Arbeidspakker – PAN-FIGHT

Prosjektet består av fem separate, men sammenkoblede arbeidspakker (WP).

Published Endret

WP 1: Sammenligning av offentlige helsemyndigheters risikokommunikasjonsstrategier

WP 2: Sammenligning og samsvar

WP 3: Kjønnsdelte dimensjoner av pandemirisikokommunikasjon

WP 4: Sammenlignende studier og anbefalinger

WP 5: Ledelse, kommunikasjon og formidling

  • Leader: Førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher, Universitetet i Stavanger
  • Mentor: Professor Ann Bostrom (University of Washington)
  • Team: Alle forskere, postdoktorer, stipendiater og internasjonale samarbeidspartnere

Tilbake til PAN-FIGHTs hovedside