Medisinsk teknologi - bli med på utviklingen!

Endring skjer ikke av seg selv: Høsten 2022 starter et helt nytt bachelorprogram i medisinsk teknologi ved Universitetet i Stavanger. Bli med på utviklingen!

Publisert Sist oppdatert

Medisinsk teknologi illustrasjon

Ny bachelor i medisinsk teknologi

Vil du utvikle teknologi og nye metoder for å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig helsevesen?

Test

Behovet for personell med kompetanse innen medisinsk teknologi er stort. Ettersom bruken av teknologi er sterkt økende i helsesystemet, vil også arbeidsmarkedet for personer med denne kompetansen være økende.

Studentene som starter på bachelor i medisinsk teknologi får en tverrfaglig ingeniørutdanning med matematikk, fysikk, elektroteknikk og programmering kombinert med anatomi og fysiologi, medisinsk teknologiforvaltning og andre emner som er rettet direkte mot medisinsk teknisk utstyr.

Les mer om medisinsk teknologi bachelor.

Hils på Simeon!

Datateknologistudenten Simeon liker algoritmer.

Simeon Vyizigiro, datateknologistudent

Navn, alder, hjemsted?

Simeon Vyizigiro, jeg er 20 år gammel. Før jeg flyttet hit til Stavanger bodde jeg i Halden. Det er langt fra Halden til Stavanger, men jeg var helt sikker på at jeg ville studere datateknologi på UiS.

Hvorfor valgte du å studere datateknologi ved UiS?

Å studere datateknologi på UiS har vært utrolig gunstig. Noe av det beste med å studere datateknologi i Stavanger er at det er stor etterspørsel etter datastudenter blant bedriftene. Derfor er det mange datastudenter som får jobb allerede før de er ferdige med studiene her på UiS. Men det som kanskje er aller best er at studiet her gir meg en bred kompetanse, jeg får lære om alt fra webdesign og informasjonssikkerhet til operativsystemer og systemprogrammering.

Hvilket område synes du er mest spennende innen datateknologi?

Mitt favorittfag er nok datastrukturer og algoritmer. For meg så er algoritmer noe av det mest fascinerende innen programmering. Grunnen til det er at gode algoritmer finner enkle og kreative løsninger på kompliserte problemer. En god algoritme må også være til å stole på. Den skal produsere samme resultat for hver gang. Derfor kreves det at man tenker utenfor boksen. Og jeg synes alltid at det er gøy å utforske kreativiteten.

Hva er din drømmejobb?

Som du kanskje har forstått så er jeg veldig glad i algoritmer. Så det kommer kanskje ikke som en overraskelse at jeg også har lyst til å jobbe med det. Jeg har også lyst til å være med på å utgjøre en forskjell i verden. Så en perfekt jobb for meg er å jobbe med å utvikle medisinsk teknologi. Da vil jeg ha muligheten til å utgjøre en forskjell i verden og i tillegg få jobbe med noe av det mest fascinerende jeg vet om. Det er nesten kriminelt å kalle noe så gøy for en jobb.

NewbornTime

Medisinsk teknologi: Kameraer og kunstig intelligens kan redde liv på fødestua.

NewbornTime handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen.

– Det er kritisk at barnet får rask hjelp dersom det ikke puster. Å få oversikt over hva som skjer de første minuttene etter fødselen er derfor veldig viktig, sier Kjersti Engan, professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), og prosjektleder for NewbornTime.

Kameraene skal blant annet brukes for å fastslå nøyaktig tidspunkt for fødsel og hvor mange helsearbeidere som var til stede i rommet. I tillegg utvikler forskerne nå et automatisert system. Det skal bruke kunstig intelligens for å gjenkjenne hva som blir gjort under gjenopplivningen.

Forskere ved UiS jobber sammen med Stavanger universitetssjukehus (SUS), Lærdal Medical og BitYoga om prosjekt NewbornTime. Målet er å lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenoppliving.

Safer og Lærdal Medical

Samarbeidet mellom Safer/Lærdal og UiS strekker seg over flere tiår.

simulering anestesi og operasjonssykepleie

SAFER er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. 

Laerdal Medical AS er internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Laerdal Medical som ble stiftet i 1940 og har hovedkvarter i Stavanger. De er kjent for å ha lansert Resusci Anne i 1960.
Laerdal og UiS har samarbeidet om teknologiutvikling siden 1995. UiS bidrar blant annet med kompetanse og forskning til prosjekteter som NewbornTime og Safer Births. Samarbeidet mellom Laerdal og UiS er så sterkt at man har en ansatt som jobber begge steder. Øyvind Meinich-Bache jobber halvparten av tiden ved UiS med AI-basert forskning og utvikling, og halvparten av tiden i Laerdal, med å implementere AI-baserte løsninger og TCPR Link.

Gjennom prosjektet NewbornTime, bruker vi kunstig intelligens til hjelpe helsepersonell med å forbedre rutinene sine, slik at man på sikt kan redusere spedbarnsdødeligheten i verden. Søk en bachelor i medisinsk teknologi, og ta del i utviklingen