Tilsette ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Her finn du ei oversikt over biblioteket sine leiarar, samt tilsette ved dei ulike biblioteka ved Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tenester.

Telefon: 51 83 11 00
E-post: ub@uis.no

Universitetsbiblioteket sine leiarar

Bibliotekdirektør
51831249
Universitetsbiblioteket
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Assisterende direktør
51831117
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Fagleiarar (leiargruppa til biblioteket)

Hovedbibliotekar
51831120
KE A-151C
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831429
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Kommunikasjonsrådgiver
51832072
KE A-151B
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Overingeniør
51831093
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Førstebibliotekar
51831473
KE A-287
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Tilsette ved biblioteket på Ullandhaug

Spesialbibliotekar
51833932
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831898
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51831116
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831119
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51832153
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Førstebibliotekar
51832086
KE A-286
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831124
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831567
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831113
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Seniorrådgiver
51831821
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Rådgiver
51831692
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hovedbibliotekar
51831144
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Overingeniør
51831093
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831453
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831977
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Førstebibliotekar
51831473
KE A-287
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831429
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Seniorrådgiver
51831155
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Konsulent
51831955
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Bibliotekar
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Seniorsekretær
51831041
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Kommunikasjonsrådgiver
51832072
KE A-151B
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51832114
KE A-260
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51831142
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hovedbibliotekar
51831120
KE A-151C
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51833093
KE A-258
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51832155
KE A-288
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Tilsette ved biblioteket på Arkeologisk museum

Spesialbibliotekar
51831131
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hovedbibliotekar
51832611
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

TIlsette ved biblioteket for utøvande kunstfag i Bjergsted

Spesialbibliotekar
51832133
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831613
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Tilsette ved medisinsk og psykiatrisk bibliotek på SUS

Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hovedbibliotekar
51831362
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831368
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831453
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tenester.

Kontakt biblioteket på Arkeologisk museum

Tlf: 51 83 26 10

E-post: ub-ark@uis.no

Besøk fagside for biblioteket på Arkeologisk Museum.

Kontakt biblioteket i Bjergsted

Telefon: 51 83 40 10

E-post: ub-bjergsted@uis.no

Besøk fagside for utøvende kunstfag

Kontakt biblioteket på SUS

E-post: ub-sus@uis.no

Besøk fagside for SUS-bibliotekene.