Service Leadership in International Business - master 2 år

Visste du at over 80 prosent av all verdiskapning i bedrifter og offentlig virksomhet er knyttet til tjenesteproduksjon og service? Samfunnet trenger med andre ord flere ledere med spisskompetanse i å utvikle og levere nye serviceløsninger.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

15 for lokale søkere og 15 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april.

Konkurransedyktige serviceløsninger og tjenester er teamarbeid som trenger dyktige ledere. 

Om studiet

Tjenester og service er sentrale i alle virksomheter, fra hotell, reiseliv, transport og logistikk, leverandører av nye bankløsninger og internettbaserte tjenester til helsevesen. Noe er knyttet til lønnsomhetsorienterte bedrifter, andre til offentlige virksomheter.

Gjennom masterprogrammet i Service Leadership in International Business får du en bredde i utdanningen din som åpner for en karriere i mange ulike typer virksomheter. Samtidig får du lederkompetanse som gir deg lederverktøyene til å påvirke og utvikle medarbeiderne dine. Konkurransedyktige serviceløsninger og tjenester er teamarbeid som trenger dyktige ledere. 

Studiet legger vekt på både evnene til godt og konstruktivt teamarbeid og løsning av individuelle oppgaver, for å stimulere til en god forståelse av hva det vil si å være en moderne leder. 

Dette er et fulltidsstudium med muligheter for å ta utveksling i utlandet. 

Studiet passer for deg som har en bachelorgrad med elementer fra markedsføring, ledelse og økonomi. Søkere med bachelor innen andre relevante områder vurderes også for opptak. 

Videre studier 

Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse utdanner forskere innen tjenesteytende næringer generelt, og turisme og gjestfrihet spesielt. 

Informasjonsfilm om studiet

Hva kan du bli?

Dette masterstudiet vil for mange være starten på en fremtidig lederkarriere, og tidligere NHS-studenter er å finne i en rekke ulike lederroller i mange områder innen servicenæringene. Noen er  hotelldirektører, reiselivsdirektører, salgsledere eller markedssjefer, mens andre er produktsjefer, Key account managers, strategidirektører, rådgivere eller prosjektledere. Studiet gir med andre ord muligheter til å jobbe i en rekke spennende bransjer, med et stort spenn av interessante oppgaver.

Denne mastergraden kan kvalifisere til opptak til PhD-program.

Møt Våre Alumner

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennesker.

Portrett av Maren Skjelde
Gladmatsjefen har tidligere jobbet både innen hotell og reiseliv, og hun har blant annet vært administrerende direktør både på Finse 1222 og på Hotel Sverre i Sandnes.

UiS-alumn: Maren Skjelde
Yrke: Daglig leder Gladmat
Studium på UiS: Master i Hospitality Administration/Management (2002 – 2004), og bachelor i Hospitality Administration/Management (1999 – 2002).

Hvorfor valgte du å studere ved Universitetet i Stavanger?

– Jeg er fra Stavanger og hadde lyst til å gå på Norsk hotellhøgskole. Mye fordi jeg var litt kjent med restaurantnæringen gjennom arbeid.

Er det noe du husker spesielt godt fra studietiden?

– Jeg har utrolig gode minner fra studietiden. Jeg opplevde at Hotellhøgskolen ikke var så knyttet til det øvrige studentmiljøet, men mange medstudenter var kollegaer på restauranter rundt omkring så vi treftes stadig.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

– Jeg er enormt glad for at jeg valgte å ta master. Året på Otago University i New Zealand var fantastisk, og et år med svært bratt læringskurve. Spennende og relevante fag. Nydelig land.

Hva liker du best med jobben din?

– Akkurat nå er jeg så heldig at jeg kan si at jeg liker nesten alt med jobben! Jeg liker næringen enormt godt, med så mange kjekke folk, og jeg er glad i drift. Samtidig tror jeg det er riktig å si at jeg har fått min dose av hotelldrift hvor det produseres hele døgnet. I Gladmat får jeg litt begge deler – en tetthet til bransjen og med en kort, operativ periode. I tillegg får jeg være med å utvikle den mest spennende matfestivalen i landet som så mange lokalt hegner om.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

– Ta master, bli kjent med byen og næringslivet, og hold kontakten med folk du blir kjent med.

Møt våre Alumner

Spennende med et reiseliv i endring

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.
- Man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid, sier UiS-alumn Gaute Løvset.
 • Navn: Gaute Løvset
 • Alder: 47
 • Nåværende stilling og  arbeidsplass: Head of Sales, Market & Adventures i reiselivsselskapet Norwegian Experience. 

Hva studerte du på UiS og når? 

Master of Science i internasjonal reiselivsledelse, 1997-2002. Et år utveksling ved Florida International University (FIU) som en del av masterprogrammet.

Hvorfor valgte du å studere reiseliv ved Universitetet i Stavanger?

Etter å ha jobbet i Disney World (Florida) og som guide i Spania og Tyrkia fikk jeg en sterk interesse for reiselivet og hadde lyst til å fortsette min karriere i den bransjen, og da særlig som leder. Jeg så behovet for en sterkere faglig og akademisk forankring, og da var Norsk Hotellhøgskole i Stavanger det naturlige og riktige alternativet.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Veldig mye sosialt, både på skolen og utenfor skoletiden! Jeg har fortsatt mange venner jeg holder jevnlig kontakt med fra tiden ved NHS. Men jeg husker også det faglige, særlig sisteåret med skriving av hovedoppgaven og kunne bruke så mye tid på å fordype meg innen et selvvalgt fagfelt.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Nettverket! Bevisst eller ubevisst, man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid. Faglig er det nok de fagene knyttet til ledelse og strategi jeg har hatt mest nytte av, samt studieåret ved FiU.

Hva liker du best med jobben din?

Som leder for marked, salg og distribusjon i et nytt og offensivt opplevelses- og reiselivsselskap får jeg jobbe variert og nytenkende, og dette liker jeg svært godt. Svært få dager er like og bransjen og markedet er i stadig endring, noe som gir rom for å jevnlig teste ut nye løsninger, ideer og teknologi.

Positive og engasjerte mennesker gir meg energi og impulser. Og i min stilling møter jeg hele tiden denne type mennesker - både kunder, kolleger, partnere, leverandører og andre – og det gir meg stadig påfyll av energi, ideer og kunnskap.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

 1. Knytt relasjoner og utvid ditt nettverk – både på skolen og i bransjen. Som student har du en unik mulighet til å komme i prat med utrolig mange interessante mennesker.
 2. Ta fagene og skolen på alvor. Du har valgt dette selv så legg ned en solid dose arbeid og profesjonalitet i dette, slik at du får det beste ut av tiden ved NHS.
 3. Jobb ved siden av skolen. Hvis du har tid og kapasitet anbefaler jeg sterkt en deltidsjobb innen reiseliv, hotell eller restaurant mens du studerer. Slik bygger du kompetanse og gjør det enklere å få en mer spennende jobb etter studietiden.

Utover dette, kos deg som student og ha masse gøy  – studietiden er fantastisk og langt friere og bekymringsfri enn noen jobb!

Bli med i vårt alumnnettverk!

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført sin kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte  definert i form av kunnskapsferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innen serviceledelse i internasjonal virksomhet og spesiell innsikt i ledelsesteorier, human resource management, markedsføring og aspekter ved utvikling og kontroll av serviceoperasjoner, og etter eget valg et mer begrenset kunnskapsområde innen internasjonale  tjenesteytende næringer.
 • Har inngående kunnskap om metoder anvendt innen strategiutvikling, markedsføring og driftsutvikling og vurdering innen tjenesteledelse i internasjonal virksomhet
 • Kan  anvende sin kunnskap innenfor andre kunnskapsområder.
 • Kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap innen tjenesteledelse  i internasjonal virksomhet,  dets historie, tradisjoner og samfunnsrolle og funksjoner.

 

Ferdigheter

 Kandidaten

 • Kan analysere og være kritisk til ulike informasjonskanaler, og anvende disse for å strukturere og formulere faglige resonnementer, spesielt om ansvarlig ledelse, forretningsansvar og  bærekraftig industri- og forretningsutvikling.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og  tolkninger innen serviceledelse  i internasjonal business, og  arbeide selvstendig med å løse praktiske og teoretiske problemer. 
 • Kan anvende relevante metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og vurdering av   servicevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

 

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • Kan analysere relevante faglige, praktiske og forskningsetiske problemstillinger innenfor tjenesteytende næringer.
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå avanserte oppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykk som brukes innen serviceledelse i internasjonal business.
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.
 • Kandidaten er klar til å gå inn på et ph.d.-program.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng.

Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: Hotelledelse, restaurantledelse, reiselivsledelse, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak.

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Kan jeg ha en deltidsjobb? Hva er casebasert undervisning?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg studere og ha en deltidsjobb?

Dette masterstudiet er fulltidsstudium, du skal kunne delta på undervisning og gruppemøter med medstudenter. Derfor er det bare begrenset tid til en jobb, men å jobbe 8-10 timer i uken / i helgene, bør være OK. Utenlandske studenter med studentvisum har lov til å ha en deltidsjobb i Norge.

Hvem er studentene på dette programmet?

Normalt er halvparten av studentene bosatt i Norge, den andre halvparten kommer fra hele verden - Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia.

Hva betyr “casebasert" undervisning?

I alle kurs vil undervisningen være basert på cases som beskriver reelle leder- / lederutfordringer. Det forventes at studentene deltar aktivt i slike diskusjoner og har flere presentasjoner.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • Research Methods

   Første år, semester 1

   Research Methods (MHR101)

   Studiepoeng: 10

  • Strategic Leadership

   Første år, semester 1

   Strategic Leadership (MHR102)

   Studiepoeng: 10

  • Fundamentals of Service

   Første år, semester 1

   Fundamentals of Service (MHR202)

   Studiepoeng: 10

  • International HR Perspectives

   Første år, semester 2

   International HR Perspectives (MHR104)

   Studiepoeng: 10

  • Services Marketing

   Første år, semester 2

   Services Marketing (MHR107)

   Studiepoeng: 10

  • Cost and Revenue Management

   Første år, semester 2

   Cost and Revenue Management (MHR108)

   Studiepoeng: 10

  • Master's thesis in service leadership in international business

   Andre år, semester 3

   Master's thesis in service leadership in international business (MSERMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester på UiS eller utveksling

  • Emner i 3 semester ved UiS - Velg 3 emner

   • International Marketing

    Andre år, semester 3

    International Marketing (MHR103)

    Studiepoeng: 10

   • Quantitative and Qualitative Methodology

    Andre år, semester 3

    Quantitative and Qualitative Methodology (MHR201)

    Studiepoeng: 10

   • Applied Service Innovation Project

    Andre år, semester 3

    Applied Service Innovation Project (MHR203)

    Studiepoeng: 10

   • Leadership Challenges

    Andre år, semester 3

    Leadership Challenges (MHR204)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Vårt fagmiljø

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Norsk hotellhøgskole (NHS) er er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innen reiseliv og servicesektoren.

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole
Hotellhøgskolen holder til i Ellen og Axel Lunds hus på campus Ullandhaug.

Skolen har i dag et av Europas største forskningsmiljø innen dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskningen er særlig knyttet til satsingene; Turisters opplevelser og reiselivsledelse og Serviceopplevelse og gjestfrihet. 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Pannonia

  Er du student ved Norsk hotellhøgskole og på jakt etter spennende muligheter i hjertet av Europa? Ved University of Pannonia får du både muligheten til å utvikle deg faglig og få impulser fra et internasjonalt studentmiljø.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Ungarn

  University of Pannonia

  Er du student ved Norsk hotellhøgskole og på jakt etter spennende muligheter i hjertet av Europa? Ved University of Pannonia får du både muligheten til å utvikle deg faglig og få impulser fra et internasjonalt studentmiljø.

Kontakt oss

Professor i strategi og markedsføring
51833732
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Rådgiver
51832412
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS

Du er kanskje også interessert i

Framtidens yrker: Opplevelsesdesigner

– Vi må utvikle et reiseliv som oppfyller bærekraftmålene. Til det trenger vi flinke folk som kan utvikle bærekraftige o...

Spennende med et reiseliv i endring

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselska...

Student i Stavanger

Studentanes 17. mai-feiring!

Student i Stavanger på 17. mai? Start dagen med kake og kos på Folken, og gå bak UiS-fana i Folketoget!

Bysykkel på UiS

Den elektriske bysykkelen fra Kolumbus er tilgjengelig på alle våre campuser.

Byliv og bølger i studentbyen Stavanger

Som student i Stavanger får du virkelig oppleve det beste Vestlandet har å by på. Kultur, hav, byliv og masse spennende ...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...