Grønn stipendordning fra UiS

Nå kan alle som ruger på en idé eller et prosjekt knyttet til grønn utvikling søke midler på inntil 30 000 kroner fra Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

Foto av Sabrina Ebenhoch og Jens Kaae Fisker
Sabrina Ebenhoch og Jens Kaae Fisker i arbeidsgruppa for grønn omstilling ved UiS inviterer enkeltpersoner og grupper som bærer på en idé eller prosjekt knyttet til grønn omstilling om å søke midler fra UiS.

Som en del av Universitetet i Stavanger sin satsning på grønn omstilling er en ny grønn stipendordning opprettet for studenter og ansatte og alle innbyggere i regionen.

Les mer om hvordan du kan søke på UiS sine nettsider: Søk mini-stipend for grønn omstilling
Read more about how to Apply for a micro-grant programme for green transition

– Vi vil at grønn omstilling ikke bare skal skje ovenfra og ned, men også være noe som kommer nedenfra og opp, sier Jens Kaae Fisker, som er medlem i arbeidsgruppa for grønn omstilling ved UiS – GOL.

Det er GOL som fasiliterer mini-stipend-ordningen, som er ett av flere tiltak for å skape mer bærekraftige praksiser i samfunnet. 

– Vi ønsker å være en pådriver for at UiS kan spille en positiv rolle i regionen når det gjelder å drive fram det grønne skiftet, påpeker Fisker.

Ønsker tettere bånd til regionen

Stipendordningen retter seg mot studenter og ansatte, men også i stor grad til innbyggere i regionen. Fisker tror at en vesentlig faktor for suksess nettopp er å la grasrota og folk flest få eierskap til omstillingen.

– Får vi folk til å bli med vil det bli en omstilling som folk flest kan ta aktiv del i og leve med, sier Fisker som håper at stipendordningen skal gi UiS et tettere bånd til regionen.

Koordinator for grønn omstilling ved UiS, Sabrina Ebenhoch, utdyper:

– Dette er en måte for oss som jobber med grønn omstilling på universitetet å få en forståelse for hva mennesker i regionen er opptatt av og hva folk utenfor akademia synes er viktig. Gjennom å ha kontakt med flere utenfor UiS vil vi få kjennskap til mye spennende som skjer.

Ebenhoch legger vekt på at ordningen er et lavterskel-tilbud.

– Med denne stipendordningen prøver vi å gjøre det så enkelt som mulig å engasjere seg i grønne tiltak, også med tanke på dem som ikke er student eller ansatt på UiS, påpeker Ebenhoch.

Enkeltpersoner og grupper

Stipendordningen er myntet på enkeltpersoner, grupper eller sivilsamfunnsorganisasjoner, men ikke bedrifter eller offentlige myndigheter.

De som ønsker å søke kan sende en skriftlig henvendelse eller gjøre en muntlig henvendelse til Jens Kaae Fisker eller Sabrina Ebenhoch i arbeidsgruppa for grønn omstilling.

Les mer om hvordan du kan søke på UiS sine nettsider: Søk mini-stipend for grønn omstilling.

I utgangspunktet vil bevilgningen være under 30 000 kroner, men det vil være en viss fleksibilitet avhengig av behov, omstendigheter og tilgjengelige midler.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Les også: