Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Her finn du ei oversikt over biblioteket sine leiarar, samt tilsette ved dei ulike biblioteka ved Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Publisert: Endret:

Universitetsbiblioteket sine leiarar

Bibliotekdirektør
51831190
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdelingsleder
51831117
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
1077 Hovedbibliotekar
51831249
Universitetsbiblioteket
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Avdelingsleder
51831142
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte

Biblioteket på Ullandhaug

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Telefon: 51 83 11 00 E-post: ub@uis.no

Universitetsbibliotekar
51831346
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Spesialbibliotekar
51833932
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar
51831116
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831119
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar
51832348
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar
51831139
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831124
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Spesialbibliotekar
51832791
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831567
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Spesialbibliotekar
51831113
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Hovedbibliotekar
51831144
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831137
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831143
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831118
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Spesialbibliotekar
51831524
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
51832795
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831120
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831473
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831429
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Seniorrådgiver
51831155
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Konsulent
51831955
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Konsulent
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Fastlønnet bibliotekar
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser

Biblioteket på Arkeologisk museum

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Tlf: 51 83 26 10 E-post: ub-ark@uis.no Besøk fagside for biblioteket på Arkeologisk Museum.

Spesialbibliotekar
51831131
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Hovedbibliotekar
51832611
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte

Biblioteket for utøvande kunstfag i Bjergsted

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. Telefon: 51 83 40 10 E-post: ub-bjergsted@uis.no Besøk fagside for utøvende kunstfag

Spesialbibliotekar
51834082
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for ressurser
Hovedbibliotekar
51834039
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Bibliotekar
51831613
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte

Medisinsk og psykiatrisk bibliotek på SUS

Spørsmål om biblioteket?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om biblioteket og våre tjenester. E-post: ub-sus@uis.no Vi på SUS-bibliotekene er også tilgjengelig på chat! Besøk fagside for SUS-bibliotekene.

Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51833093
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Hovedbibliotekar
51831362
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831368
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte