Hopp til hovedinnhold

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vil du med EMBA oppleve større trygghet i rollen. Masteren er erfaringsbasert, noe som betyr at din bakgrunn fra arbeidslivet blir et viktig grunnlag i studiet.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

90

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Oppstart

Høst, vinter og vår

Omfang

Deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Jeg har begynt å tenke mer strategisk og forstår bedre hva som skal til for at en organisasjon oppnår suksess.

Mirjana Thorsen , gjeldsrådgiver i NAV om effekten av å fullføre en Executive MBA.

Programinnhold

Etterspørselen etter kompetente og oppdaterte ledere vil aldri forsvinne – og slike ledere er en styrke for næringslivet og samfunnet. Handelshøyskolen ved UiS har derfor utviklet studiet Executive MBA i nært samarbeid med moderne virksomheter og organisasjoner. Les mer

Studenter i klasserom

Executive MBA (EMBA) setter fokus på ledelse og økonomi. Du får nye perspektiver og grundig kompetanse i det å lede. Derfor inneholder denne mastergraden kunnskap om ledelse i vid forstand, regnskap, finans, markedsføring, strategi og Human Relations (HR).

Hvem passer studiet for?

En EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS er for alle som ønsker mer ansvar og en lederposisjon. Den gir deg en bred og avansert innsikt i det bedriftsøkonomiske fagområdet, og på den måten bidrar utdanningen til å skape gode ledere på alle plan i ulike bransjer.

Den typiske målgruppen for dette studiet er ledere eller kommende ledere i både private og offentlige virksomheter, altså folk med en viss arbeidserfaring – og aller helst erfaring som leder.

Innholdet i mastergraden

En erfaringsbasert master består av 90 studiepoeng, og EMBA ved UiS er bygget opp slik:

Valgfrie kurs – 60 studiepoeng

Du velger seks av kursene. Du må minst velge ett kurs innen henholdsvis strategi, ledelse og økonomi. Hvert kurs gir 10 studiepoeng.

  • Prosjektledelse 
  • Kontrakt- og leverandørrelasjoner
  • Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling
  • Strategisk HRM
  • Adferdsøkonomi
  • Strategisk økonomistyring
  • Endringsledelse
  • Lederskap og mestring
  • Strategi og digitalisering

Etter hvert kurs tar du en avsluttende, individuell hjemmeeksamen. Du vil også få obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som du skal arbeide med hjemme.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden. Uansett vil du øke kompetansen og forståelsen din.

Masteroppgave – 30 studiepoeng

Når du har bestått de valgfrie kursene og har 60 studiepoeng, skal du skrive en egenvalgt masteroppgave.

Masteroppgaven skal vise at du kan gjennomføre et selvstendig arbeid og er et uttrykk for din evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglig innsikt, systematisk tenking, fordypning og saklig vurdering.

Studieveiledere og andre kontaktpersoner er tilgjengelige for å hjelpe deg gjennom denne delen. Studieverkstedet hjelper med skriving. Bibliotekets ansatte har også mye verdifullt å bidra med, både når det gjelder å finne stoff, men også som veiledere til selve skrivingen.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møtes på UiS til tre samlinger à to dager for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Mellom arbeider studentene selvstendig og i grupper med cases, gjerne i tilknytning til egen bedrift. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger. Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats.

Studiet bruker Canvas, som er universitetets nettbaserte kommunikasjons- og læringsplattform.

Prisinformasjon

Per 01.01.2021 er prisen per kurs kr 23.000,-.

Pris masteroppgaven er kr 60.000,-.

Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års yrkespraksis etter fullført grad inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Utenlandske søkere må dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Blir du tatt opp til ett av kursene, er du automatisk kvalifisert til hele programmet.

Søknad om innpass av emner

Det kan være aktuelt å søke innpass av inntil 20 studiepoeng for relevante emner på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie emnene. Forutsetningen for å kunne søke om innpass er at du først har søkt og blitt tatt opp i studieprogrammet og at emnet/emnene er fullført og bestått. Les mer her.

Med forbehold om endringer.

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning