Hopp til hovedinnhold

Realfagskurs helårig

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesielle opptakskrav til ingeniør eller realfagsstudier? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

80

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

20. april via Søknadsweb

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og til 5-årig master i matematikk og fysikk. Realfagskurset i matematikk og fysikk kan du også ta på ett semester.Fleksible løsninger

Kurset kan kombineres med jobb og for dere som ikke har anledning til å møte på forelesningene, tilbys disse digitalt. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

Samlinger

Det er fire obligatoriske samlinger i løpet av kurset og en må møte på disse for å få gå opp til eksamen i fysikk. Det er satt opp to eller flere dager til hver samling og en møter kun til én av disse dagene.

Samling 1: Datoer kommer

Samling 2: Datoer kommer

Samling 3: Datoer kommer

Samling 4: Datoer kommer

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studentmiljø.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Pris

Kun semesteravgift: 740,-Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning. 

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, og til 5-årig master i matematikk og fysikk, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

K1: Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger. 

F2: Kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.

F3: Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. 

F4: Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

F5: Beherske relevante faglige verktøy.

F6: Kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kunne utføre prosjektbasert arbeid.

G3: Kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur. 

G4: Kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning. 

G5: Kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

G6: Kunne formidle informasjon og kommunisere faglig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak

Søknadsfrist: 1 år: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

Du er kanskje også interessert i:

Kontakt
Opptakskontoret

forkursopptak@uis.no

Administrasjon

forkurs@uis.no