Overflytting til UiS

Er du student ved et annet lærested, men ønsker å fullføre utdannelsen din ved Universitetet i Stavanger? Se mulighetene for overflytting til oss.

Publisert Sist oppdatert

Handelshøgskolen ved UiS

Det er ikke mulig å søke direkte overflytting til studieprogram ved fakultetet.

Aktuelle studenter, som har relevante fag fra andre utdanningsinstitusjoner, må søke på vanlig måte om opptak til studieprogrammet og deretter søke godkjenning/innpass av emner ved fakultetet etter å ha takket ja til studieplass. 

Det helsevitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår på bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

For at Det helsevitenskapelige fakultet skal vurdere søknader om overflytting må søknader inneholde følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på aktiv studierett
 • Oversikt over studieprogrammet (beskrivelse av fagplan og sammensetning av emner)
 • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
 • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
 • Beskrivelse av innhold og pensumlister for alle emner søker har bestått, samt planlegger å fullføre inneværende studieår

All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. Merk at bilder fra Studentweb og lignende ikke anses som gyldig dokumentasjon. Vi anbefaler at denne dokumentasjonen sendes inn snarest etter søking for raskere saksbehandling. 

Søknaden må være mottatt innen 15. april. 

Hvordan søke?

Søknader om overflytting til 2. eller 3. studieår skal sendes elektronisk via Søknadsweb.

Vi anbefaler søkere som ønsker å studere sykepleie ved UiS samtidig også å søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak

Innsending av vedlegg til søknad

Last opp skannede kopier av dine dokumenter (klikk på "Mine dokumenter" inne på Søknadsweb for å laste opp). Siste frist for å laste opp dokumentene er 5 dager etter den søknadsfristen som gjelder for deg. Ved ordinær frist 15. april er innsendingsfristen 20. april.

Dokumentasjon på eksamener bestått etter søknad sendes inn senest 1. juli. Vennligst benytt deg av Søknadsweb for opplasting av ettersendinger.

Faglig vurdering

Dersom det er tilstrekkelig grad av samsvar mellom emner på bachelor i sykepleie ved UiS og emner bestått på studieprogrammet ved institusjonen søker kommer fra vil søkere bli satt på venteliste.

Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet for å få innvilget overflytting. Dersom det er flere søkere på venteliste enn ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. Dersom søknad om overflytting innvilges, må ny politiattest fremlegges ved oppstart.

Dersom emnene ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil søkere motta avslagsbrev etter at søknaden er behandlet. 

Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom søker ikke har fullført og bestått emner med tilstrekkelig grad av samsvar med emner på bachelor i sykepleie ved UiS, vil man ikke få innvilget overflytting. Det henvises til å søke ordinært opptak til bachelor i sykepleie ved UiS via Samordna opptak. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til bachelorgradene i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagog, sosiologi, hotelledelse og reiselivsledelse, og til mastergraden i service leadership in international business.

For informasjon om å søke overflytting til masterprogram i Service leadership in international business, kontakt Oddvar Norland.

Retningslinjer for direkte opptak/linjeskift til 2. og/eller 3. studieår

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i hotelledelse etter følgende regler for overgang:

Søknad sendes via Søknadsweb.

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:
 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.
b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i hotelledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i hotelledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For spørsmål om overflytting, kontakt

Retningslinjer for direkte opptak/linjeskift til 2. og/eller 3. studieår

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i digital serviceledelse etter følgende regler for overgang:

Regler for overgang til bachelor i hotelledelse, bachelor i reiselivsledelse og bachelor i digital serviceledelse.

Søknad sendes via Søknadsweb.

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:
 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.
b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i digital serviceledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i digital serviceledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For spørsmål om overflytting, kontakt

Retningslinjer for direkte opptak/linjeskift til 2. og/eller 3. studieår

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i reiselivsledelse etter følgende regler for overgang:

Søknad sendes via Søknadsweb.

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:
 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.
b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i reiselivsledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i reiselivsledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For spørsmål om overflytting, kontakt:

Informasjon om opptak til 2. året ved bachelor i sosiologi

For å søke om opptak til 2. året ved bachelor i sosiologi, må du registrere din søknad via Søknadsweb.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Dokumentasjon på generell studiekompetanse
  • Dersom du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, trenger du ikke å laste opp dette
 • Karakterutskrift som viser dine emner i sosiologi
  • Gjelder ikke emner tatt ved Universitetet i Stavanger

Søknadsfristen er 15. april

For spørsmål om overflytting, kontakt:

Informasjon om å søke overflytting finner du på studieprogramsidene:

For spørsmål om overflytting, kontakt:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Du kan søke overflytting til bachelor i idrettsvitenskap, master i grunnskolelærerutdanning og 3. året på barnehagelærerutdanning.

Studenter med bestått årsstudium i idrett/kroppsøving kan søke om overflytting til 2. eller 3. året på bachelorprogrammet idrett ved UiS.

Søknad sendes via søknadsweb med søknadsfrist 15. april. Les om opptaksreglementet (pdf).

Har du spørsmål, ta kontakt med studiekoordinator Ivar Bjørnsen.

Søknadsfrist: 1. mars
Etter søknadsfristen er det løpende opptak dersom det er ledige plasser
I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende:

 • At det er ledig plass på det kullet og faget/fagene det søkes overflytting til.
 • At det er samsvar i studiemodellene
 • Om søkeren har bestått de eksamener som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå/trinn

Forkunnskapskrav til de forskjellige masterfagene (i tillegg til overstående krav):

 • Engelsk: bestått 60 sp engelsk i GLU
 • Kroppsøving: bestått 60 sp kroppsøving i GLU
 • Matematikk: bestått de 30 første sp i matematikk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
 • Naturfag: bestått 60 sp naturfag i GLU
 • Norsk: bestått de 30 første sp i norsk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
 • Samfunnsfag: bestått 60 sp samfunnsfag i GLU
 • Spesialpedagogikk: bestått 30 sp i spesialpedagogikk + 30 studiepoeng i PEL

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no.

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene før ditt fjerde studieår?

I retningslinjene til master i grunnskolelærerutdanning er det lagt til rette for å søke om overflytting etter det tredje studieår. Det er mulig å søke om overflytting etter første eller andre studieår dersom følgende vilkår møtes. Ingen førsteårsemner er åpne for overflyttingsstudenter i henhold til vår studieplan.

1-7:
 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 15 studiepoeng i matematikk og norsk
 • Bestått praksis

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no.

5-10:
 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk
 • Bestått praksis

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no.

Søknadsfrist: 1. mars
I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning kan det søkes om overflytting etter fullført 2. trinn. I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende:

 • At det er ledig plass på det kullet det søkes overflytting til
 • Om søkeren har bestått de eksamener og praksis som ifølge studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle trinnet

Søknad om overflytting til barnehagelærerutdanning 3. trinn (last ned word-dokument)