Realfagskurs halvårig

Har du generell studiekompetanse, men mangler noen av fagene du trenger for å komme inn på ingeniør- eller realfagsstudier? Da kan realfagskurset være løsningen for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 semester

Antall studieplasser

50

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

1. desember via Søknadsweb.

Om realfagskurset

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til våre 3-årige bachelorutdanninger i ingeniørfag, 5-årige masterutdanninger i ingeniørfag, samt flere av våre realfagsstudier. Du kan også velge å ta dette studiet på deltid over to semestre.

Ved Universitetet i Stavanger har vi et aktivt og engasjert studentmiljø som du blir en del av. 

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, og til femårig master i matematikk og fysikk, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått realfagskurs skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
- Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk,
norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en
høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de
aktuelle fagområdene.
- Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.


Ferdigheter
- Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som
er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
- Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på
en relevant måte.
- Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
- Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.
- Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.


Generell kompetanse
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre
prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.
- Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med
naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
- Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.
- Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og
forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Realfagskurs - vår - obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN201)

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN211)

   Studiepoeng: 0

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger