Realfagskurs halvårig

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i fysikk? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 semester

Antall studieplasser

50

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

1. desember via Søknadsweb

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og til 5-årig master i matematikk og fysikk.

Velger du vårt halvårige tilbud må du være klar over at studietiden brukt på to fag vil være som et fulltidsstudium å regne.

Fleksible løsninger

Dere som ikke har anledning til å møte på forelesning kan se forelesningene digitalt. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

Samlinger

For å få gå opp til eksamen i fysikk, må du gjennom fire obligatoriske samlinger/innleveringer.

Samling 1: Obligatorisk innlevering
Samling 2: Obligatorisk innlevering
Samling 3: Obligatorisk datalab hjemme
Samling 4: Obligatorisk laboratorieøving på campus i april (datoer kommer).

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må betales av den enkelte kandidat.

Pris

Kun semesteravgift: 740,-

Har du yrkesfaglig utdanning?

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, og til femårig master i matematikk og fysikk, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått realfagskurs skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
- Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk,
norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en
høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de
aktuelle fagområdene.
- Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.


Ferdigheter
- Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som
er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på
en relevant måte.
- Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
- Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.
- Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.


Generell kompetanse
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre
prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.
- Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med
naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
- Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.
- Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og
forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Kontakt
Opptakskontoret

forkursopptak@uis.no

Administrasjon

forkurs@uis.no

Hvordan søke på realfagskurs?

Hvilke dokumenter må jeg laste opp?

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Realfagskurs - vår - obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN201)

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN211)

   Studiepoeng: 0

Du er kanskje også interessert i: