Service Leadership in International Business - master 2 år

Samfunnet trenger ledere med spisskompetanse i å utvikle og levere nye løsninger. Det kan bli deg med master i Service Leadership in International Business fra Universitetet i Stavanger.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

30

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere.

Konkurransedyktige serviceløsninger og tjenester er teamarbeid som trenger dyktige ledere. 

Om studiet

Dette er først og fremst en ledelsesutdanning, og det er den delen jeg vet jeg får mest bruk for. I tillegg er NHS et anerkjent institutt og et kvalitetsstempel på CV-en.

Masterstudent Østein Haave

Hva kan du bli?

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført sin kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskapsferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innen serviceledelse i internasjonal virksomhet og spesiell innsikt i ledelsesteorier, human resource management, markedsføring og aspekter ved utvikling og kontroll av serviceoperasjoner, og etter eget valg et mer begrenset kunnskapsområde innen internasjonale tjenesteytende næringer.
 • Har inngående kunnskap om metoder anvendt innen strategiutvikling, markedsføring og driftsutvikling og vurdering innen tjenesteledelse i internasjonal virksomhet
 • Kan anvende sin kunnskap innenfor andre kunnskapsområder.
 • Kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap innen tjenesteledelse i internasjonal virksomhet, dets historie, tradisjoner og samfunnsrolle og funksjoner.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan analysere og være kritisk til ulike informasjonskanaler, og anvende disse for å strukturere og formulere faglige resonnementer, spesielt om ansvarlig ledelse, forretningsansvar og bærekraftig industri- og forretningsutvikling.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen serviceledelse i internasjonal business, og arbeide selvstendig med å løse praktiske og teoretiske problemer.
 • Kan anvende relevante metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og vurdering av servicevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan analysere relevante faglige, praktiske og forskningsetiske problemstillinger innenfor tjenesteytende næringer.
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå avanserte oppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykk som brukes innen serviceledelse i internasjonal business.
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Research Methods

   Første år, semester 1

   Research Methods (MHR101)

   Studiepoeng: 10

  • Strategic Leadership

   Første år, semester 1

   Strategic Leadership (MHR102)

   Studiepoeng: 10

  • Fundamentals of Service

   Første år, semester 1

   Fundamentals of Service (MHR202)

   Studiepoeng: 10

  • International HR Perspectives

   Første år, semester 2

   International HR Perspectives (MHR104)

   Studiepoeng: 10

  • Services Marketing

   Første år, semester 2

   Services Marketing (MHR107)

   Studiepoeng: 10

  • Cost and Revenue Management

   Første år, semester 2

   Cost and Revenue Management (MHR108)

   Studiepoeng: 10

  • Master's thesis in service leadership in international business

   Andre år, semester 3

   Master's thesis in service leadership in international business (MSERMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester på UiS eller utveksling

  • Utveksling 3. semester

  • Emner i 3 semester ved UiS - Velg 3 emner

   • International Marketing

    Andre år, semester 3

    International Marketing (MHR103)

    Studiepoeng: 10

   • Quantitative and Qualitative Methodology

    Andre år, semester 3

    Quantitative and Qualitative Methodology (MHR201)

    Studiepoeng: 10

   • Applied Service Innovation Project

    Andre år, semester 3

    Applied Service Innovation Project (MHR203)

    Studiepoeng: 10

   • Leadership Challenges

    Andre år, semester 3

    Leadership Challenges (MHR204)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester.

I 3. semester kan studentene velge å studere i utlandet i ett semester, og ta emner tilsvarende 30 studiepoeng (ECTS).

Ved å reise på utveksling til en av våre partner institusjoner i utlandet som en del av studiet, får du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til å forbedre dine karrieremuligheter, vokser du som person og får økt sosial, kulturell og akademisk kompetanse. I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er dette en positiv ressurs på CV-en.

Emnevalg

Studentene kan velge emner fritt dersom de er i samsvar med masterprogrammenes læringsutbytte og ikke overlapper med obligatoriske emner som allerede inngår i studiet.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Etter fristen for å søke om utveksling vil instituttet bistå i prosessen med forhåndsgodkjenning av emner. Instituttet har lister over emner som er forhåndsgodkjent tidligere ved de ulike universitetene for å gjøre forhåndsgodkjenningsprosessen enklere.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med administrativ koordinator for programmet Oddvar Norland for mer informasjon.

Generell informasjon om utveksling: Utvekslingsguide i Digital studentservice desk

Utveksling

 • Alle land

  Bergische Universität Wuppertal

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Tyskland

  Bergische Universität Wuppertal

Opptakskrav

Bachelorgrad med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng.

Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: Hotelledelse, restaurantledelse, reiselivsledelse, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Spørsmål om søking og opptak?

Jeg er enormt glad for at jeg valgte å ta master. Året på Otago University i New Zealand var fantastisk, og et år med svært bratt læringskurve. Spennende og relevante fag.

Gladmatsjef og NHS-alumn Maren Skjelde
Vårt fagmiljø

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Norsk hotellhøgskole (NHS) er er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innen reiseliv og servicesektoren.

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole
Hotellhøgskolen holder til i Ellen og Axel Lunds hus på campus Ullandhaug.

Skolen har i dag et av Europas største forskningsmiljø innen dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskningen er særlig knyttet til satsingene; Turisters opplevelser og reiselivsledelse og Serviceopplevelse og gjestfrihet. 

Møt Våre Alumner

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennesker.

Portrett av Maren Skjelde
Gladmatsjefen har tidligere jobbet både innen hotell og reiseliv, og hun har blant annet vært administrerende direktør både på Finse 1222 og på Hotel Sverre i Sandnes.

UiS-alumn: Maren Skjelde
Yrke: Daglig leder Gladmat
Studium på UiS: Master i Hospitality Administration/Management (2002 – 2004), og bachelor i Hospitality Administration/Management (1999 – 2002).

Hvorfor valgte du å studere ved Universitetet i Stavanger?

– Jeg er fra Stavanger og hadde lyst til å gå på Norsk hotellhøgskole. Mye fordi jeg var litt kjent med restaurantnæringen gjennom arbeid.

Er det noe du husker spesielt godt fra studietiden?

– Jeg har utrolig gode minner fra studietiden. Jeg opplevde at Hotellhøgskolen ikke var så knyttet til det øvrige studentmiljøet, men mange medstudenter var kollegaer på restauranter rundt omkring så vi treftes stadig.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

– Jeg er enormt glad for at jeg valgte å ta master. Året på Otago University i New Zealand var fantastisk, og et år med svært bratt læringskurve. Spennende og relevante fag. Nydelig land.

Hva liker du best med jobben din?

– Akkurat nå er jeg så heldig at jeg kan si at jeg liker nesten alt med jobben! Jeg liker næringen enormt godt, med så mange kjekke folk, og jeg er glad i drift. Samtidig tror jeg det er riktig å si at jeg har fått min dose av hotelldrift hvor det produseres hele døgnet. I Gladmat får jeg litt begge deler – en tetthet til bransjen og med en kort, operativ periode. I tillegg får jeg være med å utvikle den mest spennende matfestivalen i landet som så mange lokalt hegner om.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

– Ta master, bli kjent med byen og næringslivet, og hold kontakten med folk du blir kjent med.

Møt våre Alumner

Spennende med et reiseliv i endring

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.
- Man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid, sier UiS-alumn Gaute Løvset.
 • Navn: Gaute Løvset
 • Alder: 47
 • Nåværende stilling og  arbeidsplass: Head of Sales, Market & Adventures i reiselivsselskapet Norwegian Experience

Hva studerte du på UiS og når? 

Master of Science i internasjonal reiselivsledelse, 1997-2002. Et år utveksling ved Florida International University (FIU) som en del av masterprogrammet.

Hvorfor valgte du å studere reiseliv ved Universitetet i Stavanger?

Etter å ha jobbet i Disney World (Florida) og som guide i Spania og Tyrkia fikk jeg en sterk interesse for reiselivet og hadde lyst til å fortsette min karriere i den bransjen, og da særlig som leder. Jeg så behovet for en sterkere faglig og akademisk forankring, og da var Norsk Hotellhøgskole i Stavanger det naturlige og riktige alternativet.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Veldig mye sosialt, både på skolen og utenfor skoletiden! Jeg har fortsatt mange venner jeg holder jevnlig kontakt med fra tiden ved NHS. Men jeg husker også det faglige, særlig sisteåret med skriving av hovedoppgaven og kunne bruke så mye tid på å fordype meg innen et selvvalgt fagfelt.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Nettverket! Bevisst eller ubevisst, man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid. Faglig er det nok de fagene knyttet til ledelse og strategi jeg har hatt mest nytte av, samt studieåret ved FiU.

Hva liker du best med jobben din?

Som leder for marked, salg og distribusjon i et nytt og offensivt opplevelses- og reiselivsselskap får jeg jobbe variert og nytenkende, og dette liker jeg svært godt. Svært få dager er like og bransjen og markedet er i stadig endring, noe som gir rom for å jevnlig teste ut nye løsninger, ideer og teknologi.

Positive og engasjerte mennesker gir meg energi og impulser. Og i min stilling møter jeg hele tiden denne type mennesker - både kunder, kolleger, partnere, leverandører og andre – og det gir meg stadig påfyll av energi, ideer og kunnskap.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

 1. Knytt relasjoner og utvid ditt nettverk – både på skolen og i bransjen. Som student har du en unik mulighet til å komme i prat med utrolig mange interessante mennesker.
 2. Ta fagene og skolen på alvor. Du har valgt dette selv så legg ned en solid dose arbeid og profesjonalitet i dette, slik at du får det beste ut av tiden ved NHS.
 3. Jobb ved siden av skolen. Hvis du har tid og kapasitet anbefaler jeg sterkt en deltidsjobb innen reiseliv, hotell eller restaurant mens du studerer. Slik bygger du kompetanse og gjør det enklere å få en mer spennende jobb etter studietiden.

Utover dette, kos deg som student og ha masse gøy  – studietiden er fantastisk og langt friere og bekymringsfri enn noen jobb!

Kontakt oss

Professor i strategi og markedsføring
51833732
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Rådgiver
51832412
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS