Samskaping og fasilitering er nyttig for alle ledere

Kirsti Bjerva visste ikke helt hva hun kunne forvente da hun startet på etter- og videreutdanningen Samskaping og fasilitering. Men det tok ikke lang tid før hun kunne ta i bruk nye teknikker for effektiv møteledelse og visuell fasilitering.

Publisert Sist oppdatert
Smilende dame med lyst hår og rød jakke.
Kirsti Bjerva.

– Egentlig hadde jeg tenkt å ta et annet kurs om ledelse som gikk i vår, men da hadde jeg ikke tid. Så det var egentlig litt tilfeldig at det ble Samskaping og fasilitering i stedet. Men jeg er veldig glad for at jeg tok det, for det har vært kjempenyttig, forteller Kirsti Bjerva, salgs- og markedssjef i Rogaland Teater.

Kurset Samskaping og fasilitering gir 10 studiepoeng og er en del av UiS sin nye Master i transformasjon og nyskaping.

Visuell fasilitering – en øyeåpner

Av tingene Bjerva har lært på kurset, var det én ting hun raskt tok i bruk: enkle tegneteknikker som man verken trenger å være grafisk designer eller illustratør for å bruke.

– Det handler om hvordan du veldig enkelt kan illustrere poenger som gjør at folk husker dem bedre. Det er nyttig i forbindelse med møter, men jeg jobber også mye med statistikk og kundeundersøkelser. I stedet for å lesse den ene grafen etter den andre over på kollegaene mine, har jeg begynt å tegne i stedet, sier hun.

Bjerva forklarer at informasjonen blir fremstilt på en mer interessant måte, og kollegene både forstår og husker stoffet bedre.

– De har gitt tilbakemelding om at det var bedre å se hovedfunn fra en kundeundersøkelse på denne måten. Det er snakk om helt enkle tegninger og figurer, men det er virkningsfullt. Så det har vært både kjekt og lærerikt. Ja, det har faktisk vært en øyeåpner – at du enkelt kan visualisere noe, selv om du ikke kan tegne, sier Bjerva.

Teknikker for effektiv møteledelse

Kurset er praktisk rettet og fremmer samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner, organisasjonssiloer internt, og med brukere, kunder og andre utenfor egen organisasjon. Målet er at gode møter og prosesser skal føre til bedre løsninger og beslutninger.

– Vi har jobbet mye med møteplanlegging og -gjennomføring. I møter kastes ofte mange forslag opp på bordet, men holder vi diskusjonen på rett spor, hva tar vi videre og hvordan lukker vi møtet? Det har jeg fått en større bevissthet for, og det har vært nyttig, forteller Bjerva.

Derfor tror hun de fleste ledere vil ha utbytte av kurset.

– Ikke bare de som skal holde store workshoper, men alle som har en del større eller mindre møter. Veldig mange av teknikkene vi har lært kan du bruke i det ukentlige avdelingsmøtet. I en forenklet utgave, selvsagt, men med ekstra bevissthet rundt agenda og planlegging, å lukke møter og fordele oppgaver.

Bjerva tror det er mye tid å spare på å effektivisere møtene.

Tråkker opp nye stier

Mange som vurderer å ta en etter- og videreutdanning bekymrer seg for å studere ved siden av en fulltidsjobb. For Kirsti Bjerva har dette gått fint.

– På den ene sida er jo det travelt. Samtidig er det overkommelig med et kurs på ti studiepoeng, for det er ikke for mye stoff å komme seg gjennom. Dessuten er det er samlingsbasert, så det er bare seks dager hvor du møter fysisk til kurset.

Samlingene består av forelesninger, praktisk casearbeid og diskusjoner og bedriftsbesøk.

Bjerva mener det skjer noe med deg og tankegangen din når du studerer – uansett hvilket kurs du tar.

– Du må tenke mer akademisk enn det du gjør i jobben. Dermed gås det opp noen nye stier i hjernen, og det har man jo alltid godt av. Det å utfordre seg selv og lære noe nytt, det tror jeg er nyttig uansett.

Nettverksbygging

Som en ekstra bonus har salgs- og markedssjefen blitt kjent med de andre kursdeltakerne, og fått folk å spille på i fremtiden

– På kurset er vi folk fra ulike organisasjoner i Trondheim, Oslo og Stavanger. Så du bygger et godt nettverk som du kan fortsette å sparre med i etterkant i mange forskjellige settinger. Det er jo kjempenyttig, sier Bjerva.

Tekst: Line Grønhaug

Mer informasjon og kontaktperson

Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning