Digital serviceledelse - bachelor

Økt digitalisering i samfunnet påvirker måten vi produserer og bruker varer og tjenester på, og behovet for digital kompetanse i servicebransjen er stort. Gjennom bacheloren i digital serviceledelse lærer du om digitalisering, ledelse, økonomi, organisasjon og markedsføring for å kunne forme framtidens servicenæringer.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semester

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

40

Poenggrense

Nytt studieprogram 2023.

Søknadsfrist

15. april 2023 gjennom Samordna opptak.

Det er et stort behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen serviceledelse, digitalisering og business analytics.

Om studiet

Det er et stort behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen serviceledelse, digitalisering og business analytics.
Digitalisering av tjenesteyting bidrar til større effektivitet, men også muligheten til å forandre og forbedre brukerens opplevelse. Etterspørselen etter digitale «løsninger» vil være økende innen alle servicenæringer, private og offentlige, som helse og velferdstjenester, finansielle tjenester, detaljhandelen med flere.
Reiseliv, hotell og restaurantsektorene har stort utviklingspotensiale som kan sikre innovativ forretningsutvikling og økt konkurransekraft regionalt, nasjonalt og i den internasjonale konkurransearenaen. Eksempler på digitale forretningsmodeller som har innovert og endret reiselivsbransjen er digital distribusjon av tjenester, sosiale nettverk hvor reise, oppholds og spiseopplevelser omtales og kommuniseres, og realisering av delingsøkonomi i selskaper som for eksempel Airbnb og Uber.

Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier

Digitalisering av privat og offentlig virksomhet skjer over alt i samfunnet og kompetansen som dette studiet gir har en bred anvendelse i arbeidsmarkedet. Studieprogrammet vil være relevant for stillinger som:

 • Prosjektmedarbeider/ koordinator av digitale utviklingsprosesser i små og mellomstore bedrifter
 • Koordinator innen digital utvikling i hovedkontorer i store serviceselskaper
 • Mellomleder i SME
 • Konsulent for små og mellomstore bedrifter, som selvstendig eller ansatt i bransjeorganisasjoner
 • Entreprenør som bygger opp nye forretningsmodeller

Ved anerkjente Norsk Hotellhøgskole ved UiS lærer du alt dette, i tillegg får du gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse.

Hva kan du bli?

Etter endt bachelor i digital serviceledelse kan du søke jobber som leder og mellomleder innenfor hele servicebransjen. Eksempler på sentrale stillinger kan være serviceleder, servicekoordinator, digital markedsfører og forretningsutvikler, produkt-/ tjenesteansvarlig, rådgiver i digital transformasjon, butikksjef, gründer, prosjektleder, i privat og offentlig sektor.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i digital serviceledelse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

• Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy, og metoder innenfor digital serviceledelse

• Kandidaten har kunnskap om betydningen av brukerinvolvering i datagenerering og dens konsekvenser for validering av store datamengder

• Kandidaten har kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre informasjonen som finnes i store datamengder i digitaliserte virksomheter.

• Kandidaten har kunnskap om utviklingen innenfor fagområdet serviceledelse, og tjenesteytingens historie, tradisjoner, egenart, og plass i samfunnet.

• Kandidaten har kunnskap om hvordan tradisjonell tjenesteyting kan transformeres gjennom innovasjon og digitalisering

 

Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid innen digitalisert tjenesteyting på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.

• Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, og uttrykksformer for vurdering av forretningsmodeller i forhold til tjenestebaserte verdikjeder, og ulike former av digital kommunikasjon.

• Kandidaten kan finne, vurdere, og henvise til informasjon om digital serviceledelse, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

• Kandidaten kan samle inn, analysere og anvende stordata innenfor virksomhet knyttet til digitalisert serviceledelse

• Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse knyttet til digital serviceledelse, og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

- Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor digital serviceledelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

- Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen tjenesteutvikling og serviceintelligens/service analytics.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene, og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

- Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre, og bidra til utvikling av god praksis.

- Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen servicenæringen.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • Digital Transformation in the Service Industries

   Første år, semester 1

   Digital Transformation in the Service Industries (BDS100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematikk og statistikk

   Første år, semester 1

   Matematikk og statistikk (BHO160)

   Studiepoeng: 10

  • Etikk og samfunnsansvar

   Første år, semester 1

   Etikk og samfunnsansvar (BRH101)

   Studiepoeng: 10

  • Managing Digital Communication, Collaboration and Relations

   Første år, semester 2

   Managing Digital Communication, Collaboration and Relations (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • Serviceledelse

   Første år, semester 2

   Serviceledelse (BRH100)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunnsvitenskapelig metode

   Første år, semester 2

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Research Methods and Big Data Analytics

   Andre år, semester 3

   Digital Research Methods and Big Data Analytics (BDS200)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Information Management

   Andre år, semester 3

   Digital Information Management (BDS210)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Service Modelling

   Andre år, semester 4

   Digital Service Modelling (BDS220)

   Studiepoeng: 10

  • Bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 4

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i digital serviceledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i digital serviceledelse (BDSBAO)

   Studiepoeng: 20

  • Data Driven Business Model Development

   Tredje år, semester 6

   Data Driven Business Model Development (BDS300)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)

    Tredje år, semester 5

    MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) (BHO306)

    Studiepoeng: 10

   • Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective

    Tredje år, semester 5

    Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective (BHO308)

    Studiepoeng: 10

   • Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • Host - Guest Encounters

    Tredje år, semester 5

    Host - Guest Encounters (BRL303)

    Studiepoeng: 10

   • Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

   • Tourism Theory in Practice

    Tredje år, semester 5

    Tourism Theory in Practice (BRL385)

    Studiepoeng: 10

Bli bedre kjent med studieprogrammet og UiS

Se webinar om bachelor i hotelledelse, bachelor i reiselivsledelse og bachelor i digital serviceledelse.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på bachelor i digital serviceledelse kan du reise på utveksling og studere ved ett av våre partneruniversiteter. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Her kan du reise

Utvekslingsavtalene for bachelor i digital serviceledelse utarbeides kontinuerlig. Allerede finnes det mange steder du kan dra:

Opplegg for utvekslingen
I forkant av søknadsfristen, arrangeres det informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner. Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i digital serviceledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i. Du vil da få disse emnene integrert i graden din ved UiS, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt, vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Kontakt oss

Universitetslektor i digital serviceledelse
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
seniorkonsulent
51833756
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS

Liknende utdanninger

Studentliv i Stavanger