Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret behov i samfunnet, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

Published Sist oppdatert

SFO er en kjempeviktig del av barns liv de første skoleårene.
SFO er en kjempeviktig del av barns liv de første skoleårene. Foto: Jørn Steen.

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, har ikke tilsvarende tilbud eksistert i Norge – før nå. Universitetet i Stavanger (UiS) blir dermed først ut med å kunne tilby en bachelorgrad innen skolefritidspedagogikk fra høsten 2023.

– Dette er et kjempeløft for SFO som i aller høyeste grad vil komme barna til gode, sier dekan Odd Magne Bakke ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS.

Stor forskjell i kvalitet

150 000 elever, og hele 82 prosent av alle førsteklassingene I Norge, går i dag på SFO. Evalueringer viser imidlertid at det er stor forskjell når det kommer til kvalitet i de ulike skolefritidsordningene (SFO). I tillegg har det vært lite kvalitetsutvikling når det kommer til dette viktige fritidstilbudet.

– Skolefritidsordningen er et tilbud som i alle år har falt mellom to stoler. Nå er det på tide å løfte feltet til det nivået det fortjener, sier universitetslektor Svanaug Lunde ved Læringsmiljøsenteret, UiS, som har hatt en viktig rolle i etableringen av studiet.

– Med det nye studiet bidrar UiS til å sikre at SFO-ansatte i fremtiden har den kompetansen de trenger, slik at de kan være både del av skolen og SFO, og dermed sikre at det er en god sammenheng i hele skoledagen for barna, sier Lunde.

Les mer om det nye studiet her

Det nye studiet skal være nett- og samlingsbasert, noe som gjør det mulig for studentene å kombinere jobb og studier, men som også gjør at man kan ta studiet selv om man ikke bor i området.

Bidrag til et mer likeverdig tilbud

SFO er en arena for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet. I tilegg kan det være en arena for språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov. SFO er også en plass hvor barna kan oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede, forteller Lunde.

– Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at tilbudet har høy kvalitet, sier Lunde.

SFO er et tilbud som kommunene er lovpålagt å gi, men fordi det ikke er nasjonale kompetansekrav for SFO-ansatte, er det opp til den enkelte kommune hvilke krav de setter og hvor mye de ønsker å satse på SFO lokalt. Et målrettet studietilbud kan bidra til et mer likeverdig SFO-tilbud i hele landet, samtidig som det tar høyde for SFO-tilbudets egenart og muligheter.

Fyller et konkret behov

At UiS nå skal tilby Norges første utdanning innen skolefritidspedagogikk, er noe praksisfeltet har sett på som svært etterlengtet, og flere har allerede vist stor interesse for studiet.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, mener utdanningen er med på å gi SFO nødvendig og fortjent oppmerksomhet.

– SFO er en viktig oppvekstarena, og det nye studiet er et resultat av godt og nært samarbeid med arbeidslivet. Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret behov i samfunnet, sier han.

– UiS har lang tradisjon for utdanningsforsking og tar med dette en tydelig plass som første tilbyder av en utdanning spesielt rettet mot SFO-ansatte, stadfester Mohn.

I fjor fikk SFO et selvstendig samfunnsmandat gjennom ny nasjonal rammeplan for SFO, vedtatt som forskrift til Opplæringsloven. Formålet med rammeplanen var å løfte SFO i retning av å bli mer inkluderende og likeverdig, uavhengig av hvor man bor i landet.

– Rammeplanen stiller krav til hvordan skolefritidsordningen skal være. En utdannelse i skolefritidspedagogikk er et viktig ledd i å møte disse kravene, forteller dekan Odd Magne Bakke.

– Endelig egen utdanning

SFO-leder Mona Gjøse Skaaren ved Jåtten SFO i Stavanger har sammen med ansatte fra Læringsmiljøsenteret, Lesesenteret og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene ved UiS jobbet med å utvikle det nye studiet. Hun mener en egen SFO-utdanning i Norge har vært et stort savn i lang tid, og sier at det er stort behov for en egen utdanning.

– SFO er en kjempeviktig del av barns liv de første skoleårene, og endelig kommer det en egen utdanning som retter seg spesielt mot oss, sier Gjøse Skaaren.

SFO-lederen har vært representant for praksisfeltet i arbeidsgruppen som har jobbet med å få på plass det nye studiet, og er også med i det nasjonale nettverket for SFO. Hun understreker at det er viktig at SFO er et tilbud som skaper sammenheng og helhet i barnas skoledag, og mener en ny utdanning rettet mot SFO vil være med å sikre dette.

– Med en bachelorutdannelse innen skolefritidspedagogikk vil vi kunne sørge for kompetente medarbeidere med nødvendig kunnskap om hvordan skole og skolefritidsordning skal sikre det gode laget rundt barnet, som fremmer barns psykiske og fysiske helse, sier hun.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Jørn Steen

UiS-ansatte som blir omtalt i saken:

Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rektor
51833002