masteravslutningen
Fullført MBA ble markert med samling, taler og middag.
Foreleser Rune T. By sammen med de uteksaminerte studentene.

Dette sier studentene