Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forskere i senteret sikret seg høythengende forskningsmidler fra EU og styrket tiltak for internasjonal mobilitet. Les mer om aktiviteten i senteret i vår årsrapport.

Publisert Sist oppdatert
Gruppebildet SHARE 2023

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten for 2023 (på engelsk). Rapporten gir en bred oversikt over aktiviteter som forskerne har vært involvert i det siste året. Blant annet kan du lese om de største forskningsprosjektene i senteret, og du får et overblikk over publikasjoner, disputaser og formidlingsaktiviteter i senteret.

Nye forskningsprosjekter

En viktig milepæl i 2023 var tildelingen av nærmere 70 millioner fra EU til forskningsprosjektet Support4Resilience. Prosjektet, som startet i mars 2024, blir koordinert av Universitetet i Stavanger.

Les også: Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskerne i prosjektet skal utvikle verktøy for ledere, som inkluderer tiltak for å forbedre arbeidsvilkår, opplæring og utviklingsmuligheter som er nødvendig for å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell og sikre helsetjenester av høy kvalitet.

– Å nå gjennom med søknader på dette nivået er en anerkjennelse av det harde arbeidet og engasjementet til våre forskere. Det bekrefter også SHARE`s evne til å bygge sterke partnerskap og samarbeide på tvers av landegrenser, sa Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, når tildelingen ble kjent.

I tillegg var det oppstart av to store prosjekter i 2023: InvolveMENT-prosjektet (ledet av Petter Viksveen) og Tool4Teams (ledet av Sissel Eikeland Husebø). Det er i løpet av året ansatt flere doktorgradsstipendiater i begge prosjektene.

Ny partner

I 2023 ble Oslo universitetssykehus (OUS) ny partner i forskningssenteret. Det har vært et pågående samarbeid mellom SHARE og OUS i mange år, men ved å gå inn som partner gis det rom for nye muligheter for forskning med forankring i klinisk praksis.

– Dette partnerskapet sikrer et tett samarbeid mellom Norges største kliniske miljø og Norges største forskningsgruppe innen pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene. Vi er veldig glade for å ha OUS med på laget og ser fram til nye og spennende samarbeidsprosjekt med dette solide miljøet, sier senterleder Siri Wiig.

Internasjonal mobilitet

Internasjonalisering og innkommende og utgående mobilitet har preget aktiviteten i forskningssenteret i 2023. Forskere i SHARE har vært på forskningsopphold i ulike deler av verden som Australia, Danmark, Sverige og USA.

– Samtidig har vi hatt gleden av å være vertskap for innkommende forskere fra andre deler av Norge, samt fra Australia, Skottland og Canada. Alt i alt synliggjør dette forskningsekspertisen og den internasjonale posisjonen SHARE har etablert gjennom årene, mener Wiig.

Hun ønsker nye forskere, samarbeidspartnere og internasjonale kontakter velkommen til senteret og ser frem til den fremtidige utviklingen av felles aktiviteter og samarbeid i 2024.

Les mer om forskningen og aktivitet i årsrapporten for 2023 (på engelsk).