Bekreftelse på statsborgerskap

Fra 2023 må alle som søker til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som kan bekrefte statsborgerskap. Dette på grunn av innføringen av studieavgift for søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS eller Sveits.

Publisert Sist oppdatert
Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Regjeringen har innført studieavgift for studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

Frist for å betale studieavgift: 10 juni 2023. Informasjon om frist for studieåret 2024/2025 vil bli oppdatert våren 2024.

Unntak fra å betale studieavgift

Det finnes unntak i regelverket, og disse kan man finne på en egen nettside sammen med all øvrig informasjon om innføring av studieavgift. Her kan du lese hvilken informasjon Internasjonalt kontor ved UiS har publisert vedrørende innføring av studieavgift.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Søkere som har blitt tilbudt studieplass ved Fakultet for utøvende kunstfag og starter på studiet høsten 2024, må dokumentere sitt statsborgerskap ved å laste opp én av følgende alternativer til Søknadsweb:

  • Pass eller
  • ID-kort eller
  • Bekreftelse fra folkeregisteret

Praktisk informasjon:

Les mer om Fakultet for utøvende kunstfag her: