Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått tildeling fra NFR.

Published Sist oppdatert

Kan e-bøker bidra til å stimulere sansene? Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret skal undersøke skjæringspunktet mellom teknologi og sanselighet. (Foto: Getty Images)

Forskningsprosjektet «Coming back to our senses to transform children’s digital reading”, under ledelse av Natalia Kucirkova har blitt tildelt 8 millioner NOK i støtte fra NFR. Utlysningsrunden retter seg mot unge forskere som allerede har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Tildelingen gir talenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Engasjere sansene

Prosjektet dreier seg om hvordan barn leser stadig mer fra digitale flater, samtidig som e-bøkene de får tilgang til er designet av voksne, med lite involvering av barnas stemmer. Videre fokuserer utformingen av de fleste e-bøker på bilder og lyder og ser bort fra viktigheten av multisensorisk stimulering. Prosjektet skal involvere ulike grupper av norske foreldre, lærere og designere i å undersøke skjæringspunktet mellom teknologi og den naturlige opplevelsen av sensorisk engasjement med historier.

Les også: Millionar til forsking på barn og unge si utvikling

– Jeg er veldig glad for å motta denne finansieringen. Det vil tillate meg å gå videre med et innovativt prosjekt som jeg håper vil spille en viktig rolle i å støtte barns leseopplevelser, sier prosjektleder Natalia Kucirkova.

Sterkt forskningsmiljø

Barnehageforskningen ved Universitetet i Stavanger har stått sterkt i mange år, og har siden 2018 fått et enda større fokus gjennom FILIORUM-Senter for barnehageforskning, hvor forskere samarbeider og jobber på tvers av enheter, institutter og fakulteter.

– Med denne tildelingen har barnehageforskningen ved Universitetet i Stavanger fått full pott. Tre av tre søknader er innvilget, noe vi selvsagt er både stolte og glade over. Prosjektene viser bredde av metodiske tilnærminger, tverrfaglighet og samarbeidet mellom barnehageforskere på tvers av enhet og fakultet. Tildelingene viser hvilket sterkt faglig miljø vi har innen barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger, sier Reikerås, leder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning.

Omtalt i denne artikkelen:

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning