Hvordan kan vi gi bedre psykiske helsetjenester til ungdom med bakgrunn fra etniske minoriteter og urfolk?

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å styrke deres psykiske helse.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektperiode

2023 – 2027

Prosjektleder

Petter Viksveen

Samarbeidsprosjekt

UiS og 10 partnere

De fleste deltakerne i prosjektet samlet til kick-off i Stavanger 1. september 2023. (Foto: Cathrine Sneberg, UiS)

Om prosjektet

Det finnes per i dag lite informasjon om den psykiske helsen til ungdom med minoritetsbakgrunn og deres behov for digital helsehjelp. Hvordan er deres psykiske helse? Hvilke behov har de for digitale tjenester for psykisk helse? Er de kjent og tilfreds med ung.no og de tilgjengelige tjenestene? Hvordan mener ungdom med minoritetsbakgrunn at tjenestene bør tilpasses for å møte deres behov knyttet til psykisk helse? Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

InvolveMENT-prosjektet involverer ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger i hvert trinn av forskningsprosessen. Vi skal gjennomføre spørreundersøkelser og intervjustudier for å lære om erfaringene og behovene deres. Kunnskapen vil danne grunnlag for en samarbeidsprosess som skal involvere ungdom, profesjonsgrupper fra helse- og velferdstjenestene, og representanter fra Helsedirektoratet for å foreslå tilpasninger av ung.no som møter behovene til denne mangfoldige gruppen. Den tilpassede tjenesten vil testes i en studie for å avgjøre hvorvidt ungdom med minoritetsbakgrunn er tilfreds med tjenesten og om den bidrar til å styrke deres psykiske helse. Kostnadseffekt og sikkerhet av tjenesten vil også undersøkes.

Aktuelt

Samarbeidspartnere

InvolveMENT prosjektet er et samarbeid mellom:

 • Universitetet i Stavanger, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord)
 • Queen Mary University of London
 • Helsedirektoratet
 • Norske Samers Riksforbund – Norgga Sámiid Riikkasearvi
 • Kvenungdommen – Kvääninuoret
 • Finnmarkssykehuset HF, Sámi klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige
 • Stavanger kommune
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Forskere ved UiS

Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i sosiologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i medisinsk statistikk
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
51831431
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helserett
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom
51832109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom
51832135
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Prosjektdeltakere