CIAM – Samarbeid om industriell driftsledelse (Cluster on Industrial Asset Management)

CIAM er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og CIAMs partnere. Målet er å bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft i industrien og i offentlige tjenester gjennom effektivisering og utvikling av drift og vedlikeholdsfunksjoner

Published Endret

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Om CIAM

CIAM er et samarbeidsnettverk av ulike selskaper og Universitetet i Stavanger med fokus på industriell verdi- og ressursforvaltning. Nettverket administreres av UiS, men kontrolleres av selskapene gjennom et eget styre. Målene oppnås ved teknologi- og kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling innenfor relevante felt. Kunnskapsutvikling og utveksling oppnås både gjennom dialog mellom universitetet og bedriftene, og gjennom bedriftene seg imellom.

CIAM utvikler samarbeid mellom selskaper og universitet ved å:
 • Oppdatere ansatte både i bedriftene og ved universitetet om nye trender og muligheter nasjonalt og internasjonalt gjennom informasjonsutveksling.
 • Tar initiativer for å etablere og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor CIAMs fagområder.
 • Bidra til utdanning av høyt kvalifiserte kandidater innenfor CIAMs områder.
 • Tar initiativ til og implementerer utdanning innen CIAMs områder..
 • Erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom selskapene, forskningsfora og universiteter både nasjonalt og internasjonalt

CIAM’s fokusområder er:
 • Analyse
 • Innovasjon
 • Digitalisering
 • Industri 4.0
Aktivitetene i nettverket foregår hovedsakelig gjennom møteserier i HUB-ene innenfor fagområdene:
 • Drift og vedlikehold
 • Sikkerhet og risiko
 • Databehandling og ledelse
 • Menneskelig kapital og ressurser
 • Økonomi og teknologiutvikling av ressurser og verdier

Events

Disputas for Muhammad Tauqeer

Ons. 13.12.2023

10:00-15:00

Online in Zoom

Temagrupper (Knowledge Hubs) og CIAM Lab

Vi verdsetter samspillet mellom våre eksperter og partnere. Derfor ønsker vi å skape plattformer med gode atmosfærer for samarbeid og innovasjon i vår søken etter kontinuerlig verdiskaping. Vi kaller dem våre temagrupper eller Knowledge Hubs.

CIAM lab KE C-285
CIAM møterom og lab, KE C-285

Utfordringer som våre partnere støter på kan tas opp gjennom forskjellige aktiviteter, for eksempel temaseminarer, workshops med globale eksperter, studiesesjoner, konferanser eller igangsetting av fellesindustrielle prosjekter.

I CIAM prøver vi å sette partnerne våre i forkant av utviklingen gjennom en kunnskapsklynge som er både dynamisk og produktiv.

Våre forskjellige temagrupper (Knowledge Hubs) er listet opp nedenfor. Ikke nøl med å kontakte oss på ciam@uis.no hvis du vil bidra og være en del av vårt nettverk.

Kjølv Egelands hus, rom KE C-285 på Universitetet i Stavanger er laboratorium for Industrial Asset Management. Det er et fleksibelt rom med laboratorieutstyr og plass til mange. Rommet brukes til laboratorierelatert undervisning og veiledning i fag, og til CIAM møter og workshops.

CIAM lab KE C-285

Rommet brukes også av studentforeningen LIAM. Det forventes en oppgradering av rommet i 2022-23"

Temagrupper (Knowledge Hubs)

CIAM Medlemskap

Medlemskap i CIAM betyr at du blir med i et nettverk av kompetente mennesker som deler samme faglige interesse som deg. Du får anledning til å være med i faglige diskusjoner i den eller de temagruppene (Hubs) som du ønsker.

Fem knyttnever møtes i midten over et bord med datamaskiner, mobiler, notater og kaffekopper.

Du får også en god tilgang til å initiere studentprosjekter i egen bedrift. Dette kan være både på Bachelor, Master eller doktorgrads nivå.

Vi tilbyr to ulike typer medlemskap:

 • Bedriftsmedlemskap der bedriften kan sende så mange de ønsker på alle møter i CIAM-regi.
 • Personlig medlemskap er for deg som jobber i en bedrift som ikke er medlem i CIAM. Du kan melde deg inn personlig og få anledning til å være med i en eller flere faggrupper på lik linje med de som er bedriftsmedlemmer.

For more information about CIAM  membership, contact us at ciam@uis.no.

Bedriftsmedlemskap

Å bygge nettverk mellom bedrifter og mellom bedrift og universitetsmiljø betyr mye for en bedrift som er opptatt av å utvikle seg. De ulike fagmiljøene i bedriften har behov for ulike kontakter og samarbeidspartnere for at det skal oppleves relevant i den daglige driften. CIAM tilbyr i så måte en unik mulighet for å oppnå dette. Gjennom de ulike faggruppene som vi tilbyr, så kan bedriften bygge sitt nettverk på mange nivå der ulike personer med ulikt faglig fokus treffer likesinnede. Som bedriftsmedlem kan bedriften fritt sende hvor mange personer de vil på alle arrangementer som avholdes i CIAM regi. I tillegg representerer CIAM en god mulighet for bedriften til å få utført oppgaver i form av enten bachelor, master eller doktorgrads studier. Dette representerer også en god måte for bedriften til å kunne rekruttere gode og kompetente medarbeidere som allerede har godt kjennskap til bedriften før de eventuelt blir ansatt. Studentoppgaver hos bedrift er et samarbeid melllom student, bedrift og veileder fra universitetet. I og med at universitet er en aktiv medspiller i CIAM så vil også medlemskapet bety at bedriften får en mulighet til å påvirke hvilken retning universitet skal utvikle seg for å være relevant for industrien og fremskaffe fremtidens arbeidstakere med en kompetanse som bedriftene har behov for. Medlemskontingenten er avhengig av omsetningen til bedriften. For de aller minste bedriftene er årskontingenten 15.000,- mens den for de aller største er 75.000,-. Ta gjerne kontakt med oss på ciam@uis.no for å diskutere medlemskap for din bedrift.

Personlig medlemskap

Som et kompetansenettverk er vi opptatt av å knytte til oss bedrifter, miljøer og enkeltpersoner som fokuserer på drift og vedlikehold av kritisk utstyr eller eiendeler.  Gjennom våre aktiviteter ønsker vi at alle enkeltpersonene som deltar skal utvikle sin egen kompetanse i sammen med nettverket slik at de bidrar til økt verdiskapningen i de bedriftene eller miljøene de tilhører. Vi erfarer at det sitter mange enkeltpersoner i bedrifter og miljøer rundt omkring som både innehar stor kompetanse og interesse innenfor fagfeltet Asset Management, men hvor bedriften ikke er medlem av CIAM. Derfor har også åpnet for muligheten for at enkeltmedlemmer kan være med. Som personlig medlem har du samme rettigheter som de som tilhører et bedriftsmedlemskap. Det vil si at du kan fritt melde deg på alle arrangementer i hvilken som helst av de faggruppene som er aktive i CIAM nettverket. For tiden har vi 5 faggrupper hvor vi aktivt jobber med å arrangere treffpunkter, men vi jobber også med at det skal bli flere. Dersom du kun har interesse av en spesifikk faggruppe, så kan du også begrense medlemskapet ditt til denne faggruppen. Du kan da melde deg på alle arrangementer som foregår i regi av denne og nyter godt av å utvikle ditt nettverk innenfor dette fagfeltet. I et bedriftsmedlemskap kan bedriften fritt melde på hvor mange som helst og hvem som helst av sine ansatte til alle arrangementer i forhold til CIAM. Det personlige medlemskapet er, som navnet tilsier, personlig og kan derfor ikke overføres til andre ansatte i samme bedrift. I tillegg så er det bedriftsmedlemmene som har størst innflytelse på hvordan nettverket til enhver tid skal drives, siden det er bare disse som har stemmerett ved rådsmøtet. Det personlige medlemskapet koster også litt ulikt avhengig av om du ønsker å kunne delta på alle møter i bare en faggruppe eller om du ønsker å kunne delta på alle møter i all faggrupper. Da er årskontigenten henholdsvis 1.500,- eller 3.000,-. For mer informasjon om medlemskap i CIAM, kontakt oss på  ciam@uis.no.

Kontakt
CIAM

E-post: ciam@uis.no Leder Professor Jan Frick Handelshøgskolen ved UiS E-post: jan.frick@uis.no

l:

"Økt verdiskaping og redusert risiko-eksponering for våre industripartnere"

Jan Frick

Det handler ikke om ideer, men om å sette ideer ut i livet

Bill Aulet , MIT

Aktuelle konferanser og gjennomførte møter og seminarer

Vi har listet opp aktuelle konferanser og seminarer innenfor CIAM sine interesseområder samt gjennomførte HUB møter og Lunsj-seminarer i regi av CIAM nederst på våre engelske nettsider.

Trykk "English" øverst på siden eller klikk her for engelske sider med mer informasjon.