Tilsette ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Her finn du ei oversikt over biblioteket sine leiarar, samt tilsette ved dei ulike biblioteka ved Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Published Endret

Universitetsbiblioteket sine leiarar

Bibliotekdirektør
51831190
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdelingsleder
51831117
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
1077 Hovedbibliotekar
51831249
Universitetsbiblioteket
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Avdelingsleder
51831142
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte

Biblioteket på Ullandhaug

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Telefon: 51 83 11 00 E-post: ub@uis.no

Universitetsbibliotekar
51831346
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51833932
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831898
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar
51831116
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831119
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831916
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Førstebibliotekar
KE A-286
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Spesialbibliotekar
51831124
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831567
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831113
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Seniorrådgiver
51831821
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831692
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Hovedbibliotekar
51831144
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Spesialbibliotekar
51831137
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831143
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Overingeniør
51831093
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831524
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831453
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831977
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Hovedbibliotekar
51831120
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Førstebibliotekar
51831473
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Spesialbibliotekar
51831429
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Seniorrådgiver
51831155
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Konsulent
51831955
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Konsulent
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Universitetsbibliotekar
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Spesialbibliotekar
51832026
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Rådgiver
51832072
KE A-151B
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum

Biblioteket på Arkeologisk museum

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Tlf: 51 83 26 10 E-post: ub-ark@uis.no Besøk fagside for biblioteket på Arkeologisk Museum.

Spesialbibliotekar
51831131
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Hovedbibliotekar
51832611
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte

Biblioteket for utøvande kunstfag i Bjergsted

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Telefon: 51 83 40 10 E-post: ub-bjergsted@uis.no Besøk fagside for utøvende kunstfag

Hovedbibliotekar
51834039
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Bibliotekar
51831613
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831137
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering

Medisinsk og psykiatrisk bibliotek på SUS

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. E-post: ub-sus@uis.no Vi på SUS-bibliotekene er også tilgjengelig på chat! Besøk fagside for SUS-bibliotekene.

Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Hovedbibliotekar
51831362
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831368
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum