Bedre risikokommunikasjon under pandemier

Forskningsprosjektet PAN-FIGHT studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap, etterlevelse og sårbarhet knyttet til utbruddet av COVID-19.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt viktig å analysere de sosiale dimensjonene av hvordan risiko rundt COVID-19 styres i tilfeller av usikkerhet og hvordan risiko kommuniseres.

Professor Mathilde Bourrier
Hvordan kan myndighetene best kommunisere med befolkningen under en pandemi? Det skal disse forskerne finne svaret på.

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning.

Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenhenger mellom risikokommunikasjon og individuell sårbarhet i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Vi skal kartlegge myndighetenes kommunikasjonsstrategier i Norge, Tyskland, Sverige, Sveits og Storbritannia. Videre skal vi undersøke hvordan ulike befolkningsgrupper i disse landene endret sine daglige rutiner ut fra denne kommunikasjonen.

Foruten nasjonalitet, vil vi forsøke å fastslå betydningen av kjønn og andre faktorer som alder, inntekt, kulturell bakgrunn, familiesammensetning og/eller bosted i forhold til hvordan den enkelte har oppfattet og etterlevd retningslinjer for smitteverntiltak.

Bedre kunnskap og strategier

Basert på våre funn, ønsker vi å utarbeide forbedrede strategier for risikokommunikasjon som tar høyde for sosiale, kulturelle og geografiske ulikheter.

I tillegg til kartleggings- og spørreundersøkelser, skal vi holde tett kontakt med nasjonale, lokale og fag-myndigheter i de fem overnevnte landene. De skal gi oss informasjon om hvordan de har jobbet med kommunikasjon i løpet av pandemien og hva slags ny kunnskap de har behov for. Og vi kommer til å konsultere dem i vår utvikling av nye retningslinjer for å maksimere den praktiske nytteverdien.

Et sterkere samfunn

Tanken bak prosjektet er at det sannsynligvis vil komme flere og alvorligere pandemiske virus etter COVID-19. Med PAN-FIGHT ønsker vi å styrke nasjonale myndigheters evne til å nå ut til flere grupper i befolkningen, for å styrke samfunnets robusthet på lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune, Fylkesmannen i Agder, Stavanger universitetssjukehus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens Legemiddeltilsyn, samt akademiske partnere i Sveits, Storbritannia, Tyskland, Sverige og USA.

Du finner mer detaljer om prosjektet på den engelske versjonen av denne siden (velg Engelsk oppe til høyre).

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831185
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Om prosjektet
Pan-Fight

Prosjekt støttet av Forskningsrådets ekstraordinære program for korona-forskning

Kontakt

Prosjektleder, førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher

Leder arbeidspakke 1Leder arbeidspakke 2Leder arbeidspakke 3Leder arbeidspakke 4
Mathilde Bourrier
Work package 1 leader
Université de Genève
Professor i risikoanalyse
51831806
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Susanna Öhman
Work package leader
Mid Sweden University
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor WP 1Postdoktor WP 2Postdoktor WP 3Postdoktor WP 4
Farnaz Mahdavian
Post-doctoral Research Fellow
DIALOGIK
Postdoktor
51831323
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Oppdragstaker - sensor
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51832448
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Forskere

Evangelia Petridou
WP1 Researcher
Mid Sweden University
Jörgen Sparf
WP1 Researcher
Mid Sweden University
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831521
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Darrick Evensen
WP2 Researcher
University of Edinburgh
Michael Deml
WP1 Researcher
UNIGE
George Warren
WP2 Researcher
King's College London
Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831331
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i samfunnssikkerhet
51831858
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Geir Sverre Braut
Member of Advisory Committee
Stavanger University Hospital (SUS)
Ann Bostrom
Member of Advisory Committee
University of Washington
Ragnar Lofstedt
Member of Advisory Committee
King’s College London
Ortwin Renn
Chair of Advisory Committee
IASS Potsdam
Anna Olofsson
Member of Advisory Committee
Mid Sweden University
Emma Comrie
Former Post-doctoral research Fellow (WP1)
Alexandrine Dupras
Affiliated researcher (WP1)
University of Geneva
Kamyar Kompani
Affiliated researcher (WP1)
University of Geneva
Minna Lundgren
Affiliated researcher (WP2)
Mid-Sweden University
Hilda Broqvist
Affiliated researcher (WP3)
Mid-Sweden University
Førsteamanuensis II i samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statens legemiddelverk

Fylkesmannen i Agder

Stavanger kommune

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Carnegie Mellon University, USA

Dialogik gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und Kooperationsforschung, Sveits

Mittuniversitetet, Sverige

Université de Genéve, Sveits

University College London (UCL), UK

University of Washington, USA