Barnehagelærerstudenter fordyper seg faglig fra første semester

- Jeg ser dette som en mulighet til å sitte igjen med en helt unik kompetanse når jeg er ferdig med utdanningen. Karina Fagerland Sjursen er en av studentene ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger som har søkt seg til en faglig profil som gir anledning til fordypning fra første semester. Profilen følger studentene gjennom hele utdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Studentgruppe sitter i ring på puter på gulvet
Profilstudentene var innom Lekelab'en i Hagbard Lines på den første samlingen sin.

De to profilene som tilbys ved UiS er «Arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen» og «Aktiv med digital teknologi i barnehagen». Dette er en mulighet til å skreddersy egen utdanning: den profilen man velger blir en del av vitnemålet til studenten. Foreløpig er dette kun en mulighet for de som tar barnehagelærerutdanningene på heltid.

- For studenter som tas opp på profilene gjenspeiles profilen i læringsaktiviteter i alle kunnskapsområder gjennom hele studiet. Studenter som deltar i en profil får rett og slett utvidet tverrfaglig kunnskap om profilens tema, forteller Tuula Skarstein. Hun er ansvarlig for profilen som handler om bærekraftig utvikling i barnehagen.

For studentene gir det en mulighet til å fordype seg i en tematikk man er interessert i, og utforske den gjennom arbeidskrav i løpet av studiet. Profilen er integrert inn i den ordinære utdanningen, og ikke i stedet for, men med noen ekstra aktiviteter. Arbeidskrav spisses mot profilens tema, og det er en forventning om at bachelorarbeidet i tredje studieår knyttes til den aktuelle profilen. Studentene følger all undervisning og tar alle eksamener på lik linje med resten av kullet

Tre kvinner studerer digitale verktøy som kan brukes i barnehage
Karina Fagerland Sjursen, Ann-Kristin Haga og Tuula Skarstein tester digital teknologi som kan brukes i barnehagen.

- Innholdet i profilene dreier seg blant annet om å bruke de anledningene der studentene arbeider med arbeidskrav fra forskjellige fag til å tilpasse disse slik at profilstudentene kan legge til perspektiver knyttet til bærekraftig utvikling og digital teknologi. Vi samler studentene om lag tre ganger per semester. Da møtes studentene fra begge profiler og de profilansvarlige. Vi diskuterer faglige spørsmål, forventninger, arbeidskrav og erfaringer fra praksisperioder, samtidig som vi legger vekt på det sosiale fellesskapet, sier Skarstein.

Profilene vil også gjøre seg gjeldende i praksis.

- Studentene som blir tatt opp på en profil, får praksis i barnehager som har et særlig fokus på bærekraft eller digital teknologi. Studentene blir koplet sammen i par i praksis allerede første året og får tilrettelagte praksisoppgaver. Praksisoppgavene skal relateres til henholdsvis bærekraft eller digital teknologi, forteller Marianne Undheim. Hun er profilansvarlig for digital teknologi.

Les også: Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Både hun og Skarstein er klare på at de to temaene er store og overordna, så studentene vil oppleve og møte ulike måter å forholde seg til disse temaene i de ulike praksisbarnehagene de skal ut i.

Bærekraft i praksis

Ung kvinnelig barnehagelærerstudent er i praksis i barnehage. Uteområde, snø.
Karina Fagerland Sjursen har hatt praksis i en barnehage som jobber målrettet med bærekraft. (Foto: privat)

Karina Fagerland Sjursen er førsteårsstudent på barnehagelærerutdanningen, og valgte å søke seg til profilen «Arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen» da hun hørte om den. Hun har nylig gjennomført sin andre praksisperiode, og har der hatt fokus på bærekraftig utvikling.

- I denne perioden skulle vi blant annet finne på en aktivitet sammen med barna, som retter søkelyset mot bærekraftig utvikling. I forrige praksisperiode observerte vi «lek og bærekraftig utvikling», for deretter å sammen presentere en praksisfortelling for andre i klassen om dette. Det var både utfordrende og gøy å få fortelle de andre hva vi egentlig legger i bærekraftig utvikling og lek sammen, forteller Sjursen.  

Jeg vil bidra til å være med på å lære barna om bærekraft og å være glad i seg selv, andre og naturen, både for oss nå, men også for andre i fremtiden.

Karina Fagerland Sjursen , barnehagelærerstudent ved UiS

Hun har sansen for å få lov til å være i praksis i barnehager som er opptatt av det samme som hun selv.

- Nå har vi vært i Sande Barnehage på Sola, der de helt klart er veldig opptatt av bærekraftig utvikling. Jeg har satt stor pris på hvordan både praksislærer og styrer har fortalt og vist oss hvordan de jobber helt konkret med bærekraft. Vi får muligheten til å prøve ut mye spennende.

Les mer: Barnehagelærerutdanning UiS.

Godt sosialt miljø

Ung kvinnelig barnehagelærerstudent er i praksis i barnehage. Uteområde, snø og snøkballkrig med barn
Praksis om vinteren gir anledning til snøballkrig! (Foto: privat)

Hun søkte seg inn på profilen uten helt å vite hva hun gikk til, men syntes det hørtes interessant ut å få lov til å fordype seg.  Sjursen tror denne spesialiseringen gir en kompetanse som kan gjøre henne til en enda bedre barnehagelærer når hun er ferdig utdannet.

- Jeg valgte bærekraftsprofilen fordi det er den som traff meg mest. Bærekraft og miljø er noe som lenge har stått hjertet mitt nært. Jeg vil bidra til å være med på å lære barna om bærekraft og å være glad i seg selv, andre og naturen, både for oss nå, men også for andre i fremtiden. Jeg ser dette som en mulighet til å sitte igjen med en helt unik kompetanse når jeg er ferdig med barnehagelærerutdanningen. Og selvfølgelig er det en god bonus med gratis lunsj flere ganger i semesteret, sier hun med et lurt smil. Og fortsetter: - Det er fint med disse jevnlige mulighetene til å høre hva de på den andre profilen driver med, og dele erfaringer på tvers.  

Barnehagelærerstudenten er veldig fornøyd med opplegget så langt, og setter pris på at profilstudentene får en ekstra oppfølgning gjennom studiet.

- Det gjør det lettere å henge med selv om det blir bittelitt mer arbeid. Det er også helt fantastisk å bli kjent med de andre jeg er på profil sammen med. Det er en super gjeng og vi har virkelig funnet tonen! stråler Sjursen.

Hun anbefaler de nye studentene til høsten å søke seg inn på profilene.

- Absolutt! Dette er en gyllen mulighet til å både få nye gode venner og spisse studiet inn på noe du interesserer deg for, sier Karina Fagerland Sjursen.  

Profil gir unik kompetanse

To kvinner studerer digitale leketøy som kan brukes i barnehage
Marianne Undheim og Azra Pepic under besøk i Didaktisk Digitalt Verksted.

Marianne Undheim kjenner igjen de tingene Sjursen peker på, og er klar på at det er mange gode grunner for at studenter bør vurdere å søke seg til en av profilene om de kjenner at tematikken treffer dem.

- For det første får disse studentene en unik kompetanse. Både bærekraft og digital teknologi er relativt unge tema vektlagt i rammeplanen for barnehagen, om enn i ulik grad, og vi ser at en rekke av barnehagene som universitetet har parternskapsavtaler med, er opptatt av disse tingene. Det betyr at studentene som søker seg til profilene får en innsikt i kompetanseområder som er viktige for barnehagene, både nå og i fremtiden.

Hun fortsetter:

- Dette er tema som verken utdanningene eller barnehagene har klart å integrere fullt ut. Vi ser at gjennom vårt arbeid som profilansvarlige involverer vi både praksislærere og alle faglærerne ved instituttet, og bare gjennom det øker vi bevisstheten og kunnskapsnivået. Praksislærerne har vist seg å være veldig interesserte i å jobbe sammen med oss om profilene, og vi opplever at dette er kunnskap som barnehagene ønsker at studentene skal ha.

Tuula Skarstein skyter inn:

- Så langt tillater ordningen at det tas opp fire studenter på hver av profilene, og hver profil har en profilansvarlig som følger opp studentene. Det betyr at det er snakk om en relativt liten gruppe, og disse studentene får en tettere oppfølging gjennom utdanningen, i forbindelse med den valgte profilen. I tillegg blir de godt kjent med medstudenter på profilene, og sammen med erfaringene i praksisbarnehagene begynner de å danne seg et profesjonelt nettverk.

Les også: Transforming Education - bærekraftsdidaktikk for en verden i endring

Noe for deg?

Søknadsfristen er tidlig i begynnelsen av første semester på barnehagelærerutdanningen. Foreløpig er tilbudet forbeholdt heltidsstudenter. Følg med ved semesterstart om dette er aktuelt for deg.

Tekst & foto: Anja Kristin Bakken

Ansatte i denne artikkelen

Førsteamanuensis i naturfag
51831127
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning