Hopp til hovedinnhold

Realfagskurs halvårig

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i fysikk? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 semester

Antall studieplasser

50

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

1. desember via Søknadsweb

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5-årig master/ sivilingeniør.

Velger du vårt halvårige tilbud må du være klar over at studietiden brukt på to fag vil være som et fulltidsstudium å regne.

Fleksible løsninger

Våren 2021 planlegges i utgangspunktet med fysisk oppmøte. Det vil bli fortløpende vurdert ut fra gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

De som ikke har anledning til å møte på forelesning kan se forelesningene på nettet. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

For å få gå opp til eksamen i fysikk, må du gjennom fire obligatoriske samlinger/innleveringer, gitt at de kan avholdes i henhold til smittevernreglement.

Samling 1: Obligatorisk innlevering

Samling 2: Obligatorisk innlevering

Samling 3: Obligatorisk datalab hjemme

Samling 4: Obligatorisk laboratorieøving på campus i april (datoer kommer).

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS dersom smittevernregler tillater fysisk oppmøte. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må betales av den enkelte kandidat.

Pris

Kun semesteravgift: 740,-

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke anden kvalifikasjon.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger.

F2: kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.

F3: kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. F4: kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk

F5: beherske relevante faglige verktøy

F6: kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: kunne utføre prosjektbasert arbeid.

G3: kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

G4: kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning.

G5: kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe G6: kunne formidle informasjon og kommunisere faglig

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember.

Studentliv i Stavanger

Som student ved UiS er mulighetene dine endeløse!

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Realfagskurs - vår - obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0