Hopp til hovedinnhold

Bedre risikokommunikasjon under pandemier

Forskningsprosjektet PAN-FIGHT studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap, etterlevelse og sårbarhet knyttet til utbruddet av COVID-19.

Publisert: Endret:
Om prosjektet
Pan-Fight

Prosjekt støttet av Forskningsrådets ekstraordinære program for korona-forskning

Kontakt

Prosjektleder, førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher

Det er fortsatt viktig å analysere de sosiale dimensjonene av hvordan risiko rundt COVID-19 styres i tilfeller av usikkerhet, hvordan beredskapskonkurranser blir vedtatt, og hvordan risiko kommuniseres.

Professor Mathilde Bourrier

Informasjonsplakat om smittevern under COVID-19-pandemien.
Hvordan kan myndighetene best kommunisere med befolkningen under en pandemi? (Foto: Kristin Scharffscher)

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning.

Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenhenger mellom risikokommunikasjon og individuell sårbarhet i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Vi skal kartlegge myndighetenes kommunikasjonsstrategier i Norge, Tyskland, Sverige, Sveits og Storbritannia. Videre skal vi undersøke hvordan ulike befolkningsgrupper i disse landene endret sine daglige rutiner ut fra denne kommunikasjonen.

Foruten nasjonalitet, vil vi forsøke å fastslå betydningen av kjønn og andre faktorer som alder, inntekt, kulturell bakgrunn, familiesammensetning og/eller bosted i forhold til hvordan den enkelte har oppfattet og etterlevd retningslinjer for smitteverntiltak.

Bedre kunnskap og strategier

Basert på våre funn, ønsker vi å utarbeide forbedrede strategier for risikokommunikasjon som tar høyde for sosiale, kulturelle og geografiske ulikheter.

I tillegg til kartleggings- og spørreundersøkelser, skal vi holde tett kontakt med nasjonale, lokale og fag-myndigheter i de fem overnevnte landene. De skal gi oss informasjon om hvordan de har jobbet med kommunikasjon i løpet av pandemien og hva slags ny kunnskap de har behov for. Og vi kommer til å konsultere dem i vår utvikling av nye retningslinjer for å maksimere den praktiske nytteverdien.

Et sterkere samfunn

Tanken bak prosjektet er at det sannsynligvis vil komme flere og alvorligere pandemiske virus etter COVID-19. Med PAN-FIGHT ønsker vi å styrke nasjonale myndigheters evne til å nå ut til flere grupper i befolkningen, for å styrke samfunnets robusthet på lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune, Fylkesmannen i Agder, Stavanger universitetssjukehus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens Legemiddeltilsyn, samt akademiske partnere i Sveits, Storbritannia, Tyskland, Sverige og USA.

Du finner mer detaljer om prosjektet på den engelske versjonen av denne siden (velg Engelsk oppe til høyre).

Samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statens legemiddelverk

Fylkesmannen i Agder

Stavanger kommune

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Carnegie Mellon University, USA

Dialogik gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und Kooperationsforschung, Sveits

Mittuniversitetet, Sverige

Université de Genéve, Sveits

University College London (UCL), UK

University of Washington, USA