Digital serviceledelse - bachelor

En bachelor i digital serviceledelse gir deg kunnskap om digitalisering, ledelse, økonomi, organisasjon og markedsføring. Det er alt du trenger for å bli en god leder.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semester

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

40

Poenggrense

2023: 46.0/41,6 (ORD/førstegang)

Søknadsfrist

15. april 2024 gjennom Samordna opptak.

Det er et stort behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen serviceledelse, digitalisering og business analytics.

Om studiet

Vi lærer om det nyeste innen digitalisering, kunstig intelligens og bærekraft, men også om å være en god leder.

NHS-student , Bianka Kosciuk

Hva kan du bli?

Norsk hotellhøgskole utdanner ledere for fremtiden, til et bredt næringsliv.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført bachelorgrad i digital serviceledelse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

• Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy, og metoder innenfor digital serviceledelse

• Kandidaten har kunnskap om betydningen av brukerinvolvering i datagenerering og dens konsekvenser for validering av store datamengder

• Kandidaten har kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre informasjonen som finnes i store datamengder i digitaliserte virksomheter.

• Kandidaten har kunnskap om utviklingen innenfor fagområdet serviceledelse, og tjenesteytingens historie, tradisjoner, egenart, og plass i samfunnet.

• Kandidaten har kunnskap om hvordan tradisjonell tjenesteyting kan transformeres gjennom innovasjon og digitalisering

Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid innen digitalisert tjenesteyting på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.

• Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, og uttrykksformer for vurdering av forretningsmodeller i forhold til tjenestebaserte verdikjeder, og ulike former av digital kommunikasjon.

• Kandidaten kan finne, vurdere, og henvise til informasjon om digital serviceledelse, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

• Kandidaten kan samle inn, analysere og anvende stordata innenfor virksomhet knyttet til digitalisert serviceledelse

• Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse knyttet til digital serviceledelse, og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

- Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor digital serviceledelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

- Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen tjenesteutvikling og serviceintelligens/service analytics.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene, og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

- Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre, og bidra til utvikling av god praksis.

- Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen servicenæringen.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Digital Transformation in the Service Industries

   Første år, semester 1

   Digital Transformation in the Service Industries (BDS100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematikk og statistikk

   Første år, semester 1

   Matematikk og statistikk (BHO160)

   Studiepoeng: 10

  • Etikk og samfunnsansvar

   Første år, semester 1

   Etikk og samfunnsansvar (BRH101)

   Studiepoeng: 10

  • Data- og informasjonsledelse

   Første år, semester 2

   Data- og informasjonsledelse (BDS210)

   Studiepoeng: 10

  • Serviceledelse

   Første år, semester 2

   Serviceledelse (BRH100)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunnsvitenskapelig metode

   Første år, semester 2

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Research Methods and Big Data Analytics

   Andre år, semester 3

   Digital Research Methods and Big Data Analytics (BDS200)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Service Modelling

   Andre år, semester 4

   Digital Service Modelling (BDS220)

   Studiepoeng: 10

  • Bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 4

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i digital serviceledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i digital serviceledelse (BDSBAO)

   Studiepoeng: 20

  • Data Driven Business Model Development

   Tredje år, semester 6

   Data Driven Business Model Development (BDS300)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på bachelor i digital serviceledelse kan du reise på utveksling og studere ved ett av våre partneruniversiteter. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Her kan du reise

Utvekslingsavtalene for bachelor i digital serviceledelse utarbeides kontinuerlig. Allerede finnes det mange steder du kan dra:

Opplegg for utvekslingen
I forkant av søknadsfristen, arrangeres det informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner. Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i digital serviceledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i. Du vil da få disse emnene integrert i graden din ved UiS, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt, vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om søking og opptak?

Jeg er med i styret til linjeforeningen Norsk Hotellhøyskoles Union, NHSU, pluss I styret til NHS jobbsenter og har flere andre verv. Her har jeg fått mange gode venner på tvers av studieår og studieprogram.

NHS-student Einar Gjerde

Studentliv i Stavanger

Vårt fagmiljø

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Norsk hotellhøgskole (NHS) er er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innen reiseliv og servicesektoren.

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) har i dag et av Europas største forskningsmiljø innen dette fagområdet, og tenker stadig framover.

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Universitetslektor i digital serviceledelse
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Seniorkonsulent
51833756
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS