Tidlig opptak og realkompetanse

Du kan søke om tidlig opptak eller realkompetansevurdering for master- og videreutdanninger som søkes gjennom Søknadsweb. Samordna opptak har egne regler.

Publisert Sist oppdatert

Tidlig opptak betyr at du kan søke om å få svar litt tidligere på søknaden din.

Når og hvordan kan jeg søke om tidlig opptak?

 • Du må legge inn søknad innen 1. mars i Søknadsweb og krysse av for tidlig opptak.
 • Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon innen fristen.

Hva må jeg gjøre for å bli kvalifisert til tidlig opptak?

 • Dekke alle opptakskrav. Det betyr at du må ha fullført studieprogram, emner, språkkrav og annet som kvalifiserer deg til studieprogrammet du søker på.
 • Det må være tydelig at du ville med god margin fått tilbud om plass ved foregående opptak.
 • Studieprogrammet du søker på kan ikke være et nytt studieprogram det året, eller ha større endringer siden forrige opptak.

Når får jeg svar på søknad om tidlig opptak?

 • Du får normalt svar på søknad om tidlig opptak innen uke 20.
 • Dersom du får avslag på søknad om tidlig opptak, gjelder dette kun for tidlig opptak. Du vil i tilfellet få svar på den ordinære søknaden din så snart det er mulig, og senest innen 25. juli.

Dersom du ikke er kvalifisert til studieprogrammet du ønsker å søke på etter andre regler, kan du søke om realkompetansevurdering.

For å bli vurdert til studieprogrammet basert på din realkompetanse, må du dekke følgende krav:

 • Være 25 år eller eldre
 • Dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Ha minimum 5 år relevant praksis til studieprogrammet du søker på
 • Søke gjennom søknadsportalen Søknadsweb innen 1. mars og huke av for realkompetanse når du søker

Relevant praksis kan bestå av lønnet eller ulønnet arbeid, formell eller uformell utdanning, organisasjonsarbeid eller liknende. Alt som skal telle med i vurderingen av kompetanse må dokumenteres i søknaden din.

Vi kan ikke vite hvilken relevant erfaring eller utdanning du har dersom det ikke lastes opp til søknaden din. Du har derfor selv ansvar for å sikre at du laster opp offisiell dokumentasjon på alt som kan være relevant for søknaden din.

Den endelige vurderingen gjøres av vitenskapelige ansatte som er knyttet til studieprogrammet på fakultetet, og vi har ikke mulighet til å gjøre forhåndsvurderinger av søknader om realkompetanse.

Vær obs på at du kan ikke vurderes gjennom realkompetanse dersom du er kvalifisert til studieprogrammet eller emnet etter andre regler.

Hva må du laste opp?

Utdanning: Du må laste opp dokumentasjon på all utdanning. Dette kan være vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrift, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.

Praksis: Du må laste opp dokumentasjon på all praksis. Dette kan være lønnet og/eller ulønnet arbeid, omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste, arbeid eller verv i frivillige organisasjoner og lignende. Eksempler på type dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis eller bostedsattest.

Språk: Dersom du ikke har vitnemål fra videregående skole i nasjonal vitnemålsdatabase, må du sannsynligvis dokumentere at du dekker nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk.

Les mer om hvordan du kan dokumentere din utdanning, praksis, språk, m.m.

Dersom du skal søke om realkompetanse til studieprogram gjennom Samordna opptak, les mer på våre sider om grunnstudier.

Tilbake til