Tar doktorgraden hos brannvesenet

Gabriela Bjørnsen gjennomfører doktorgradsprosjektet sitt hos Rogaland brann og redning. Nå er avhandlingen snart levert, og hun har allerede fått jobb som tunnelrådgiver i samme selskap.

Publisert Sist oppdatert
Smilende kvinne i brannuniform.
Gabriela Bjørnsen. Foto: Privat

Bjørnsen er tilknyttet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet, hvor hun de siste årene har tatt en såkalt offentlig sektor-ph.d, en doktorgrad ute i en virksomhet i offentlig sektor. Bjørnsen har jobbet med tunnelsikkerhet i Rogaland brann og redning, og særlig sett på kompetanseutvikling for forebygging av tunnelbranner.

– Det er mange risikotunneler i Rogaland. Vi trenger økt kompetanse for å unngå tunnelbranner. Under doktorgraden har jeg kartlagt hvordan dagens opplæring er. Hvordan jobber man for å styrke kompetansen, og hva kan forbedres i opplæringen, forklarer Bjørnsen.

Vinn-vinn

For stabssjef Frode Strøm i Rogaland brann og redning (RBR) har ordningen med doktorgradsprosjekt i offentlig sektor gitt RBR et løft.

– Det er ikke bare selve forskningen og resultatene som har gitt gode bidrag til oss, men også måten å tenke og arbeide på. Vi får et innblikk i det akademiske, og ser hvilke muligheter som ligger der. Gabriela tilfører mye når det gjelder kunnskap, særlig når det kommer til prosjektledelse. For oss er det viktig å kunne utnytte kompetansen hun har om analyse og statistikk, det er det et stort behov for i virksomheter som vår, sier Strøm.

Han legger til at doktorgradsprosjektet til Bjørnsen har skapt grobunn for nye delprosjekter hos Rogaland brann og redning.

Tar man en doktorgrad i offentlig sektor, har man tre til fire år på å fullføre graden. I løpet av disse årene kan man gå i dybden på ett detaljert område gjennom analyse og detaljerte undersøkelser av feltet man jobber med.

Tilstedeværelse

Både Bjørnsen og Strøm mener ordningen skaper gode ringvirkninger både for kandidaten og bedriften. Men hva må til for at man skal lykkes best mulig med en ph.d. i offentlig sektor?

– Nøkkelen er at man er til stede fysisk i organisasjonen. Jeg har hatt kontor hos brannvesenet siden dag én. For meg var det veldig viktig å bli kjent med organisasjonen, sier hun.

Stabssjef Frode Strøm er enig.

– Hvis man skal få gevinst av ordningen, må ledelsen i virksomheten knytte seg direkte til ph.d.-kandidaten. Det er viktig for å lykkes, sier Strøm.

Han anbefaler andre organisasjoner å satse på ordningen med doktorgradsstipendiater i offentlig virksomhet.

– Gabriela har allerede presentert de foreløpige resultatene sine for det nasjonale fagmiljøet. Nå er spørsmålet hvordan flere virksomheter i Brann-Norge kan gjøre noe lignende? Ja, det krever litt av oss å legge til rette for et forskningsprosjekt i virksomheten, men gevinsten er så stor at det er verdt det, sier Strøm som gjerne kan tenke seg en ny doktorgradsstipendiat i Rogaland brann og redning.

I september starter Gabriela Bjørnsen i stillingen som tunnelrådgiver, samtidig som hun fullfører doktorgraden sin. Du kan lese mer om doktorgradsprosjektet hennes her.

Tekst: Kjersti Riiber

Doktorgrad i offentlig sektor

Offentlig sektor-ph.d. er en ordning for virksomheter i offentlig sektor

Organiseres av Forskningsrådet

Ordningen har løpende søknadsfrist og kort behandlingstid