Søke på forkurs eller realfagskurs?

UiS tilbyr både forkurs for ingeniørutdanning for de med yrkesfaglig videregående utdanning og realfagskurs for de med generell studiekompetanse. På disse sidene får du informasjon om hvordan du søker opptak til disse kursene.

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Opptakskontoret

forkursopptak@uis.no

Administrasjon

forkurs@uis.no

Telefon

51 83 10 52

Forkurs for ingeniørutdanning

Dette er kun for de uten generell studiekompetanse, men som har yrkesfaglig videregående utdanning

Opptaksgrunnlag
Du må oppfylle minimum 1 av kravene nedenfor:

Kategori 1

 • Fullført og bestått alle fag ved GK/VG1 og VK1/VG2 (+ evt. VK2/VG3) yrkesfaglige studieretninger i norsk (nordisk) videregående skole. 
 • Praksis fagbrev eller svenneprøve fra Norge (Norden).

Kategori 2

 • Søker må fylle minimum 25 år i løpet av søknadsåret, ha fullført grunnskolen og ha minst 5 års relevant arbeidslivserfaring (heltid), eventuelt en kombinasjon av heltids relevant arbeidslivserfaring og beståtte årskurs (innen relevant fagområde) på videregående skoles nivå på til sammen 5 år.
 • Søkere som har fullført grunnskole fra et land utenfor Norden må dekke kravet til norsk og engelsk beskrevet i opptaksreglementet til høyre.


Relevant arbeidserfaring inkluderer jobb innenfor tekniske fagområder som normalt krever fagbrev (snekker, elektro osv.)  

Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse får en skjønnsmessig vurdering. Ved rangering vil det bli lagt vekt på omfang og relevans av yrkeserfaring/skolegang. 

Dokumenter som skal lastes opp

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemålsdatabase, trenger ikke laste dette opp i søknadsweb).
 • Praksis fagbrev (for de som har dette).
 • Relevante arbeidsattester/skolegang som viser stillingsstørrelse og varighet (til sammen minimum 5 år). For kategori 2.
 • I tillegg til dokumentene som er med på å kvalifisere deg for opptak, bør du laste opp følgende dokumentasjon som kan gi deg tilleggspoeng: Inntil 3 år med arbeidspraksis dokumentert med arbeidsattester som viser stillingsstørrelse og varighet utover opptakskravet, utdanning over minstekravet, godkjent folkehøyskole, militær- og sivil førstegangstjeneste eller dokumentert omsorgsarbeid i hjemmet.

Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.​ 

Les mer om forkurs for ingeniørutdanning.

Forkurs
Søking og frist

Søknadsfrist 15. april Åpnes for søking 01. februar

Realfagskurs

Vi tilbyr helårig realfagskurs over et år på deltid om høsten, og halvårig realfagskurs over et semester på fulltid om våren.

Opptaksgrunnlag
Du må oppfylle minimum ett av kravene nedenfor:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Fullført og bestått yrkesfaglig vitnemål og alle studiekompetansefagene/påbygg.
 • Fylt minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene (matematikk, norsk, engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag) og har minst 5 års fulltids yrkespraksis eller utdanning.
 • Fullført og bestått fagskoleutdanning etter lov om fagskoler av 2003. Utdanningen må være normert til 2 års fulltidsutdanning med 120 fagskolepoeng/studiepoeng og godkjent av Nokut.
   

Dokumenter som skal lastes opp

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemålsdatabase, trenger ikke å laste opp dette i søknadsweb)
 • Arbeidspraksis dokumentert med arbeidsattester som viser stillingsstørrelse og varighet for søkere over 23 år, for dem som skal søke med studiekompetansefag og arbeidserfaring/skole (23/5-regelen).
 • Søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag må også dokumentere norsk- og engelskkunnskaper (mer informasjon finnes i opptaksreglementet til høyre)
 • For å få tilleggspoeng må du laste opp følgende dokumentasjon: folkehøyskole, militært/siviltjeneste, høyere utdanning eller fagskole.
   

Alle skal ha fått svar på epost og i søknadsweb senest innen 25.juli for høstsemesteret og senest innen 20.desember for vårsemesteret. Tilbud kan bli sendt ut tidligere, så følg med på eposten din.​ 

Les mer om helårig realfagskurs på deltid eller halvårig realfagskurs på heltid.

Realfagskurs - Deltid over 1 år eller heltid over vårsemesteret?

Deltid
Søking og frist

Søknadsfrist 15. april Åpnes for søking 01. februar

Heltid
Søking og frist

Søknadsfrist er 1.desember Åpnes for søking 01.november

Vanlige spørsmål

Her er svar på noen av spørsmålene vi ofte får om forkurs og realfagskurs.

Forkurs er for de som ikke har generell studiekompetanse, men som har fullført og bestått grunnkurs/vg1 og vk1/vg1 yrkesfaglig videregående utdanning. Her må en ta alle de fem fagene på forkurset for å kunne kvalifisere seg til ingeniørstudier.

Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men mangler matematikk og fysikk for å kvalifisere seg til ingeniørstudier. Her tar du kun disse to fagene.
Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til fullt forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanninger. Dersom du har generell studiekompetanse, må du søke realfagskurs.

Nei, forkurset er kun for de med yrkesfaglig utdanning uten påbygg til generell studiekompetanse. Dersom du har generell studiekompetanse, kan du ta realfagskurset.

De siste årene har alle kvalifiserte fått tilbud om opptak, men vi kan ikke garantere at det ikke blir poenggrenser.

Snittet regnes ut av karakterene på vitnemålet eller kompetansebeviset (med grunnkurs+VK1 eller VG1+VG2). Gjennomsnittet av karakterene ganges med 10 for å utgjøre karaktersnittet. Deretter legges eventuelle tilleggspoeng til, og det utgjør det endelige snittet.
På forkurset kan du få 3 tilleggspoeng for fullført fagbrev, og 0,3 poeng per måned i arbeid/skole/militæret, hvor vi gir maks for til sammen 3 år.

Fullt forkurs kvalifiserer for opptak til bachelor- og 5-årige masterstudier i ingeniørfag.

Realfagskurs helårig går over to semestre (deltid). Realfagskurs halvårig går kun i vårsemesteret (1 semester på fulltid). Begge kursene tilsvarer matematikk som dekker R1+R2 og fysikk som dekker FYS1.

De siste årene har alle kvalifiserte fått tilbud om opptak, men vi kan ikke garantere at det ikke blir poenggrenser.

På realfagskurset bruker vi samme beregning som på samordna opptak. Her kan du lese hvordan vi beregner snittet: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html

Med fullført og bestått realfagskurs dekker du HING-kravet, som gjør deg kvalifisert for opptak til bachelor- og 5-årige masterutdanninger i ingeniørfag.

Dersom du velger å kun ta matematikken på realfagskurset, dekker du REALFA-kravet, og vil kvalifisere til bachelor- og 5-årige masterutdanninger med REALFA krav.

Nei, det er ikke mulig å kun ta deler av matematikken siden det ikke er delt opp i R1 og R2, men er et samlet fag som skal dekke både R1 og R2.

Ja det er mulig å kun ta et av emnene. Dersom du får tilbud og takker ja til plassen, kan du velge å kun melde deg opp til fysikken eller matematikken i studentweb etter at du har fått studierett.

Ta kontakt med administrasjonen for spørsmål om selve kurset og undervisning.
Epost: forkurs@uis.no

For forkurset og det helårige realfagskurset skal du ha fått svar på e-post innen 25. juli. Svar på halvårig realfagskurs sendes på e-post innen 20. desember.

Vi sender ofte svar før de oppgitte datoene, så følg med på eposten din i hele søknadsperioden.

Spørsmål om opptak sendes til: forkursopptak@uis.no
Spørsmål om selve forkurset og realfagskurset sendes til: forkurs@uis.no

Programmenes nettsider: