Hopp til hovedinnhold

Trude Hoel

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24154
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2021)

   An animated story created by a group of young children

   Journal of Early Childhood Literacy

   ISSN 1468-7984.

   s.1-26.

   DOI: 10.1177/1468798420988756

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Iversen, Børge; Jegodtka, Aljoscha Jakob

   (2020)

   One potato two potatoes : Mathematics in an outdoor setting

   Routledge

   s.13-27.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What Happens Before Book Reading Starts? an Analysis of Teacher–Child Behaviours With Print and Digital Books

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 11.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2020.570652

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Samtalebasert lesing av bildebok-apper: barnehagelærer versus hotspoter

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 2.

   s.121-133.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-04

  • Bus, Adriana; Hoel, Trude; Aliagas, Cristina; Jernes, Margrethe; Korat, Ofra; Mifsund, Charles L.; van Coillie, Jan

   (2020)

   Availability and quality of storybook apps across five less widely used languages

   Routledge

   s.308-321.

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2019)

   Organizing Shared Digital Reading in Groups: Optimizing the Affordances of Text and Medium

   AERA Open

   ISSN 2332-8584.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.1-14.

   DOI: 10.1177/2332858419883822

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 97.

   s.88-98.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2019)

   Designing Dialogs Around Picture Book Apps

   Springer

   s.197-215.

   DOI: 10.1007/978-3-030-20077-0_11

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas

   (2019)

   Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity

   Routledge

   s.235-247.

   DOI: 10.4324/9781315143040-17

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Arne spiller dataspill : literacypraksiser forut for og utenfor den formelle opplæringen

   Fagbokforlaget

   s.197-207.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing med bildebok eller nettbrett: gjør mediet en forskjell?

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 4.

   s.339-351.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-06

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   s.21-36.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.195

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Exploring episodic affordance and response in children’s narratives based on a picture book

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.239-264.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1035537

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Young readers’ narratives based on a picture book: model readers and empirical readers

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 23.

   Hefte 5.

   s.673-689.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1016808

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Cultural features of performance in Norwegian children’s narratives :

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 6.

   DOI: 10.7577/nbf.473

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk som fritidsspråk

   s.6-9.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering midt i SFO-hverdagen

   s.6-9.

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bruk av skjønnlitteratur i undervisning og fritid

   s.30-39.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet

   Det Norske Samlaget

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Toåringen: Den viktige samtalen

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2008)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" En kvalitativ undersøkelse av gutter som lesere

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Femåringen: Gode lesestunder, gode erfaringer, gode samtaler

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Treåringen: Kommunikasjon og fabulering

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Fireåringen: Lekelesing og rolleleking

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing og leseaktiviteter

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Hva er TRAS? En kort presentasjon

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Forfattaren og forteljaren Neil Gaiman

  • Hoel, Trude

   (2007)

   På skolebiblioteket: Rett bok til rett tid til rett leser

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Elevtilpasset lesestimulering

  • Hoel, Trude

   (1996)

   Valfridom i skriftnormalane i prinsippet og praksis

   Språklig Samling

   ISSN 0333-0362.

   Volum 2.

   s.3-5.

  • Hoel, Trude

   (1996)

   Vid eller trang skriftnormal? Om valgfrihet i norsk og svensk

   ?

   Volum 2.

   s.18-25.

  • Hoel, Trude; Røsstad, R.

   (1996)

   Språkleg variasjon som problem for språkvitskapen. Ein vurdering av teorier og analysemetoder

   s.7-19.

 • Bøker og kapitler
  • Hoel, Trude

   (2020)

   Digital picture books with children: possibilities and limitations

   s.27-31.

  • Hoel, Trude

   (2014)

   6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner

   Dansk Psykologisk Forlag

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

  • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

  • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude

   (2009)

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er...

  • Hoel, Trude

   (2008)

   "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk

   Hefte 47.

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The Effects of Reading Experiences and Reading Activities in Preschool

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier

  • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer

   (2008)

   Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lesing er...

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn

  • Hoel, Trude

   (2006)

   "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere

  • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude

   (2005)

   Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen

 • Formidling
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Presentasjon av FILIORUM og nye tildelinger fra NFR

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Nye prosjekter i FILIORUM, og strategi og framdrift i Ressursbanken

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Bibliotek og barnehage(barn) = sant

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Pass deg for barn som ikke blir lest for

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Klikk, rist og sveip - drømmer og dilemmaer i det interaktive bildebokfeltet i Norge

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Wenn viele kleine hände nach dem tablet greifen

   Buch & Maus

   ISSN 1660-7066.

   Volum 3.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude

   (2020)

   The silver lining in corona times: video-call shared reading with children

   LSE - Parenting for a digital future

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books

  • Hoel, Trude

   (2020)

   Gode råd til deg som må kombinere hjemmekontor og høytlesing

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Faglig samtale: Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2019)

   Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Language Track: an open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Forsker: Foreldre slutter for tidlig med høytlesing

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Children’s Collaborative Multimodal Digital Stories

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups

  • Undheim, Marianne; Hoel, Trude

   (2019)

   Barnehagebarn skaper animasjonsfilm sammen

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Magiske prikker og monstermat

   Lesesenteret, nettsider

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen

   Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Barn som ikke leser i sommerferien, risikerer å rykke tilbake til påske

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2018)

   Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor

  • Hoel, Trude

   (2018)

   The Innovation Project VEBB: Books and apps - developing a tool for evaluating children's e-books

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Kindergarten Resources at The Norwegian Reading Centre

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Hva er literacy i barnehagen?

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Books and apps: Developing a tool for evaluating children's e-books. The Innovation Project VEBB

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna

  • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip

   (2018)

   Organizing shared digital Reading in Groups. Optimizing the affordances of text and medium.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebokapper sammen med barna: muligheter og begrensninger

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger

   Norsk Barnebokinstituttet

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Slik har dei fått rekordmange ungar til å lese

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten

  • Hoel, Trude

   (2018)

   Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Lesing med dialog

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Samtalebasert lesing, VEBB

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barn og lesing

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing

  • Erstad, Ola; Hoel, Trude

   (2017)

   Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway

  • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude

   (2017)

   Å designe samtaler rundt bildebøker og apper

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Jeg har alltid elsket å lese!

   Foreningen Les

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehager skal lese bok på nettbrett

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren.

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm

  • Hoel, Trude

   (2017)

   Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebasert kompetanseutvikling

  • Hoel, Trude; Heidi, Sandø

   (2016)

   Skriftspråksmøte

   språkløyper

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Programområde Grensesnitt i lesing og skriving

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Familiemiddag gjør barna smartere

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Treåringer forstår hva skrift er

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Grensesnitt i lesing og skriving

  • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Nå kan du påverka framtida til barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2016)

   – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagefilm om språkmangfold

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Språklig variasjon i hverdagen

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Software and e-reading content available for children in Norway

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barn og unge låner mye bøker på biblioteket

  • Hoel, Trude; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2015)

   Konkreter og ordforråd

   språkløyper

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Min lesehistorie

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Samtalen som arbeidsform - med særlig fokus på lesestopp

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Leselogg - hvorfor og hvordan

   språkløyper

  • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege

   (2015)

   Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å lese bøker med gjentakende mønster

   språkløyper

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta

  • Hoel, Trude

   (2015)

   En bok til alle

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Fortsett å lese for oss!

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Språk og leseaktiviteter

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barns språk i rollelek

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Blinde flekker i vurdering av barns språk

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske

   Verktøykassa. Pedagogisk forum

   Volum 17.

   Hefte 3.

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Bokstavfiske

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Å fiske språket opp av havet

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Lommeboken. Tendenser e-bøker

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2015)

   Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna

   Pirion kulturavis

  • Hoel, Trude

   (2015)

   Barnespråk som litterært virkemiddel

   Barnebokkritikk.no

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Læring for livet

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Varsko fra Sverige

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Husk å lese sammen med ungene

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Representerer ikke flertallet

  • Hoel, Trude

   (2014)

   iPad-bruk i barnehage

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Derfor velger de forskjellig

  • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude

   (2014)

   NOLES-konferanse, Framtidas skole

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Ein banan er ikkje berre ein banan

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2

  • Hoel, Trude

   (2013)

   språk, læring og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lesestimulering - hvorfor og hvordan?

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Lenge leve lesestunden?

  • Hoel, Trude

   (2013)

   Hvordan skape leseglede?

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt

   Naturfag

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex

  • Hoel, Trude

   (2012)

   "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Barnehage + bibliotek = sant

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Om gutter og lesing

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst

  • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård

   (2012)

   Applauderer mobilspill i timene

  • Hoel, Trude

   (2012)

   Å lese sammen med barn

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet

   s.133-138.

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Derfor leser gutter lite

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Fem spørsmål om gutter og lesing

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Sett av tid til lesing

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leselyst skapes i hjemmet

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bøker gir oss felles referanser

  • Hoel, Trude

   (2011)

   God lytting er like viktig som god lesing

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesing i skolebiblioteket

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?

  • Hoel, Trude

   (2011)

   "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del II

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Bruk av litteratur i barnehagen, del 1

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Lesevenner

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Å lese sammen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Barnelitteraturens plasss i dagspressen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Dubbing av barnefilmar?

   ?

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Førskolebarns tilnærming til bokstaver

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Den viktige ungdomsboka

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter og heltinner inspirerer leken!

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing er språkstimulering

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Tall og bokstaver

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Nyord i eit kulturelt mangfald?

   ?

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bok i bruk i dialogisk høytlesing

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Bøker for barnehagebarn

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Verdien av høytlesing

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2010)

   The reading og children's books, tutoring material

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Lesing i skolebiblioteket

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2010)

   Helter i barnelitteraturen

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Kva skal nynorskelevane lesa?

   LNK-avisa

   ISSN 1503-5344.

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker

  • Hoel, Trude

   (2009)

   Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn

  • Hoel, Trude

   (2008)

   The effects of reading experiences and reading activities in preschool

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barnehagebibliotek, erfaringer fra BOKTRAS

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Barns tidlige lese- og skriveutvikling

   ?

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 2

  • Hoel, Trude

   (2008)

   Lek med språk - del 1

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Tidlig språkstimulering

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur

   ?

   Volum 5.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk og Leseglederne

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Barneboka og språket

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 3.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesing som kulturformidling

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Rasisme eller språkproblemer

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten

   ISSN 0807-5654.

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Gutter og lesing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Høytlesing og samtale om tekst og lesing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Det gode liv og lesingen

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Kultur for lesing

  • Hoel, Trude

   (2007)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   Hva er BOKTRAS?

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2006)

   BOKTRAS - metodikk

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutter som lesere

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Presentasjon av BOKTRAS

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling

  • Hoel, Trude

   (2006)

   De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?

  • Hoel, Trude

   (2006)

   Gutters plan for lesing/BOKTRAS

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   BOKTRAS

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen

   ?

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne

  • Hoel, Trude; Helgevold, Lise

   (2005)

   Gutter som lesere og bibliotekbrukere

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Nå er det guttas tur!

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bekymringsmelding om bokmelding

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Kultur for lesing - ein måte å vera på

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker i videregående skole

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bildebøker for erfarne lesere

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leselyst med fokus på mellomtrinnet

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Trender i ungdomslitteraturen

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel)

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Bilde + tekst = for alle

  • Hoel, Trude

   (2005)

   BOKTRAS

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Presentasjon av Perlejakten og Leselederne

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Slipp løs lystlesingen, sier Hoel

  • Hoel, Trude

   (2005)

   På sporet av gode leseprosjekter i skolen - en presentasjon av Perlejakten

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   ABC i sommerferien

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Elektroniske lesetips for litteraturformidlere

   ?

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Hannah (6) og pappa leker med ord

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Catching boys

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel)

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Leser heller på engelsk

  • Hoel, Trude

   (2005)

   Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction)

  • Hoel, Trude

   (2001)

   Savner action og sex

  • Hoel, Trude

   (1998)

   Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Du male himmel, æg male fedl

  • Hoel, Trude

   (1997)

   Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Hoel, Trude

   (1997)

   25 år med språkrådet- for kven? Kommentar

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen

  • Hoel, Trude

   (2019)

   Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser / Four signs that your toddler is (about to become) a reader

  • Solstad, Trine; Hoel, Trude

   (2019)

   Digitale tekster i barnehagen

  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap

  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude

   (2016)

   Vår-vrimlebok

  • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude

   (2016)

   Å lese bøker; et regnværsorkester

  • Hoel, Trude

   (2016)

   Barn om språk

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Skap forventning og engasjement rundt lesinga

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Snakk og vinn: Barns ordforråd

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Ein banan er ikkje lenger berre ein banan

  • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen

   (2014)

   Handleturen - aktivitetar etter lesing

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Hvordan lese bøker med gjentakende mønster

  • Hoel, Trude

   (2014)

   Å lese bøker med gjentakende mønster

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Å ha blikk for 2-åringers språk

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Språkstimulering, 2-åringer

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule

  • Hoel, Trude

   (2011)

   Leseaktiviteter i barnehagen - noen filmsnutter til inspirasjon

  • Hoel, Trude

   (2010)

   deltakelse i paneldebatt om temaet: Litteraturen ingen husker

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Lesing, skriving og kjøleskapet

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Gratulerer med ¿ språket

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   En smak av lesing

  • Hoel, Trude; Engen, Liv

   (2007)

   Gratulerer med språket Informasjon- og inspirasjonsfilm for foreldre, førskolelærere og lærere

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway