Hopp til hovedinnhold

Datateknologi – bachelor

Datateknologi handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. Datautdanningen gir et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen IKT.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 å / 6 semester

Antall studieplasser

81

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 44,4 / Alle (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via samordna opptak

Tor-Fredrik studerer bachelor i datateknologi

Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra programvareutvikling til styring og drift av nettverk, datamaskiner og IT-systemer. For å kunne operere de systemene du trenger som dataingeniør, vil du under studiene få gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

Løsninger for framtiden

I datateknologistudiet vil du lære de ferdighetene som en programvareutvikler trenger å kunne om for å utvikle nye, framtidsrettete programmer. Programmering er en sentral ferdighet her. Andre emner er algoritmer, webprogrammering, databaser og datasikkerhet. Du vil også lære det grunnleggende om hvordan et datanettverk som Internett er bygd opp, og kan gjennom et valgfag oppnå kunnskapen du trenger for å få en CISCO-sertifisering innen drift av datanettverk.

I løpet av studiet vil du også være innom en god del klassiske realfag. Dette vil hjelpe deg med å samarbeide med ingeniører fra andre studieretninger da programvaren som en IT-ingeniør utvikler ofte vil bli brukt av andre ingeniører.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Studier kan kvalifisere til videre masterstudier. Studiet vil bestå av en god del praktisk programmeringsøvinger i tillegg til vanlige forelesninger. For å lære programmering så må man øve mye på det.Studentmiljø

Data- og elektronikkstudentene har sin egen linjeforening (LED) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du som data- og elektronikkstudent engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing og UiS subsea.Videre muligheter

En bachelor i datateknologi gir mulighet til å fortsette på en master i enten data science eller pålitelige og sikre systemer. Data Science er vitenskapen å analysere store datamengder og hente ut kunnskap fra store datamengder, og inneholder blant annet datagruvedrift og maskinlæring. Spesialiseringen pålitelige og sikre systemer inneholder emner om hvordan å gjøre moderne distribuerte datasystemer pålitelige og sikre samt om nye teknologier som blokk-kjeder.

Framtidens yrker
Medisinsk teknolog

Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at det går på bekostning av pasientbehandlingen. Les mer om framtidens yrker her.

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

Hva kan du bli?

Dataingeniører er etterspurt i nesten alle bransjer. Du kan få jobb i IT-konsulentselskaper, bedrifter som utvikler annen type teknologi, energiselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og oppgavene for en dataingeniør kan være allsidige.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til master i teknologi/sivilingeniør, datateknologi.

Møt våre studenter

ALUMNIPORTRETT

Jobben i boks før fullført master

Bedrifter står i kø for å ansette nyutdannede datastudenter. Arbeidsgivere som vil presentere seg for studentene nå, får beskjed om at de aller fleste allerede har fått jobb.

Datateknologi Alumni og linjeforeningen ISI

Da Simen Walmestad Tofteberg, Mari Håland og Hans Ludvig Kleivdal startet sine datastudier fikk de høre at dataingeniører ville bli overflødige på grunn av outsourcing til India.  

Fulgte interessen

De fulgte likevel interessen og satset på master i henholdsvis Computer Science og Automatisering og signalbehandling. Fem år senere er de dystre spådommene gjort til skamme, og bedrifter som tidligere så etter arbeidskraft i regioner og land med langt lavere lønninger enn Norge, ser nå viktigheten av å beholde kompetanse lokalt.

I et samfunn med stadig mer digitalisering, big data og smartby med IoT, blockchain, skytjenester og kognitiv teknologi merker studentene trøkket.

Før siste eksamen er levert, er jobben i boks for Simen, Mari og Hans Ludvig. Det samme gjelder for de fleste av klassekameratene.

– Spesielt Computer science er vanvittig etterspurt på arbeidsmarkedet. Jeg kommer ikke på noen som har søkt jobb og ikke fått, sier Simen Walmestad Tofteberg.Selv har han fått jobb i Acando, mens Kleivdal begynner i Capgemini og Håland skal kombinere siste året på masteren med jobb i Bouvet.

Må si nei bedriftspresentasjon

Alle tre er engasjert i ISI, som blant annet driver med jobbformidling og arbeidslivskontakt. 

– Bedrifter ringer stadig. Til bedrifter som har lyst å holde bedriftspresentasjon nå må vi si nei, fordi det ikke er studenter igjen, sier Kleivdal.Ifølge studentene er det konsulentfirma, oppstartsbedrifter og rene software-bedrifter som oftest tar kontakt i jakten på kloke hoder. Selv om det ikke er flere studenter å holde bedriftspresentasjoner for, er ISI opptatt av å holde kontakten ved å dele annonser og foreslå at de heller kan komme til høsten og presentere seg for nye studenter.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i dataingeniørfaget. Sentrale kunnskaper for alle som omfattes av studieprogram i datateknologi inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, og har kunnskaper om hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger.

K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2: Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å: 1) Anvende operativsystemer, systemprogramvare og bygge datanettverk, 2) Utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer og 3) Bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø.

F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F4: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.         

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

Dataprat

Se presentasjon om datateknologi fra Åpen dag 2021
Dataprat om datateknologi fra Åpen dag 2021

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlands-opphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.5. semester på bachelorprogrammet i datateknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sheryl Josdal Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • USA

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

Din linjeforening

LED

Linjeforeningen for data- og elektroteknologistudentene ved UiS

Om LED

Vi jobber for et bedre studentmiljø for alle elektro og data-studenter på UiS, både faglig og sosialt. Vi jobber også for at våre studenter skal få et tettere bånd med næringslivet.

Vår viktigste oppgave er å skape et sosialt og faglig samvær mellom studentene. 

Kontakt

Førstekonsulent
51831747
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
professor
51832061
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi

Livet som student i Stavanger

Ansatte ved institutt for data- og elektroteknologi

Instituttleder
51832029
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832008
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
professor
51832061
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832080
Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Presentasjon av fagmiljøet

Data- og elektroteknologimiljøet ved UiS

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driver utdanning og forskning på fagfeltene datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

IDE tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling og kybernetikk og robotteknologi. Instituttet tilbyr også Y-vei i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet PhD-utdanning i informasjonsteknologi.

IDE har forsking innen datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har også forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, flere forskningsgrupper og annet tverrfaglig forskingssamarbeid. 

Les mer om fagmiljøet her.