Praksisstudiet i lærerutdanningene

På UiS er det tre ulike institutt ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som tilbyr lærerutdanninger. Under finner du direkte lenke til de ulike lærerutdanningene med informasjon om praksisstudiet og hvem du kan kontakte hvis du har behov for ytterligere informasjon.

Published Endret
forming på Lunde skole

Lærerutdanningene samarbeider med rundt 70 barnehager og 95 barne-, ungdoms- og videregående skoler i Rogaland for å gi lærerstudenter ved UiS god praksisopplæring.

Lenger nede på siden finner du informasjon som er felles for alle lærerutdanningene og litt om Arbeidslivsportalen (ALP) som er er et nasjonalt samhandlingsverktøy for å administrere studentpraksis. Den kan benyttes av både praksisadministrasjon og ansatte på UiS, studenter og praksissteder, men bruken av portalen vil være forskjellig.

De siste årene har UiS etablert et utvidet partnerskap med universitetsskoler og en universitetsbarnehager i regionen for å styrke samarbeidet om praksisstudiet og FoU-basert profesjonsutvikling. Du kan lese mer om dette samarbeidet på  Universitetsskole- og -barnehagesatsingens egne nettsider. 

Her finner du informasjon om praksisstudiet i de ulike lærerutdanningene

Informasjon som gjelder alle praksisstudier

Om Arbeidslivsportalen

Ansatt ved UiS

Praksiskoordinators oppgaver i ALP.

Hva undervisere kan bruke ALP til.

Student

Se hvor du skal i praksis og når.

Finn din veileder ved praksisstedet.

Sett opp din ønskeliste hvis åpnet for det.

Praksissted

Praksisstedets oppgaver i ALP.

Hva praksislærer kan bruke ALP til.