Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Hausten 2021

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til 1. August 2021

Opptakskrav

30SP i matematikk, godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer.

Undervisningsform

Samlingsbasert

Vi har fortsatt ledige plasser på Matematikk 2 (5.-10. trinn). Disse plassene gir ikke rett til finansieringsordning gjennom kompetanse for kvalitet, fra Utdanningsdirektoratet. Dersom du er interessert ta kontakt på denne e-post adressen: KfK@uis.no

Målet med dette kurset er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i faget. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse både for den matematikken elevene skal lære, men også hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. De matematikkfaglige emnene det fokuseres på i kurset er funksjonslære, tallteori og geometri. Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

To moduler

Undervisningskunnskap innebærer også matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen og didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser og tilrettelegge matematikkundervisningen. Dette vil det også arbeides med i kurset. Emnet er delt i to moduler, modul 1 i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret, med avsluttende eksamen etter hver modul. Modul 1 og modul 2 kan tas separat, men det vil være en fordel å ha fullført modul 1 før en starter på modul 2, og det anbefales å ta begge modulene sammenhengende.

Tallteori og funksjonslære

I modul 1 fokuseres det på funksjonslære, med vekt på forståelse av funksjonsbegrepet og egenskapene til ulike typer funksjoner. Fagdidaktikk knyttet til disse emnene og andre emner er også en del av kurset. I den forbindelse vil det blant annet være fokus på bruk av digitale verktøy, med vekt på praktisk bruk av programmet Geogebra. I modul 2 er det fokus på tallteori og geometri. I geometrien fokuseres det på vektorregning og trigonometri. Også i denne modulen inngår fagdidaktikken som en del av kurset. Vi vil blant annet ha fokus på problemløsning og hvordan dette kan brukes i undervisningen. Se emneplan og litteraturliste for VMA201 og VMA202 .

Studiet består av disse to emnene

Matematikk 2 (5.-10. trinn), modul 1: VMA201

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene algebra og funksjonslære

Matematikk 2 (5. - 10. trinn), modul 2: VMA202

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene tallteori og geometri.

Slik søker du

Matematikk 2 (5.-10. trinn) er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med Kompetanse for Kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om Kompetanse for Kvalitet og kva Utdaningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

1/6-2021: Vi har fortsatt ledige plasser på Matematikk 2 (5.-10. trinn). Disse plassene gir ikke rett til finansieringsordning gjennom kompetanse for kvalitet, fra Utdanningsdirektoratet. Dersom du er interessert ta kontakt på denne e-post adressen: KfK@uis.no

Lurer du på noko?

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Samlingar
Hausten 2021

1.-3. september 29. september - 1.oktober 3.-5. november

Våren 2022

12.-14. januar 23.-25. februar 6.-8. april